першановинистаттізахідцентрвостокпівденькримфорум пошукконтакти  

: ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ЕТИКИ

додано: 22-11-2001 // // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1006451321.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Комісія є корпоративним інститутом громадянського суспільства, що розглядає конфліктні ситуації етичного та професійного характеру, які виникають в журналістському середовищі та між цим середовищем та громадськістю у зв’язку з виконанням журналістами свого професійного обов’язку.


Право на звернення до Комісії мають:

кожен журналіст, який здійснює свою діяльність у відповідності з Законом України “Про засоби масової інформації” та визнає компетенцію Комісії;

кожен громадянин, який вважає, що професійна діяльність конкретного журналіста суперечить основним принципам та загальноприйнятим етичним нормам журналістики;


Комісія має право за власною ініціативою розпочати розгляд випадків про порушення професійних та етичних норм журналістики, якщо такі зафіксовано у процесі моніторингу ЗМІ.

Комісія розглядає конфліктні ситуації етичного характеру як за звереннням журналіста, так і за зверненням інших фізичних та юридичних осіб, зацікавлених у етичній оцінці професійної діяльності конкретного журналіста, головного редактора, засновника або власника ЗМІ або державного органу, що має компетенцію у галузі масової інформації.

Комісія виносить рішення спираючись на норми законодавства України, статтю 19 Декларації прав людини, статтю 10 Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод, ст.34 Конституції України тощо;

застосовуючи до конкретних ситуацій згадане вище Звернення “Журналісти – за чисті вибори” в якості стандарту поведінки журналістів.

При розгляді конфліктних ситуацій Комісія враховує кодекси професійної етики, які діють у даному редакційному колективі чи іншому об’єднанні журналістів.

Комісія має право створити робочу журналістську групу, яка аналізує конфліктну ситуацію з виїздом на місце події і подає до Комісії результати журналістського розслідування у вигляді звіту. Результатом роботи виїзної робочої групи є звіт, що подається членам Комісії. Комісія може рекомендувати подібний звіт для опублікування у якості своєї офіційної точки зору чи у якості довідкового матеріалу.

Комісія залучає до свої діяльності юристів у якості консультантів.


Діяльність Комісії спрямована на досягнення наступних цілей:

формування культури професійної та чесної журналістики;

відновлення довіри до ЗМІ;

зміцнення принципу свободи слова в Україні;

встановлення конструктивного діалогу між учасниками конфлікту на умовах рівноправ’я сторін;

усвідомлення широкими колами журналістів міжнародної визнаних правил поведінки та необхідності дотримуватися їх у щоденній діяльності;

досягнення точної кваліфікації дій, що оскаржуються і формулювання рішень, які застосовуватимуться у майбутньому в якості прецедентів.


Розгляд конфліктів у Комісії відбувається в обстановці гласності, якщо за вмотивованою вимогою однієї з сторін Комісія не дійде висновку про необхідність проведення засідання в обстановці конфіденційності.

Рішення про створення Комісії приймається на ініціативних зборах журналістів. На зборах обирається Голова Комісії. Персональний склад Комісії пропонується Головою та затверджується ініціативними зборами. До складу Комісії входять журналісти, які відомі суспільству своїми високими професійними принципами.

Члени Комісії здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

За кожним членом Комісії визнається право не брати участь у розгляді конфліктного випадку, за умови існування обставин, що можуть поставити під сумнів його незаангажованість у конкретній справі.

За кожним членом Комісії зберігається право на добровільну відставку.

Заява про розгляд конфліктної ситуації подається до Комісії у письмовій формі і розглядається у розумно стислі термін, необхідний для її скликання, вивчення обставин конфлікту та запрошення зацікавлених осіб.

За відсутності запрошених осіб, Комісія вивчає справу і виносить рішення, яке називається заочним.

Комісія відмовляється від розгляду справи, якщо вважатиме її такою, що виходить поза межі компетенції Комісії або не відповідає цілям діяльності Комісії.

Рішення приймається шляхом голосування. У випадку рівного розподілу голосів голос Голови Комісії є вирішальним.

Основною формою рішень Комісії є “Заява” та “Звіт”. Комісія має право обирати таку форму рішення, яку вважатиме адекватною характеру конфліктної ситуації.

Комісія має право переглянути своє рішення.

Оприлюднення рішень Комісії у ЗМІ, перш за все, в тих, щодо яких вони прийняті, відповідає поняттю чесного висвітлення подій.

Комісія звітує про свою діяльність перед зборами раз на півроку.

За результатами звіту ініціативні збори на вимогу третини учасників можуть переобрати Голову Комісії або членів Комісії.

Це положення прийнято на зборах журналістів 16 вересня 2001 року, введено в дію з моменту прийняття і діє як рамковий документ, що визначає основи статусу існування Комісії.

додано: 22-11-2001 // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1006451321.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Увага!!! Сайт "Майдан" надає всім, хто згадується у розділі "Статті", можливість розмістити свій коментар чи спростування, за умови належного підтвердження особи. Будь ласка, пишіть нам на news@maidanua.org і вказуйте гіперлінк (URL) статті, на яку ви посилаєтся.

  ЦІКАВИНКИ :
Завантаження ...Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2017. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua