першановинистаттізахідцентрвостокпівденькримфорум пошукконтакти  

Б'ЮТІ: ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА ВИБОРЧОГО БЛОКУ "ВИБОРЧИЙ БЛОК ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО".

додано: 06-01-2002 // // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1010268824.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Традиційні політичні ідеології, створені понад сто років тому, подарували світу такі основоположні поняття, як громадянське суспільство, демократія, права людини, рівність усіх форм власності, включаючи приватну, соціальна захищеність. Але накопичене віками людське невдоволення, економічні та політичні кризи, військові конфлікти, тероризм - залишилися. Потрібні нові рушійні сили, які дадуть нову динаміку позитивного розвитку. Ми пропонуємо дві складові, які наблизять нас до цієї мети.

Протягом останнього сторіччя світ, розвиваючи технічну та ринкову сферу, суттєво зруйнував духовне буття людства. Ми ставимо перед собою мету не на словах, а конкретними справами зробити розвиток духовності нашим пріоритетом. Це перша складова нового прогресу.

Друга складова - це воля до справедливості не як гасло, а як науковий метод удосконалення суспільства, заснований на системному виявленні, оприлюдненні і врегулюванні існуючих конфліктів на всіх рівнях суспільного життя. І тоді Україна, втіливши ці дві складові нового прогресу, виконає свою історичну місію і якістю життя своєї нації доведе, що здатна бути взірцем духовності та еталоном побудови максимально справедливого суспільства.

Саме навколо цієї ідеї може об'єднатися український народ, свідомо роз'єднаний, ошуканий, багаторазово зраджений безвідповідальною владою.


<b>1. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ.</b>

1.1. <i>Головний конфлікт</i>, між бажанням поліпшити життя та послідовним нехтуванням духовності. Ми подолаємо цей конфлікт таким чином:

1.1.1. Законодавчу базу України звіримо з вищими духовними цінностями людства.

1.1.2. На добровільній основі запровадимо духовну освіту в школі.

1.1.3. Об'єднаємо зусилля держави і конфесій у боротьбі проти наркоманії, СНІДу, дитячої безпритульності, проституції, злочинності та інших суспільних хвороб.

1.1.4. Захистимо національну культуру та мову, які стануть чинниками консолідації громадян України.

1.1.5. Гарантуємо вільний розвиток мов і культур усіх етносів, представники яких традиційно живуть в Україні.

1.1.6. Інтелект нації повинен стати єдиною зброєю України в боротьбі за своє гідне місце в світі. Ми зробимо цю зброю досконалою.

1.1.7. Засоби масової інформації - це потужний інструмент моделювання людської свідомості, руйнації або відродження духовності. Вони не можуть бути тільки елементом бізнесу. Ми запропонуємо новий розділ у Конституції, який привнесе в цю сферу реальну свободу слова, справедливість і духовність.


<b>2. ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ.</b>

2.1. <i>Головний конфлікт:</i> тотальне злиття влади і капіталу в злочинний конгломерат.

Володіючи ЗМІ, фінансами й адміністративним ресурсом, цей конгломерат послідовно проводить у життя винятково свої інтереси, які в більшості випадків суперечать інтересам людей. Як наслідок люди відсторонені від реальної влади і не можуть вплинути на якість свого життя. Ми врегулюємо цей конфлікт наступним чином:

2.1.1 Організуємо ефективну систему навчання людей тому, як здійснювати владу Зробимо цю систему важливим елементом усіх освітніх програм.

2.1.2. Внесемо зміни до Конституції, які встановить ефективний розподіл гілок влади та збалансують їх права та обов'язки .

2.1.3. Замінимо декларативний контроль над владою - дієвим Опозиція стане одним з найважливіших інструментів контролю суспільства над владою. Ми перетворимо парламентську опозицію на державний інститут, статус якого буде визначений в Конституції. Парламентська опозиція одержить виключне право вносити кандидатури керівників Рахункової палати, Центвиборчкому, Генеральної прокуратури, ключових комітетів Парламенту, матиме право створювати спеціальні слідчі комісії, ініціювати всеукраїнський референдум та процедуру імпічменту. Наглядова рада одного з державних телеканалів перейде під контроль опозиції.

2.1.4. Розірвемо злочинний зв'язок влади й капіталу, запровадивши спеціальний механізм фінансування партій. Джерелом фінансування стане визначена законом частина існуючого податку, що надходитиме адресне за вказівкою платника податку безпосередньо на рахунок підтримуваної ним партії (блоку) зі зменшенням для громадянина, який політичне визначився, загального обсягу податку. Заборонимо фінансування партій та виборчих кампаній юридичними особами.

2.1.5. Забезпечимо розвиток реального місцевого самоврядування, бо більшість поточних справ громадян вирішується не в Києві, а в їхньому селі, селищі, місті. Сільські, селищні, міські голови й відповідні ради будуть захищені від сваволі губернаторів і міністрів.

2.1.6. Забезпечимо перехід до професійної армії та ухвалення нової військової доктрини стримування на основі використання сучасних технологій.


<b>3. ПРАВОВА СФЕРА.</b>

3.1. <i>Головний конфлікт:</i> суперечність між декларованим правом громадян на правосуддя й практичною неможливістю для більшості реалізувати це право. Від правосуддя відлучені найбідніші верстви населення, яким воно найбільш потрібне. Ми розв'яжемо цей конфлікт таким чином:

3.1.1. Зробимо правосуддя повністю доступним для всіх громадян, зі скасуванням судового мита та запровадженням інституту безкоштовних гарантованих державою адвокатських послуг для тих, хто цього потребує.

3.1.2. Запровадимо ефективну правову освіту в школах.
3.1.3. Незалежність судів забезпечимо особливим порядком їх фінансування. Бюджетні кошти автоматично надходитимуть судам за нормативом щоденних відрахувань від доходів бюджетів.

3.1.4. Для очищення судочинства від зловживань і корупції створимо Дисциплінарні комісії із фахових юристів, сформовані на принципах дії суду присяжних. Комісії матимуть право накладати на суддів, винних у грубому порушенні процесуальних норм, законів та Конституції, весь діапазон стягнень - від догани аж до відсторонення від посади. Надамо право звертатися до цих комісій широкому колу зацікавлених осіб.

3.1.5. Переглянемо адекватність кримінального покарання. Ув'язнення передбачатиметься лише за тяжкі злочини проти особи й суспільства. Переважним покаранням та інші злочини стане штраф, конфіскація майна та примусові роботи різної тривалості.


<b>4. ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ.</b>

4.1. <i>Перший конфлікт:</i> між інтересами суспільства І приватного капіталу в сфері володіння засобами виробництва. Ми розв'яжемо цей конфлікт наступним чином:

4.1.1. Закріпимо власність держави на володіння природними монополіями й об'єктами стратегічного значення. Прибуток цих підприємств надходитиме в доходну частину бюджету.

4.1.2. Запровадимо принципово нову, ефективну модель управління державною власністю, з залученням на засадах відкритого тендеру підприємницьких структур, здатних ефективно управляти власністю на умовах, взаємовигідних для них та суспільства.

4.1.3. Проведемо інвентаризацію державної власності на дату початку приватизації та простежимо за законністю зміни форм власності до цього дня.


4.2. <i>Другий конфлікт:</i> відсутність справедливого розподілу прибутку між власниками контрольного пакету акцій та іншими акціонерами. Для його розв'язання ми:

4.2.1. Запровадимо регулярний розподіл прибутку в повному обсязі у вигляді дивідендів між усіма без винятку власниками акцій.


4.3. <i>Третій конфлікт:</i> між декларативною обов'язковістю сплати податку та існуванням законодавче закріплених можливостей для ухиляння від цього обов'язку.

4.3.1. Розв'яжемо конфлікт шляхом реформи податкової системи з радикальним зменшенням податкового навантаження та одночасним розширенням бази оподаткування, законодавче перекриємо всі можливості для ухиляння від податків.


4.4. <i>Четвертий конфлікт:</i> між неготовністю національного капіталу брати участь у рівній конкуренції з транснаціональним капіталом, і нав'язуваними умовами саме такої конкуренції. Розв'яжемо конфлікт шляхом:

4.4.1. Подолання державного рекету, введення заборони на проведення податкових перевірок підприємств частіше, ніж раз у три роки.

4.4.2. Зниження кредитної ставки до цивілізованого рівня.

4.4.3. Створення гарантованої державою програми інвестування в малий і середній бізнес.

4.4.4. Ліквідації тіньового сектору економіки й забезпечення легалізації національного капіталу.

4.4.5. Скасування прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема з метою створення умов для легального накопичення приватного капіталу для початку малого бізнесу.


4.5. <i>П'ятий конфлікт:</i> між декларованою підтримкою сільськогосподарського виробництва і його фактичною руйнацією. Подолаємо цей конфлікт наступним чином:

4.5.1. Сільськогосподарські угіддя будуть належати тільки громадянам України, які безпосередньо живуть і працюють на цій землі.

4.5.2. Юридичні особи не будуть мати права володіти сільськогосподарськими землями.

4.5.3. Законом захистимо тих, хто здає сільськогосподарські угіддя в оренду, від свавілля недобросовісних орендарів.

4.5.4. Встановимо об'єктивну, незалежну від сваволі чиновника оцінку вартості земельних наділів, за стартовою ціною не нижчою від рівня вартості землі в країнах Європейського союзу.

4.5.5. Створимо довгострокову програму гарантованого державою Інвестування в сільське господарство, запровадимо механізм підтримки та дотування сільськогосподарських підприємств.


<b>5. СОЦІАЛЬНА СФЕРА.</b>

5.1. <i>Головний конфлікт</i>, між декларуванням повноцінного соціального захисту І реальною беззахисністю громадян. Для розв'язання цього конфлікту ми:

5.1.1. Забезпечимо рівний доступ до систем освіти та охорони здоров'я для всіх громадян - незалежно від матеріального, соціального становища, чи місця проживання, з застосуванням принципово нової моделі фінансування.

5.1.2. Запровадимо ефективну систему суспільних робіт та перекваліфікації для безробітних.

5.1.3. Забезпечимо гідний рівень життя для кожного громадянина України, що включатиме комфортабельне житло, повноцінне харчування, транспортні засоби, предмети повсякденного побуту, - за рахунок підвищення оплати праці, а також відновлення довгострокового пільгового кредитування населення.

5.1.4. Збережемо на існуючому рівні вік можливого виходу на пенсію. Проведемо ефективну пенсійну реформу, поставимо обсяг пенсії в пряму залежність від робочого стажу, зарплатні та умов праці. Гарантуємо мінімальний розмір пенсії, не нижчий від прожиткового мінімуму.

5.1.5. Забезпечимо в чотирьохрічний термін повернення вкладникам заморожених заощаджень, а також коштів, вкрадених трастами.

5.1.6. Захистимо постраждалих від чорнобильської катастрофи та екологічних лих. Припинимо варварське вирубування лісів, розорювання й забудову охоронних зон навколо водойм. Забезпечимо всіх громадян України чистою питною водою і якісними харчами.

5.1.7. Гарантуємо молоді ефективну програму забезпечення першого робочого місця.

5.1.8. Запровадимо ефективну програму відшкодування матеріальних та моральних збитків депортованим народам та українцям, примусово виселеним у сусідніх державах з місць їхнього історичного проживання (зокрема, з земель Холмщини, Підляшшя, Лемківщини).


<b>6. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА.</b>

6.1. <i>Головний конфлікт:</i> між потужними потенційними можливостями присутності України в світі та її реальним низьким статусом на міжнародній арені. Для розв'язання цього конфлікту:

6.1.1. Покладемо нарешті в основу зовнішньої політики України принцип пріоритетності стратегічних національних інтересів.

6.1.2. Повною мірою використаємо в міжнародних стосунках фактор транзитних можливостей України. Транспортні системи України назавжди залишаться в державній власності як фактор посилення геополітичних позицій України в світі.

6.1.3. Забезпечимо здатність України гідно конкурувати в глобальному світовому просторі, насамперед через посилення її інтелектуального потенціалу, здійснення потужної інформаційної політики.

6.1.4. Докорінно змінимо концепцію роботи державних структур, які відповідають за зовнішньоекономічну діяльність.


Можна або підтримувати несправедливість, або боротися з нею.

Наш основний закон - Воля до справедливості

додано: 06-01-2002 // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1010268824.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Увага!!! Сайт "Майдан" надає всім, хто згадується у розділі "Статті", можливість розмістити свій коментар чи спростування, за умови належного підтвердження особи. Будь ласка, пишіть нам на news@maidanua.org і вказуйте гіперлінк (URL) статті, на яку ви посилаєтся.

  ЦІКАВИНКИ :
Завантаження ...Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2017. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua