Майдан / Статті  

додано: 11-09-2002
: ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАРОДНИЙ ФОРУМ “ЗА ДЕМОКРАТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
www.fds.org.ua

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1031749277.html

1. Загальні положення

1.1 Даним положенням регламентується проведення Народного Форуму „За демократичний розвиток України”.
1.2 Дата проведення Народного Форуму „За демократичний розвиток України” -
14 - 15 вересня 2002 року.
1.3 Місце проведення Народного Форуму „За демократичний розвиток України” -
місто Київ, Україна.
1.4 Ініціатор проведення Народного Форуму „За демократичний розвиток України” - Блок політичних партій “Блок Віктора Ющенка “Наша Україна”.
1.5 Орієнтовна кількість учасників Народного Форуму „За демократичний розвиток України” - 1500 осіб.


2. Мета і задачі Народного Форуму „За демократичний розвиток України”

2.1 Метою Форуму „За демократичний розвиток України” є - консолідація всіх представників української демократії для вирішення загальнодержавних політичних, економічних та соціальних проблем, визначення пріоритетів в напрямках розвитку України, остаточне визначення думки суспільства щодо реформування політичного устрою країни.
2.2 Для досягнення кінцевої мети, Народний Форум „За демократичний розвиток України” за час своєї роботи виконує наступні завдання:
- обговорення низки питань, що стосуються діючої політичної системи України;
- проведення дискусій щодо сучасних економічних проблем в державі;
- надавання оцінки проблемам соціальної сфери України;
- розглядання проблем інформаційної політики в Україні;
- створення концепції діючого “громадського контролю” в державі;
- створення умов для проведення конструктивного діалогу з діючою владою;
- проведення диспуту щодо поширення ідей демократії серед населення;
- написання резолюції практичних дій щодо реформування політичного устрою країни.


3. Учасники

3.1 Учасники Народного Форуму „За демократичний розвиток України” поділяються на дві групи: делегати та гості.
3.2 Делегатами Народного Форуму „За демократичний розвиток України” є особи, які є обраними народом, або особи які є представниками певної кількості людей. Делегати Народного Форуму „За демократичний розвиток України” мають право голосувати по всім питанням, які будуть виноситися на голосування.
3.3 Гостями Народного Форуму „За демократичний розвиток України” є особи, які представляють лише себе і займають свої посади за призначенням. Гості Народного Форуму „За демократичний розвиток України” не мають права голосу на цьому заході.
3.4 Делегатами Народного Форуму „За демократичний розвиток України” є:
- Президент України;
- народні депутати України;
- представники політичних партій України;
- представники громадських організацій (загальноукраїнських ті регіональних);
- представники профспілок;
- мери міст (обласних центрів, міст обласного підпорядкування, м. Києва та м. Севастополя);
- представники обласних рад депутатів;
- інші особи (в окремому порядку).
3.5 Гостями Народного Форуму „За демократичний розвиток України” є:
- представники засобів масової інформації;
- представники іноземних держав;
- представники міжнародних організацій;
- представники діаспори;
- представники церкви;
- представники виконавчої влади (Кабінет Міністрів України);
- представники Адміністрації Президента України;
- окремі особи (визначаються оргкомітетом в окремому порядку).


4. Порядок роботи Народного Форуму „За демократичний розвиток України”

4.1 Робота Народного Форуму „За демократичний розвиток України” буде провадитись на пленарних та секційних засіданнях.
4.2 Кожному пленарному та секційному засіданню передує реєстрація всіх учасників Народного Форуму „За демократичний розвиток України”. Дані про реєстрацію надаються ведучому пленарного засідання (модератору секції), голові рахункової комісії.
4.3 Пленарні засідання є загальними для всіх учасників Народного Форуму „За демократичний розвиток України”.
4.4 В рамках роботи Народного Форуму „За демократичний розвиток України” проводиться два пленарних засідання: установче та підсумкове.
4.5 Кожне з пленарних засідань має план-графік його проведення.
4.6 Для координації проведення кожного пленарного засідання, призначається його ведучий.
4.7 На кожному пленарному засіданні передбачено декілька виступів делегатів згідно порядку денного.
4.8 Вступне пленарне засідання має на меті: офіційне відкриття Народного Форуму „За демократичний розвиток України”, привітання його учасників, роз’яснення плану та регламенту роботи Народного Форуму „За демократичний розвиток України”, доведення до учасників переліку питань, які необхідно вирішити.
4.9 Заключне пленарне засідання має на меті: звітування модераторів секцій про проведення роботи, оголошення і затвердження підсумкової резолюції Народного Форуму „За демократичний розвиток України”, офіційне закриття Народного Форуму „За демократичний розвиток України”.
4.10 В зв’язку з інформаційною насиченістю та обмеженим часом проведення Народного Форуму „За демократичний розвиток України”, оптимальним режимом розробки якісної резолюції є розподіл розробки основних розділів резолюції по спеціалізованим секціям.
4.11 В рамках роботи Народного Форуму „За демократичний розвиток України”, планується робота п’яти секцій, а саме: “Політика”, “Економіка”; “Проблеми соціальної сфери”; “Інформаційна політика”; “Громадський контроль”.
4.12 Для корегування та організації продуктивної роботи секцій, на кожну з секцій призначається модератор (головуючий).
4.13 Під час роботи секцій заплановане ознайомлення з базовим варіантом резолюції секції, заслуховування виступів-доповідей учасників, обговорення викладеного матеріалу, голосування за зміни в базовому варіанті резолюції (при необхідності), затвердження остаточного варіанту резолюції секції.
4.14 Голосування під час проведення пленарних засідань та роботи в секціях по всім питанням, які виносяться на обговорення провадиться наступним чином:
- ведучий пленарного засідання (модератор секції) виносить окреме питання на обговорення;
- питання обговорюється всіма учасниками засідання (секції);
- редакційна комісія формулює обговорене рішення для голосування;
- ведучий пленарного засідання (модератор секції) виносить проект рішення на голосування;
- право голосу під час голосування мають лише делегати Народного Форуму „За демократичний розвиток України” за принципом - “один делегат - один голос”;
- гості Народного Форуму „За демократичний розвиток України” не мають права голосу під час голосування;
- кожен з голосуючих може обрати один з трьох варіантів голосування: “за”, “проти”, “утримався”;
- рахункова комісія проводить підрахунок голосів по всім запропонованим варіантам і надає дані ведучому пленарного засідання (модератору секції);
- рішення вважається прийнятим (відхиленим), якщо за нього проголосувало 50% + 1 голос всіх осіб, які приймали участь в голосуванні;
- ведучий пленарного засідання (модератор секції) оголошує результати голосування.


5. Документи Народного Форуму „За демократичний розвиток України”

5.1 Офіційними документами, які може приймати Народний Форум „За демократичний розвиток України” є:
- резолюції секційних засідань;
- підсумкова резолюція Народного Форуму „За демократичний розвиток України”;
- меморандум “ Народного Форуму „За демократичний розвиток України”;
- звернення Народного Форуму „За демократичний розвиток України”.
5.2 Всі документи, що прийняті під час роботи Народного Форуму „За демократичний розвиток України”, приймаються шляхом загального обговорення і голосування.
5.3 Кожен прийнятий документ підписується всіма організаціями-учасницями Народного Форуму „За демократичний розвиток України” та окремими особами-учасниками Народного Форуму „За демократичний розвиток України”.
5.4 Після прийняття та підписання кожного документу, він розмножується на необхідну кількість екземплярів ті розповсюджується для широкого ознайомлення.


6. Робочі органи Народного Форуму „За демократичний розвиток України”

6.1 Для нормальної продуктивної роботи Народного Форуму „За демократичний розвиток України” передбачена робота таких його органів:
- оргкомітет Народного Форуму „За демократичний розвиток України”;
- дирекція Народного Форуму „За демократичний розвиток України”;
- ведучий пленарного засідання Народного Форуму „За демократичний розвиток України”;
- модератор (ведучий) секції Народного Форуму „За демократичний розвиток України”;
- рахункова комісія;
- редакційна комісія.
6.2 Центральним органом Народного Форуму „За демократичний розвиток України” є його оргкомітет.
6.3 Функціями оргкомітету є:
- забезпечення політичних домовленостей між учасниками Народного Форуму „За демократичний розвиток України”;
- нагляд за організацією і проведенням пленарних і секційних засідань;
- затвердження рішень, прийнятих дирекцією Народного Форуму „За демократичний розвиток України”;
- звернення до органів державної влади, політичних сил з проханням про сприяння проведенню Народного Форуму „За демократичний розвиток України”;
- затвердження робочих організаційних документів Народного Форуму „За демократичний розвиток України” (які не відносяться до тих, що висвітлені в Розділі 5 даного Положення).
6.4 Головним організаційним органом Народного Форуму „За демократичний розвиток України” є його дирекція.
6.5 До складу дирекції входять:
- керівник дирекції;
- відповідальний за організаційні питання;
- керівники секцій (5 осіб - по одному на кожну з секцій);
- відповідальний за безпеку;
- відповідальний за аналітичне забезпечення;
- відповідальний за технічне забезпечення.
6.6 Функціями дирекції є:
- робота з засобами масової інформації (запрошення, прес-релізи та ін.);
- запрошення учасників Народного Форуму „За демократичний розвиток України”;
- технічна робота з учасниками (зустріч, розселення, харчування, транспорт, інше);
- технічне забезпечення засідань (оренда і оформлення приміщень, транспорт, зв’язок, інше);
- забезпечення безпеки Народного Форуму „За демократичний розвиток України” (учасників, пленарних та секційних засідань);
- розробка порядку денного пленарних та секційних засідань;
- розробка тематики виступів та обговорень;
- розробка переліку питань для дискусій;
- розробка текстів базових секційних резолюцій для обговорення;
- взаємодія з органами влади, громадськими організаціями відносно організації Народного Форуму „За демократичний розвиток України”.
6.7 Затвердження всіх рішень, що приймаються керівниками відділів дирекції здійснює керівник дирекції.
6.8 Дирекція в своїй діяльності повністю підзвітний та підконтрольний Оргкомітету Народного Форуму „За демократичний розвиток України”.
6.9 Кожен з керівників відділів дирекції Народного Форуму „За демократичний розвиток України” при прийнятті будь-яких рішень повинен узгоджувати всі питання з керівниками інших відділів дирекції Народного Форуму „За демократичний розвиток України”, які відповідають за суміжні питання, або узгоджує ці питання з керівником дирекції.
6.10 Ведучий пленарних засідань Народного Форуму „За демократичний розвиток України” виконує такі функції:
- безпосередньо веде пленарне засідання;
- забезпечує дотримання порядку та тиші в залі під час виступів та обговорень;
- проводить голосування по обговореним питанням та оголошує результати голосування;
- виступає з вступною та заключною промовою.
6.11 Ведучий пленарних засідань Народного Форуму „За демократичний розвиток України” призначається Оргкомітетом.
6.12 Ведучий пленарних засідань Народного Форуму „За демократичний розвиток України” підконтрольний та підзвітний у своїй діяльності Оргкомітетові.
6.13 Модератор (ведучий) секційних засідань Народного Форуму „За демократичний розвиток України” виконує такі функції:
- безпосередньо веде секційне засідання;
- забезпечує дотримання порядку та тиші в залі під час виступів та обговорень;
- проводить голосування по обговореним питанням та оголошує результати голосування;
- виступає з вступною та заключною промовою.
6.14 Модератор (ведучий) секційних засідань Народного Форуму „За демократичний розвиток України” призначається Оргкомітетом.
6.15 Модератор (ведучий) пленарних засідань Народного Форуму „За демократичний розвиток України” підконтрольний та підзвітний у своїй діяльності Оргкомітетові.
6.16 Рахункова комісія пленарних засідань Народного Форуму „За демократичний розвиток України” обирається на початку засідання в кількості 30 осіб з делегатів Народного Форуму „За демократичний розвиток України” (по 6 осіб від кожної секції). З обраних членів комісії, ведучим пленарного засідання призначається голова рахункової комісії.
6.17 Рахункова комісія секційних засідань Народного Форуму „За демократичний розвиток України” обирається на початку засідання в кількості 10 осіб з делегатів Народного Форуму „За демократичний розвиток України”. З обраних членів комісії, модератором (ведучим) секційного засідання призначається голова рахункової комісії.
6.18 Рахункові комісії всіх рівнів затверджуються відповідною постановою, підзвітні і підконтрольні ведучому відповідного засідання і виконують наступні функції:
- проводять оперативний підрахунок голосів “за”, “проти”, “утримався”, “кількість присутніх”, “кількість тих, що проголосували” при проведенні голосування;
- підраховують загальний підсумок голосування;
- подають дані про підсумки голосування ведучому засідання для оприлюднення.
6.19 Редакційна комісія пленарних засідань Народного Форуму „За демократичний розвиток України” обирається на початку засідання в кількості 25 осіб з делегатів Народного Форуму „За демократичний розвиток України” (по 5 осіб від кожної секції). З обраних членів комісії, ведучим пленарного засідання призначається голова редакційної комісії.
6.20 Редакційна комісія секційних засідань Народного Форуму „За демократичний розвиток України” обирається на початку засідання в кількості 10 осіб з делегатів Народного Форуму „За демократичний розвиток України”. З обраних членів комісії, модератором (ведучим) секційного засідання призначається голова редакційної комісії.
6.21 Редакційні комісії всіх рівнів затверджуються відповідною постановою, підзвітні і підконтрольні ведучому відповідного засідання і виконують наступні функції:
- проводять оперативний запис запропонованих та прийнятих змін та пропозицій;
- грамотно та стилістично правильно формулюють прийняті зміни та пропозиції;
- технічно вносять зміни та пропозиції до базової резолюції;
- готують кінцевий (чистовий) варіант резолюції.


7. Принципи квотування учасників Народного Форуму „За демократичний
розвиток України”

7.1 Даним розділом регламентується квотування запрошених учасників Народного Форуму „За демократичний розвиток України”.
7.2 Загальна орієнтовна кількість учасників Народного Форуму „За демократичний розвиток України” 1500 осіб, з них делегатів (з правом голосу) - 1000 осіб, гостей (без права голосу) - 500 осіб.
7.3 Квоти учасників-делегатів в абсолютному вигляді наступні:
- Президент України - 1 особа;
- народні депутати України - 150 осіб;
- представники політичних партій, що брали участь у виборах 2002 р. - 400 осіб;
- представники громадських організацій - 200 осіб;
- представники профспілок - 100 осіб;
- представники місцевих рад - 100 осіб;
- мери міст - 50 осіб.
7.4 Квоти учасників-гостей в абсолютному вигляді наступні:
- представники ЗМІ - від 50 до 100 осіб;
- представники Кабінету Міністрів України - 20 осіб;
- представники обласних державних адміністрацій - 27 осіб;
- представники іноземних держав - від 30 до 50 осіб;
- представники Адміністрації Президента України - 5 осіб;
- спеціально запрошені особи (науковці, діячі культури, представники діаспори) - 100 осіб;
- представники міжнародних організацій - від 20 до 50 осіб.
7.5 Кількість учасників-гостей може змінюватися в залежності від пріоритетів за рішенням оргкомітету Народного Форуму „За демократичний розвиток України”.
7.6 Розподіл виділених місць між народними депутатами України проводиться на основі чисельності фракції в парламенті. Тобто, зважаючи на питому вагу кожної фракції в загальній чисельності Верховної Ради України. Крім цього, запрошується керівництво Верховної Ради України в повному складі.
7.7 Розподіл виділених місць між представниками політичних партій, що брали участь у виборах 2002 р. провадиться на основі кількості голосів, що отримали партії/блоки на виборах не залежно від того, чи подолали вони чотирьохвідсотковий бар’єр. Тобто, зважаючи на питому вагу голосів за кожну політичну партію/блок на виборах 2002 р.
7.8 Враховуючи той факт, що виборчих блоків вже не існує, розподіл місць між партіями, що входили в них буде проводитись виходячи з питомої ваги кожної партії у блоці під час виборів згідно партійного списку.
7.9 Запрошення громадських організацій буде проводитись на основі експертного опитування.
7.10 Розподілення місць між членами профспілок України буде проводитись виходячи з кількості членів кожної профспілки. Тобто, зважаючи на питому вагу чисельності кожної профспілки в загальній кількості членів профспілок України.
7.11 Також будуть запрошені по 4 особи від кожної обласної ради депутатів, а також 4 особи від Київської міської державної адміністрації.
7.12 Мери міст будуть запрошуватися за поданням Асоціації міст України.
7.13 В Додатку до даного Положення на 6 сторінках проведено розрахунок квотування місць запрошених на Народний Форум „За демократичний розвиток України”.

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1031749277.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua