Майдан / Статті  

додано: 12-09-2002
Аналітична рада УНР: Експертна довідка про так зване "розслідування" Скнилівської трагедії
"розслідування" Скнилівської трагедії

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1031859817.html

1) Поняття демонстраційного польоту

Поняття демонстраційного польоту визначається абзацом десятим пункту 2 Положення про використання повітряного простору України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 401 (надалі в цьому – Положення). Згідно з останнім, демонстраційним є політ повітряного судна, який виконується з метою демонстрації досягнень авіаційної техніки, її показу під час проведення авіаційних парадів, свят, з рекламною та іншою метою відповідно до законодавства. Виходячи з цього, політ державного повітряного судна Су-27УБ, що трагічно завершився 27 липня 2002 року, слід вважати саме демонстраційним польотом.

2) Порядок надання дозволу на виконання демонстраційних польотів

За своєю правовою природою дозвіл є владним розпорядженням компетентного суб’єкта владних повноважень, який в їх межах надає певне спеціальне право особі, яка клопоче про дозвіл, - в даному випадку право на виконання користувачем повітряного простору демонстраційного польоту над населеним пунктом. Суб’єкт владних повноважень несе відповідальність за наслідки надання такого дозволу, залежно від обставин, за яких воно відбувалося, виходячи перш за все з критерію розумного передбачення та його можливості.

Пунктом 22 Положення встановлено, що демонстраційні польоти над населеними пунктами виконуються за наявності дозволу органу місцевого самоврядування, Укравіатрансу, Украероруху. При цьому запити із зазначеного питання подаються до Укравіатрансу лише після отримання дозволу від органу місцевого самоврядування. Згідно з пунктом 72 Положення, заявки на проведення демонстраційних польотів подаються до Укравіатрансу не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку польотів. При цьому план польоту мало бути надано відповідному районному диспетчерському центру не пізніше ніж за 2 години до вильоту.

Після одержання дозволу на виконання польоту Украероцентр або його відповідний районний диспетчерський центр надають дозвіл на використання повітряного простору. Як Украероцентр, так і районні диспетчерські центри є підрозділами Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украероруху) на підставі положень пунктів 1 та 6 Положення про об’єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 року № 1281, а також пункту 2 самої Постанови.

3) Повноваження органів державної влади і місцевого самоврядування при наданні дозволу на виконання демонстраційного польоту та використання при цьому повітряного простору

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України.

Повноваження органу місцевого самоврядування стосовно проведення демонстраційних польотів випливають з Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і Положення про використання повітряного простору України, полягаючи в наступному:

надання від імені територіальної громади принципової згоди на використання повітряного простору над населеним пунктом;

взяття до відома повідомлення про масові заходи у зв'язку з демонстраційними польотами, якщо таке повідомлення направляється органу місцевого самоврядування, а не виконавчої влади (стаття 39 Конституції України);

здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку під час проведення названих масових заходів (підпункт 3 пункту (б) частини 1 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Необхідно відзначити, що до повноважень органу місцевого самоврядування не входить право вимагати від користувача повітряного простору будь-яких відомостей стосовно проведення демонстраційного польоту, із діапазоном висот включно, а отже орган місцевого самоврядування вирішує питання про надання дозволу виключно в аспекті принципової згоди або незгоди територіальної громади на проведення демонстраційного польоту над відповідним населеним пунктом. За таких обставин встановлений порядок, згідно з яким орган місцевого самоврядування є першим органом, який надає дозвіл, слід вважати вкрай невдалим, позаяк орган місцевого самоврядування фактично позбавлений можливості адекватно оцінити доцільність та безпечність проведення демонстраційного польоту над населеним пунктом.

Повноваження органів державної влади. На Міністерство транспорту України згідно зі статтею 3-1 Повітряного кодексу України покладено обов'язок здійснення державного нагляду за забезпеченням безпеки авіації – в тій же статті йдеться про забезпечення взаємодії саме органів виконавчої влади щодо нагляду за безпекою польотів. Державний департамент авіаційного транспорту (Укравіатранс) є урядовим органом управління в складі Міністерства транспорту та йому підпорядковується (пункт 1 Положення про Державний департамент авіаційного транспорту України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2000 року № 573). Державне підприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух») є підприємством в сфері управління того ж Міністерства.

Саме Укравіатранс має виконувати відповідні функції в складі Мінтрансу – забезпечення нагляду за забезпеченням авіаційної безпеки та ефективне використання повітряного простору України, організація обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України та забезпечення функціонування об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України (пункт 3 Положення про Державний департамент авіаційного транспорту України). Саме правопопередник Укравіатрансу – Державна авіаційна адміністрація України (Укравіація) видав спеціальне розпорядження (№ 114 від 27.10.1999 року), в якому встановив перелік відомостей, необхідних йому для надання дозволу на проведення демонстраційних польотів.

Украерорух як організаційна форма об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України має планувати і регулювати діяльність у сфері повітряного простору, опрацьовувати умови його використання та забезпечувати безпеку польотів (пункти 4 та 5 Положення про об’єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України). Згідно з пунктом 3 того ж Положення, державне регулювання діяльності підрозділів системи здійснює Мінтранс та Міноборони на підставі відповідної угоди через Укравіатранс.

Нарешті, відповідно до Положення про Міністерство транспорту України, затвердженого Указом Президента України від 11 травня 2000 року № 678/2000, є головним (провідним) органом у системі органів виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері використання повітряного простору України. Згідно з підпунктом (2) пункту 4 названого тут Положення Мінтранс координує роботу підприємств, установ та організацій авіаційного транспорту, що належать до сфери управління Мінтрансу, з Укравітрансом та Украерорухом включно. Підпунктом (6) пункту 4 Положення на Мінтранс покладено повноваження здійснення нагляду за додержанням підприємствами, установами та організаціями вимог нормативно-правових актив щодо безпеки польотів, а підпунктом (23) – повноваження організації розроблення проектів нормативно-правових актив щодо використання повітряного простору України.

Відповідно до пункту 20 Положення про використання повітряного простору України польоти повітряних суден над населеними пунктами виконуються на висоті, що дає можливість у разі пошкодження цих суден здійснити посадку на найближчому аеродромі або за межами населеного пункту. Надання Укравіатрансом та Украерорухом дозволу на політ у діапазоні висот від 0 (рівень поверхні) до 2750 метрів є грубим порушенням наведеного припису положення, оскільки цілком зрозуміло, що висота 0 метрів не дає можливості належного та безпечного маневру з вказаною вище метою.

4) Повноваження комісії із розслідування авіаційної події

Порядок розслідування авіаційних подій встановлений розділом XV Повітряного кодексу України. Відповідно до частини першої статті 84 ПК України, метою розслідування авіаційної події є встановлення її причин і вжиття заходів щодо запобігання таким подіям у майбутньому. Згідно з частиною другою тієї ж статті в ході розслідування проводиться збір и аналіз інформації про авіаційну подію, встановлюються причини її виникнення, готуються висновки із зазначенням цих причин і виробляються рекомендації щодо запобігання авіаційним подіям у майбутньому.

В ході своєї роботи комісія з розслідування авіаційної події вправі також вимагати сприяння органів влади, підприємств, організацій та установ у питаннях, передбачених, статтею 85 ПК України. В результаті розслідування комісія на підставі своїх висновків зобов’язана сформулювати пропозиції щодо усунення причин події, виявлених у процесі розслідування, і недопущення їх у майбутньому (стаття 87 ПК).

Комісія з питань розслідування авіаційної події, її члени в жодному разі не вповноважені визначати осіб, відповідальних за виникнення авіаційної події (незалежно від виду відповідальності), а тим більше називати таких осіб публічно та поіменно, що неодноразово мало місце при розслідуванні даної катастрофи. Більше за те, якщо вже голова комісії взявся за протиправне визначення відповідальних осіб, свідоме уникнення ним будь-якого згадування про Укравіатранс та Украерорух переконливо свідчить про відсутність дійсного наміру встановити причини катастрофи та запобігти подібним катастрофам у майбутньому.

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1031859817.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua