Майдан / Статті  

додано: 11-12-2002
Правління Національного банку України: ПОСТАНОВА від 9 грудня 2002 р. № 480

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1039626592.html

Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА
від 9 грудня 2002 р. № 480


Про випуск облігацій Дочірньої компанії
“Газ України” Національної акціонерної
компанії “Нафтогаз України”

Правління Національного банку України розглянуло інформацію про випуск облігацій Дочірньої компанії “Газ України” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (далі – ДК “Газ України”), що опублікована в газеті “Голос України” від 26.11.2002 № 221 (2972).
Ця інформація містить умови, відповідно до яких емітент - ДК “Газ України” пропонує проводити розміщення облігацій виключно серед банків -резидентів України без права на подальше відчуження ними облігацій на користь третіх осіб, за винятком Національного банку України, який може викуповувати облігації у їх власників.
Оскільки:
16.10.2002 порушено справу про банкрутство ДК “Газ України” згідно з ухвалою господарського суду м.Києва за справою № 23/368-Б, якою введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном;
ДК “Газ України”, капітал якої становить 733 100 гривень, має негативні фінансові результати, тобто непокриті збитки в сумі 1 514 062,8 тис. грн. та поточну заборгованість понад 12 млрд.грн.;
облігації не мають забезпечення;
умови випуску облігацій передбачають термін обігу 10 років, рівень дохідності – 3% річних, що робить їх в реальному виразі збитковими;
умови випуску облігацій передбачають придбання їх тільки банками і лише за рахунок власних коштів;
заборонено відчуження облігацій третім особам, крім Національного банку України, у зв‘язку з цим немає ринкової ціни на ці облігації та можливості їх використання як інструментів відкритого ринку;
дострокове погашення та можливість викупу облігацій емітентом – ДК “Газ України” не передбачається;

надзвичайно спрощені фактори ризику діяльності емітента не дають впевненості в збереженні його як юридичної особи на дату погашення облігацій;
згідно зі статтею 25 Закону України “Про Національний банк України” Національний банк України здійснює операції з цінними паперами лише на відкритому ринку;
під час здійснення рефінансування Національний банк України зобов‘язаний здійснювати операції лише з тими цінними паперами, які є високоліквідними і з якими можна безперешкодно і невідкладно проводити операції щодо їх купівлі або продажу для виконання регулятивної функції, а можливий викуп цих облігацій на вищезазначених умовах може привести до порушення стабільності комерційних банків України,
і тому, керуючись статтею 99 Конституції України та статтями 6, 7, 25, 29 Закону України “Про Національний банк України”, Правління Національного банку України

постановляє :

1. Вважати облігації ДК “Газ України” такими, які є непридатними для використання Національним банком України як фінансовий інструмент під час здійснення грошово-кредитної політики та рефінансування банків.
2. Генеральному департаменту банківського нагляду (Кірєєв О.І.) довести зміст цієї постанови до відома банків.


Голова В.С.Стельмах

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1039626592.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua