Майдан / Статті  

додано: 02-01-2003
Статистик: Результати перепису населення

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1041502820.html

Державний комітет статистики нарешті оприлюднив інформацію про кількість та склад населення України за підсумками перепису населення 2001 року. Загальна кількість населення України станом на 5 грудня 2001 року, за уточненими даними, становила 48 млн. 457 тис. осіб.
Найбільш несподіваним результатом перепису стало зменшення чисельності росіян в Україні. Напередодні перепису фахівці припускали, що кількість громадян України, що визнають себе росіянами, зменшиться. Але ніхто не припускав, що аж настільки!
Отже, кількість росіян порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6% і нараховувала на дату перепису 8 мільйонів 334 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній кількості населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункту і склала 17,3%. Загалом же, на території країни проживали представники понад 130 національностей і народностей.
У національному складі населення України переважна більшість українців -- 37 мільйонів 542 тис. осіб, або 77,8% від загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року, кількість українців зросла на 0,3%, а їхня питома вага серед жителів України -- на 5,1 відсоткового пункту. Найбільш "українські" області -- Івано-Франківська та Тернопільська (понад 97 відсотків українців). Найбільш "російський" регіон -- Крим (58 відсотків росіян, 24 відсотки -- українці). У всіх інших областях значна перевага українського населення.
Українську мову вважають рідною 67,5% населення України, що на 2,8 відсоткового пункту більше, ніж за даними перепису 1989 року. Російську мову визначили як рідну 29,6% населення, у порівнянні з минулим переписом населення цей показник знизився на 3,2 відсоткового пункту.
85,2 відсотка українців вважають рідною українську мову, 14,8 -- російську. 95,9 відсотків росіян вважають рідною російську, 3,9 -- українську. З представників інших національностей найбільш українізованими є поляки. 71 відсоток поляків вважає рідною українську мову, лише 12,9 -- польську, а 15,6 -- російську. Найбільш русифіковані греки та євреї. Для понад 80 відсотків представників цих народів рідною є російська мова.
Зменшення кількості населення спостерігалось у переважній більшості регіонів країни, за винятком Волинської, Закарпатської, Рівненської областей, де цей показний залишився практично на рівні 1989 року. У Донецькій, Луганській та Чернігівській областях кількість мешканців зменшилась на 10 відсотків.
Кількість міського населення склала 32 млн. 574 тис. осіб, або 67,2%, сільського -- 15 млн. 883 тис. осіб, або 32,8 відсотка. Високий рівень міського населення в Донецькій (90%), Луганській (86%) та Дніпропетровській (83%) областях, низький рівень (менше 50%) характерний для Вінницької, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей. Найбільш "селянська" область -- Закарпатська (63 відсотка сільського населення).
За результатами перепису, кількість чоловіків становила 22 млн. 441 тис. осіб, або 46,3%, жінок -- 26 млн. 16 тис. осіб, або 53,7%. Наведені дані свідчать про поступове зменшення статевої диспропорції у складі населення України: якщо 1989 року на 1000 чоловіків припадало 1163 жінки, то 2001 року -- 1159. 64,6 відсотка чоловік і 54 відсотки жінок перебувають у шлюбі. Ніколи не перебували у шлюбі 24,3 відсотка чоловіків і 16,1% жінок. Удівців серед чоловіків 3,9 відсотка, серед жінок -- 19,2%.
За роки, що минули після перепису населення 1989 року, в Україні стало на 20 міст більше, їх зараз 454. 37 міст, де кількість населення від 100 до 500 тис. осіб, 9 міст налічували понад півмільйона жителів, у 5 з них кількість населення перевищувала мільйон осіб, в тому числі у столиці України м. Києві кількість населення становила більше 2,6 мільйона.
Перепис встановив, що постійно в Україні мешкає 168 тис. громадян інших країн. Осіб без громадянства налічувалося близько 83 тисячі, а тих, хто не вказав громадянства, -- 40 тис. осіб.
Віковий склад населення свідчить про зменшення частки дітей у загальній кількості населення поряд із суттєвим підвищенням частки осіб у віці старшому за працездатний. Це значно ускладнює демографічну ситуацію в країні і зумовлює наростаюче старіння населення. Працездатного населення в Україні 58 відсотків, 18 відсотків мають вік молодший за працездатний, а 24 відсотки -- старший.
Результати Всеукраїнського перепису населення засвідчили тенденцію до підвищення рівня освіти населення, зростання кількості осіб, які мають вищу і повну загальну освіту. Кількість населення, яке мало вищу та повну загальну середню освіту, складала 28,9 млн. осіб, що перевищило відповідний показник перепису населення 1989 року на 17,6%.
Детальні дані Всеукраїнського перепису населення 2001 року за всіма передбаченими показниками будуть опубліковані окремими тематичними виданнями упродовж наступного року.

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1041502820.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua