Майдан / Статті  

додано: 04-03-2003
ЗВЕРНЕННЯ до ВР: Про захист місцевого самоврядування в Україні

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1046750754.html

ЗВЕРНЕННЯ
Всеукраїнського надзвичайного з’їзду депутатів від об’єднаної опозиції
до Верховної Ради України
«Про захист місцевого самоврядування в Україні»

Показником демократичності будь-якого суспільства є наявність ефективного місцевого самоврядування. Саме на місцевому рівні вирішується більшість життєвих проблем громадян. Відродження місцевого самоврядування в Україні 1990 року привело до суттєвих позитивних зрушень у суспільному житті, народило багатьох авторитетних місцевих лідерів, готових працювати з людьми і задля людей. Досвід окремих міст України, де сформовано дієві команди авторитетних міських голів і активної більшості депутатського корпусу, засвідчує: навіть у сьогоднішніх складних умовах самоврядування має реальну можливість змінювати на краще життя територіальних громад.
Авторитарний корумпований владний режим Л.Кучми пішов шляхом фактичного руйнування місцевого самоврядування. Реальні владні повноваження на місцях належать сьогодні призначуваним президентом державним адміністраціям. Навіть на рівні територіальних громад населених пунктів, де державна виконавча вертикаль формально відсутня, адміністрації мають багато важелів, щоб поставити під контроль «неслухняних» мерів і ради. Органи місцевого самоврядування - ради - позбавлені реальних можливостей контролювати здійснення владних функцій. Більше того, через недемократичність чинного виборчого законодавства чимало місцевих рад перетворилися фактично на асамблеї призначуваних адміністраціями і залежних від адміністрацій місцевих чиновників, і служать лише прикриттям для всевладдя місцевих чиновницько-бізнесових кланів.
Ми, учасники Надзвичайного з’їзду демократичних депутатів усіх рівнів, заявляємо: рівень життя наших громадян, ступень розвитку громадянського суспільства, якість всіх гілок державної влади напряму залежать від якості місцевої влади, від наявності реального місцевого самоврядування, здатного розбудити ініціативу мільйонів громадян, покликати їх до активної державотворчої дії. Тому ми вимагаємо від Верховної Ради України термінового ухвалення низки законів щодо дії, прав і обов’язків, механізмів формування органів місцевого самоврядування. На наше переконання, ці закони повинні спиратися на подальші положення:
1. Кожен орган місцевого самоврядування повинен бути наділений не лише певним колом обов’язків щодо забезпечення стандартів життя громадян, але й реальними правами (насамперед - щодо формування бюджету, розпорядження комунальним майном і землею) для виконання цих обов’язків у повному обсязі.
2. Компетенції, сфери відповідальності та джерела формування бюджетів органів місцевого самоврядування різних рівнів має бути суворо визначено й розмежовано законом з метою руйнування можливих важелів тиску органів вищого рівня - на органи нижчого рівня.
3. На рівні територіальних громад села, селища, міста має бути проведено чітке розмежування прав і обов’язків між радою, її виконавчим органом, головою територіальної громади з метою створення ефективної системи взаємних стримувань і противаг. Водночас має бути застережено права територіальної громади, які реалізуються безпосередньо (через місцеві референдуми) та через органи самоорганізації населення.
4. На перехідному періоді політичної реформи має бути докорінно посилено розпорядчі й контрольні функції районних та обласних рад, передбачено можливість формування ними власних виконавчих органів, розроблення, ухвалення й виконання власних бюджетів. Функції місцевих державних адміністрацій має бути обмежено питаннями координації й контролю за діяльністю на місцях державних органів, виконанням загальнодержавних програм, а самі ці адміністрації - підпорядковано Уряду України.
5. З метою демократизації рад, посилення політичного структурування суспільства має бути здійснено перехід до пропорційної системи виборів місцевих рад усіх рівнів (окрім рад населених пунктів із населенням менше 10000 мешканців, де може бути збережено мажоритарну систему).
6. Має бути докорінно розширено права депутатів місцевих рад (насамперед - щодо здійснення ними контрольних функцій), посилено гарантії депутатської діяльності депутатів місцевих рад з метою захисту їх від тиску з боку влади й місцевої криміналізованої верхівки.
7. Має бути вироблено чіткий механізм визначення меж територіальних громад, який виходив би з принципу: кожен метр української землі має бути підпорядковано певній територіальній громаді; в державі не може лишатися земель поза віданням органів місцевого самоврядування.
Лише через відродження місцевого самоврядування ми прийдемо до перемоги над авторитаризмом і корупцією, до відновлення демократії в Україні.

Ухвалено Всеукраїнським надзвичайним З’їздом
депутатів від об’єднаної опозиції
2 березня 2003 року в м.Києві

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1046750754.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua