Майдан / Статті  

додано: 20-06-2003
Алла Користовська, Олександр Орлов: За що в Одесi вбивають?

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1056108782.html

Правозахисний фонд «Рутенiя» вже писав про Павла Хмарського, якого пiсля затримання катували в мiлiцiї Одеси. Через добу Павло Хмарський знайшли повiшеним у iзоляторi тимчасового утримання (IТУ) Одеського мiського УМВС. Хмарський входив до органiзованої банди Ангерта (на псевдо Ангел), про що з 1998 року неодноразово ПФ «Рутенiя» повiдомляв Генпрокуратуру та Адмiнiстрацiю Президента України.

Про те, що дiючи працiвники мiлiцiї працювали з Ангертом, повiдомив заступник держсекретаря МВС Юрiй Черкасов.

З Хмарським був арештований працiвник карного розшуку мiського управлiння МВС Одеси Петренко В.В. i, як повiдомив прес-центр МВС, вiн теж входив до злочиного угруповання Ангела.

Повстає питання, чому повiдомлення посадових осiб, преси, свiдчення заарештованих злочинцiв та пiдсудних не впливають на припинення кримiнальної дiяльностi Ангерта керуючого бандою з далекого Iзраїлю. Хто керує дiяльнiстю пана Ангерта в Українi, i хто з посадових осiб тримає «дах» над головою злочинця?

Одже в 2002 роцi Фонд отримав повiдомлення заступника начальника Головного штабу МВС України М.В.Овсiєнко. Цiтую: «Дiйсно, ряд колишнiх працiвникiв мiлiцiї виявилися причетними до вчинення злочинiв у складi злочинних угруповань Одеської областi (одже, з нами погоджуються !!). Працiвники мiлiцiї з органiв внутрiшнiх справ звiльненi у перiод з 1987-1999 рiк i злочини вчиняли вже не перебуваючи на службi в мiлiцiї. Перевiренi вiдомостi щодо можливих недiлових стосункiв з кримiнальним середовищем дiючих працiвникiв МВС України. Факти свого пiдтвердження не знайшли».

Як це зрозумiти, i хто кого дурить? Тi, хто повиннi турбуватися за наше життя дурять громадян України, чи правозахисники помиляються? Приведенi нами факти та подiї останнiх рокiв пiдтверджують, що Правозахисний Фонд «Рутенiя» має достатньо доказiв причетностi дiючих працiвникiв мiлiцiї до кримiналу.

Ми знаємо, ще будуть резонанснi арешти офiцерiв мiлiцiї, але... Але вони вже встигли стягнути з себе заплямленi погони.

З тої ж логики вважаю, що пiсля зiзнань Хмарського по злочинам групи Ангерта, саме тому виявилась потреба його лiквiдувати. Вiн розповiв дужо небезпечного про багатьох посадовцiв i став небажаним свiдком. Треба пригадати, як був лiквiдований в СIЗО член банди, керiвник карного розшуку офiцер Рябошапко, як розтворився перебуваючий в IТУ СБУ Якименко – вони давали дуже небезпечнi свiдчення на керiвництво одеського регiону.

Другого працiвника МВС Петренко В”ячеслава пiсля допиту вивезли до Київа, аби схоронити тi свiдчення, якi вiн розповiдає. По iнформацiї правозахисту вже можна стверджувати, що вiн причетний до вбивства полковника СБУ Задорожного. Стежка веде далi – до екс-керiвника областної мiлiцiї Iвана Грiгоренко, сьогоднi переодягнутого в цивiльний одяг i керуючого Суворiвською райадмiнiстрацiєю м. Одеси, до перевертня Вiктора Чумака та iнших.

Слiд веде до прокурора м.Одеси, на якого правозахист ще в 1998 роцi подавав матерiали до Адмiнiстрацiї Президента України та Генпрокуратури про зловживання, якi доказав екс-прокурор м. Одеси Дмитро Монохiдi.

Як випливає з логики вище вказаного, правозахист Пiвдня України доводить владним структурам, що вiдписки керiвництва вимагають службового розслiдування по їх достовiрностi.

Доречi, цiкавий факт... В”ячеслав Петренко був тим, хто ще в 2000 роцi виконував замовлення старшого слiдчого прокуратури м.Одеси Сергiя Попова на фальсифiкацiю звинувачення громадянину Польщi, журналiсту, Президенту Правозахисного Фонду «Рутенiя» Олександру Орлову. Цей факт послужився до вiдкриття кримiнальної справи, заточiнням Орлова до казематiв мiської в“язницi. I, не зважаючи на злочин працiвника мiлiцiї Петренко, сьогоднi, суддi апеляцiйного суду Балан, Неделько та Бойченко вiдмiнили виправдальний вирок Жовтневого суду м.Одеси та направили карну справу на новий розгляд. Отже, пiшов слiдуючий, четвертий тур українського судочiнства...

Правозахисники рекомендують президенту Кучмi провести допит тих затриманих та перебуваючих в одеському арештi, якi ще живи. Вони насильницько утримуються в iзоляцiї не один рiк, бо мають що сказати про замовни вбивства i показати пальцем на власних замовникiв перебуваючих у мiської владi. Це житель мiста Нью-Йорка, США Сергiй Струк, скарги якого не долiтають до Президента. Кримiнальна справа Струка є показовою для звинувачення прокуротури України, механiзмiв iї працi.

Правозахист намагається довести Президентовi України Кучмi Л.Д., що в Одесi злочинна влада на чолi з Олександром Ангертом, який жерiє сьогоднї у Iзраїлi на українських хлiбах. Доки його не арештують за низки вбивств у Одесi, законних порядкiв не буде.

Ще в 1998 роцi, пiсля серiї вбивств, правозахисники «Рутенiї зверталися до влади з вимогами зобов”язати Генпрокуратуру скласти загiн слiдчих та провести розслiдування дiяльностi мiської та обласної прокуратури у Одесi. Це не лише Боделан, Григоренко, Косюта, Меденцєв, це низка чиновникiв обласної та мiської адмiнiстрацiї, особливо мiлiцiї, портовi та таможенi керiвникi.

Але, зойкаючи кожен раз з приводу чергового резонансного вбивства у Одесi та Українi, Кучма не ладен навести порядок у своїй парафiї. А тi мiри, якi вiн приймає, доручаючи виконання закону МВС та прокуратурi, виливаються у жахливi катування, якi не снилися нiкому в Українi з часiв царя Iвана та опричникiв. I панує у Одесi мораль комунiстiв: «лiс рубають – щепи летять». Тому й гинуть свiдки у казематi.

Для того, аби мати повну картину злочинностi, треба почати не з катувань, а з iнформацiї, скiльки вiдсоткiв має Боделан, Косюта, Григоренко, Меденцєв у капiталi та «чорному бiзнесi» Жукова i Ангерта, та iнших злочинцiв.

Злочиннiсть прокуратури Одеського регiону – це зухвалiсть безкарностi посадовцiв яку проголосив, приїхавший на знищення Одеси 32 роки тому селянин, вчiтель фiзкультури Руслан Боделан.

Вiдповiсти менi, що може сучасного запропонувати мiським жiтелям селянин? Той, що з вiдкритою гембою приiзжає до мiста майже як до Парижу.

Правозахист добився, що генпрокуратура дала вказiвку провести на пiдставi ст. 97 КПК України розслiдування вбивства Хмарського. I це крок уперед.

Ось як поточiлася справа Хмарського далi. Старший прокурор вiддiлу надзора за розслiдуванням карних справ, слiдчий Генеральної прокуратури України И.Г. Куценок повiдомив, що заступник Генерального Прокурора України вiдмiнив постанову слiдчого одеської прокуратури Кучерявого И.А. у вiдмовi в порушеннi кримiнальної справи проти працiвникiв IТУ OМУ УМВС України в Одеської областi як протиправне i порушив кримiнальну справу за ознаками службової халатностi керiвними особами IТУ.

Треба додати, що це не перший випадек вбивств у IТУ мiста Одеси. У груднi 2000 року, про жахливе вбивство писали ЗМI. В IТУ м. Одеси, що розташований на вул. Преображенський, 44, во дворi мiсцевої мiлiцi, був знайдений мертвим мешканець Одеси Iгор Марков. Напередоднi з ним «попрацювала» група слiдчiх пiд керiвництвом старшого слiдчого прокуратури м.Одеси Сергiя Попова, та працiвники мiського карного розшуку. Мати Ігоря Маркова дотепер не знає, що насправді відбулося з її сином – і чому після допитів у IТУ тіло її сина знайшли у дворі ізолятора. Три роки тому Жураковский, на той час керiвник мiлiцiї Одеси, на запитання з проханням пояснити загадкову смерть Ігоря Маркова відповів так: “Жодних причин думати про те, що Маркова у ізоляторі тимчасового утримування вбили, немає...”.

Ще цiкавий факт. Працiвники прокуратури мiста, якi були причетнi до скоєного вбивства, та працiвники IТУ були попередженi. У 2001 роцi Олареско И.Д., старший советнiк юстицiї прокуратури Одеської областi повiдомив, що винесено обгрунтоване постановлiння у вiдмовi в порушеннi кримiнальноi справи, бо немає состава злочину. „Постраждав” капiтан мiлiцiї, дежурний по IТУ Робакидзе Р.Д., йому була винесена дисцiплiнарна нагана. Вони получили вказiвку: „Все горазд!”

А ось як на погляд прокуратури Марков опинився на дворi. Цитую: «Марков был обнаружен в камере с петлёй на шее. Дежурный Робакидзе, Щапов и фельдшер Казачишина вынесли его во двор, на свежий воздух, где оказывали ему неотложную помощь до прибытия скорой помощи, затем врачи скорой вызвали бригаду реанимации, однако до её прибытия Марков умер».

Гарно брешуть. Якби Марков не був дуже значним свiдком зловживань владою та бандитизма посадовцiв у Одесi вiн би був сьогоднi посеред нас.

Все в них просто... Ось так в Одесi „дбають” про життя людини.

Одже почекаємо, як розгорнуться подiї з перевертнями далi... Хто наступний на черзi?

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1056108782.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua