Майдан / Статті  

додано: 11-11-2003
: РЕЗОЛЮЦІЯ ІІ ФОРУМУ ЖУРНАЛІСТІВ "ЗА ВИБОРИ БЕЗ ЦЕНЗУРИ"

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1068555115.html

МИ, учасники Другого Форуму журналістів "За вибори без цензури",

наголошуючи на необхідності приділення особливої уваги забезпеченню незалежності й уникнення перешкоджань роботі засобів масової інформації та журналістів у передвиборчий період, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у висвітленні кампанії з виборів Президента України 2004 року,

відзначаючи загрозливу ситуацію, що склалася із захистом журналістів від насилля, залякувань та інших форм перешкоджання їхній професійній діяльності,

звертаючи увагу органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб на необхідність неухильного дотримання у своїй діяльності конституційних принципів забезпечення права на свободу слова та інформації,

підтверджуючи висновки та пропозиції, що містяться в Резолюції Форуму журналістів України "Правовий самозахист" від 10 червня 2003 року, зокрема, стосовно визнання порушення органами влади законів України як головної проблеми у сфері захисту журналістів від тиску, переслідувань, невиправданих судових позовів, цензури та перешкоджання їхній професійній діяльності в інших формах,


ВИРІШИЛИ звернутися з такими пропозиціями:


1) до Верховної Ради України:

- розглянути та ухвалити до набрання чинності Цивільним кодексом України (01.01.2004) проект Закону України "Про внесення змін до Цивільного та Цивільного процесуального кодексів України (щодо права на інформацію)" (реєстр. № 3547), який спрямований на усунення прогалин та виправлення помилок прийнятого кодексу;

- відхилити проекти законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо сфери охорони державної таємниці) (реєстр. № 2663), "Про моніторинг телекомунікацій" (реєстр. № 4042) та "Про діяльність у сфері інформатизації" (реєстр. № 3038) як такі, що в разі свого ухвалення становитимуть загрозу для діяльності журналістів та вільного обігу й використання електронної інформації;

- чіткіше та повніше врегулювати порядок діяльності засобів масової інформації у період кампаній з виборів Президента України шляхом внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України";

- законодавчо врегулювати статус та повноваження Представника Уповноваженого Верховної Ради України з питань свободи слова та ЗМІ;


2) до Президента України:

- припинити практику застосування адміністрацією Президента незаконних методів впливу на засоби масової інформації та журналістів, зокрема, розповсюдження серед керівників засобів масової інформації усних та письмових інструкцій щодо обмеження представлення окремих політичних діячів, рекомендацій щодо змісту інформаційних повідомлень та їх коментарів, а також поширення версій того, яким чином, з якими формулюваннями і в якій тональності засоби масової інформації мають висвітлювати події і проблеми;

3) до Кабінету Міністрів України:

- вжити заходів для безперешкодного доступу та отримання в органах центральної та місцевої влади інформації, необхідної журналістам для виконання своїх професійних обов’язків із усебічного висвітлення виборчої кампанії 2004 року;

- вжити заходів для припинення перевірок відповідними органами виконавчої влади і державними установами засобів масової інформації з 1 січня 2004 року до 1 січня 2005 року;

- вжити заходів для недопущення незаконного припинення діяльності засобів масової інформації та застосування заходів впливу до них шляхом перешкоджання їх діяльності, зокрема у процесі видання та розповсюдження друкованих видань;

4) до Верховного Суду України:

- узагальнити на пленумі Верховного Суду України практику розгляду судами справ за позовами про захист честі, гідності та ділової репутації, у яких відповідачами виступають засоби масової інформації та (або) журналісти з урахуванням останніх змін до законодавства України та відповідної практики Європейського суду з прав людини;

5) до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

- забезпечити прозорість та відкритість процесу відбору кандидата на посаду Представника Уповноваженого Верховної Ради України з питань свободи слова та ЗМІ, врахувати позицію громадських організацій, засобів масової інформації щодо кандидата на цю посаду;

6) до Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України:

- поінформувати громадськість на пленарному засіданні Верховної Ради України про результати розслідування резонансних справ застосування насилля до журналістів, зокрема справ Георгія Гонгадзе та Ігоря Олександрова;

- вживати всіх необхідних заходів для запобігання випадкам насилля проти журналістів та здійснювати вчасне і всебічне розслідування справ про такі факти з притягненням до відповідальності винних осіб;

7) до Державної податкової адміністрації України:

- запровадити мораторій на проведення будь-яких податкових перевірок засобів масової інформації з 1 січня 2004 року до 1 січня 2005 року.


м. Київ, 10 листопада 2003 року

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1068555115.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua