Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 16-02-2004
Олександр Нечипоренко, Віктор Шишкін: Про недопустимість призначення С.В. Ківалова членом ЦВК

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1076947808.html

ЗВЕРНЕННЯ
до народних депутатів України про недопустимість призначення членом
Центральної виборчої комісії С.В. Ківалова


Найближчим часом парламент розглядатиме надзвичайно важливе кадрово–організаційне питання – буде приймати рішення по запропонованих президентом України кандидатурах членів Центральної виборчої комісії (ЦВК). Саме від цього органу в умовах існуючої політико–правової ситуації значною мірою залежить, у який спосіб в Україні буде формуватися державна влада і, передусім, як проходитимуть вибори президента, яким буде їхній результат.

Одним з кандидатів на посаду члена ЦВК є народний депутат України С.В. Ківалов, якого називають й найбільш ймовірним претендентом на голову ЦВК.

На наше глибоке переконання призначення С.В. Ківалова членом ЦВК, а тим більше її головою є неприпустимим з огляду на його попередню діяльність у державних інституціях, яка не відповідала вимогам закону.

Зокрема, це виразно виявилося при перебуванні С.В. Ківалова на посаді Голови Вищої ради юстиції. Щоб залишити за собою два владних крісла – народного депутата України та Голови Вищої ради юстиції – було видумано і “науково” обґрунтовано можливість перебування на посаді керівника конституційного органу “на громадських засадах”. При цьому було проігноровано вимоги Конституції та законів України щодо неможливості керування державним конституційним органом на “громадських засадах”, а також ґрунтовні юридичні аргументи з цього приводу, які, зокрема, містилися у спеціальному рішенні парламентського комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України (від 15.01.2003 р.).

Цим рішенням констатовано, що виконання С.В. Ківаловим обов’язків Голови Вищої ради юстиції “на громадських засадах” є незаконним. За таких обставин унеможливлюється функціонування такого конституційного органу як Вища рада юстиції на законній основі, ставиться під сумнів легітимність підписаних такою особою рішень Вищої ради юстиції, а, отже, й легітимність призначених у такий спосіб суддів та здійснення ними правосуддя.

Під час перебування С.В. Ківалова на посаді Голови Вищої ради юстиції набули поширення порушення в діяльності самого конституційного органу: прийняття рішень щодо призначення та звільнення суддів без передбаченого законом кворуму; маніпуляція з проведенням таких засідань, визначенням їх порядку денного; виготовлення та використання фіктивних документів (зокрема, документів про рішення, які насправді Вищою радою юстиції не ухвалювалися); ухвалення політично заангажованих рішень; вихід за межі передбачених законом повноважень при ухваленні “потрібних” рішень.

За керівництва Вищою радою юстиції С.В. Ківаловим у ній склалася атмосфера кругової поруки (цей факт відзначила навіть Генеральна прокуратура України), яка дозволяла цьому органу діяти, не зважаючи на закон. Про це та інші негативні аспекти діяльності Вищої ради юстиції ми неодноразово заявляли публічно. Але ситуацію, з відомих причин, змінити не вдалося.

Про характер ставлення С.В. Ківалова до закону та його особисті чесноти свідчить також ситуація з підписанням ним дипломів про закінчення Одеської національної юридичної академії. Впродовж п‘яти років (1998–2003 рр.) він підписував такі дипломи, не маючи за законом права цього робити. В результаті поставлена під сумнів дійсність підписаних С.В. Ківаловим дипломів, а отже, можливість реалізації випускниками цього вузу їх конституційних прав на освіту та працю. За повідомленнями засобів масової інформації, вже встановлені випадки відмови випускникам Одеської національної юридичної академії в прийомі на роботу з причини недійсності дипломів, а саме через підписання їх не повноважною особою – С.В. Ківаловим. Група випускників цього вузу звернулася до суду із позовом про захист порушеного права на освіту та видачу їм дипломів встановленого зразка.

Дехто з експертів як на підставу обрання С.В. Ківалова на посаду члена, а в подальшому – голови ЦВК, вказує на його високий професійний рівень як юриста. За формальними ознаками (чисельними регаліями та нагородами – доктор юридичних наук, професор, академік, повний кавалер ордену “За заслуги” тощо) він дійсно мав би бути вражаючим. Однак впродовж багаторічної діяльності у Вищій раді юстиції нам не тільки не вдалось переконатися у цьому, а навпаки – було важко оцінити дійсний професійний рівень цього фахівця, оскільки він у своїх виступах ніколи не вдавався до глибоких наукових аргументів з приводу розглядуваних питань, які часто потребували саме цього. Натомість спостерігалося інше – зокрема, складність для С.В. Ківалова як головуючого на засіданнях Вищої ради юстиції правильно озвучити (прочитати) окремі прізвища кандидатів у судді за заздалегідь підготовленими списками.

Чи можна бути впевненим, що, при призначенні С.В. Ківалова членом ЦВК, а також обрання її головою, ЦВК не спонукає ситуація, аналогічна ситуації з Вищою радою юстиції та Одеською національною юридичною академією?

У нас, з огляду на вищевикладене виникають істотні сумніви щодо цього.

Звертаючись до вас, ми розраховуємо на вашу історичну відповідальність перед суспільством та правовою державою при прийнятті зазначеного рішення.


Олександр Нечипоренко
член Вищої ради юстиції.
народний депутат України І скликання,
заслужений юрист України


Віктор Шишкін
член Вищої ради юстиції (1998–2003 рр.)
народний депутат України І–ІІІ скликань,
заслужений юрист України


12 лютого 2004 р.

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1076947808.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua