Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 23-06-2004
УPП “Собор”: Політична реформа

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1087983067.html

Українська республіканська партія “Собор” і політична реформа

Українська республіканська партія “Собор” констатує: протягом майже всього першого терміну президентства Л.Кучми стосунки законодавчої та виконавчої влади були напруженими. Протягом його другого терміну було фактично встановлено контроль президентської адміністрації над парламентом і судовою владою. Відбулося брутальне згортання місцевого самоврядування. Цілеспрямовану роботу для формування ефективної влади було замінено спробою протягнути “конституційну реформу”, що мусила б гарантувати збереження при владі нинішніх еліт. Сьогодні влада демонструє цілковите ігнорування законів і демократичних норм, як це переконливо показали, зокрема, події в Донецьку й Мукачевому.
Головною метою політичної реформи, на думку партії, має стати формування ефективної та відповідальної народної влади.
Партія вважає, що політична реформа повинна розпочатися відразу ж після приходу нової владної команди логічним шляхом, з ухвалення низки базових законів, або нових редакцій законів (про Президента, про Кабінет Міністрів, про центральні органи виконавчої влади, про місцеві державні адміністрації, про місцеве самоврядування, тощо), які в рамках чинної Конституції дозволять сформувати дієву систему стримувань і противаг, що виключатиме узурпацію влади будь-яким органом чи особою, відновлять баланс права й відповідальності в рамках кожної гілки влади, встановлять чіткий поділ компетенцій, який виключатиме адміністративний диктат.
Партія вважає, що ряд важливих демократичних норм (у тому числі перехід до практики формування коаліційного відповідального перед парламентом уряду) буде невідкладно запроваджено після перемоги демократичних сил вже в рамках чинної Конституції, на основі правового звичаю. Вважаємо, що, здійснюючи політичну реформу, новий Президент покликаний сам ініціювати внесення змін до Конституції, що мають стосуватися корекції тих норм, які сьогодні не дають змоги реалізувати систему ефективної влади, підконтрольної народові.
Партія вважає, що в рамках політичної реформи потрібно чітко окреслити місце Президента України в майбутній системі організації влади, визначити важелі й інструменти, з допомогою яких він співпрацюватиме з урядом і парламентом. Такими інструментами мають стати не диктат і залякування, а широке використання главою держави його законотворчих функцій (законодавча ініціатива, і лише в окремих, спеціально мотивованих випадках - вето), та його роль медіатора в суспільно-політичних процесах, активного організатора найширшого діалогу всіх суспільно-політичних сил.
В рамках цього слід визначити, які функції матимуть органи, що їх утворює або очолює особисто Президент (РНБОУ, адміністрація чи канцелярія Президента тощо). Вважаємо, що ці органи повинні забезпечувати лише виконання конституційних функцій глави держави як гаранта Конституції й національної безпеки, і не можуть втручатися у повноваження Уряду. Водночас вважаємо доцільним створення при Президенті Комітету Європейської інтеграції, який забезпечуватиме координацію зусиль усіх гілок влади в напрямку наближення України до стандартів і норм Європейського Союзу.
Партія переконана: вже сьогодні має бути задекларовано ясний і прозорий механізм формування нового уряду та особисту роль Президента у цьому процесі. Оскільки чинна Конституція передбачає відставку Уряду з обранням нового Президента, вважаємо, що цей Президент, ще будучи кандидатом на найвищу державну посаду, повинен взяти на себе зобов’язання відразу ж провести широкі консультації з лідерами всіх парламентських фракцій, готових взяти участь у формуванні коаліційного уряду на основі програми, запропонованої главою держави, і визначити прийнятну для більшості депутатів кандидатуру прем’єра, здатного дієво керувати системою державної виконавчої влади.
Процес призначення міністрів має бути відкритий і зрозумілий для громадськості: Президент або призначає того, кого запропонував прем’єр на основі домовленостей із фракціями, які його підтримали, або публічно відхиляє кандидатуру, висловлюючи свою мотивацію.
Вважаємо за необхідне встановити оптимальний перелік міністерств, зафіксувати баланс між “політичною” й адміністративною компонентами в роботі уряду й окремих міністерств. При цьому міністри і їхні заступники повинні бути саме політичними діячами. Сферою їхньої компетенції має стати формування й здійснення державної політики в галузі, взаємодія з парламентом, розподіл коштів, які міністерство витрачає в рамках державних програм. “Інституційну пам’ять” влади повинні забезпечувати державні секретарі – кваліфіковані службовці, до чиїх функцій має входити керівництво апаратом міністерств.
Водночас із інституційною реформою новому Президентові потрібно запропонувати вдосконалену модель побудови виконавчої вертикалі на місцях, з урахуванням необхідності розвитку дієвого місцевого самоврядування. Новою редакцією закону про місцеві державні адміністрації слід звузити функції цих адміністрацій до контрольно-наглядових, надавши обласним і районним радам право самостійно формувати й виконувати свої бюджети.
Партія наголошує: першорядною за вагою складовою політичної реформи має стати формування системи ефективного місцевого самоврядування, здатного діяти в інтересах громадян.
Модель організації місцевого самоврядування повинна виходити з конституційного положення про те, що базовим, первинним рівнем самоврядування є сільська, селищна, міська громада. Ці громади є рівними й наділеними власними виключними повноваженнями, які не можуть бути відчужені в примусовому порядку, а лишень добровільно делеговані.
Новий Президент повинен сприяти тому, щоб на рівні закону має бути закріплено достатні джерела фінансових надходжень, проведено поділ майна й землі на державну й комунальну. Село, селище й місто при формуванні бюджету мають залежати лише від закону, нормативів, і власної економічної заповзятливості, а не від волі чиновників обласного й районного рівня. Водночас держава повинна стимулювати добровільне об’єднання невеликих сільських громад в об’єднані громади із населенням орієнтовно не менше 4000 жителів, які, за оцінкою фахівців, спроможні ефективно виконувати покладені на них функції й повноваження.
Районні й обласні ради повинні формувати власні виконавчі органи, які очолюють обрані на сесії голови рад. Ці ради повинні самостійно розробляти і виконувати районні та обласні бюджети. За такої ситуації обласні державні адміністрації повинні зберегти лише контрольно-наглядові функції щодо дотримання законодавства України та виконання на території області загальнодержавних програм. Районні державні адміністрації підлягають ліквідації.
Новий Президент повинен домогтися, щоб компетенції та джерела доходів громад – з одного боку, та районів і областей – з другого, були чітко розмежовані й ніде не перекривалися. Слід водночас провести послідовну децентралізацію податкової системи із закріпленням за кожним рівнем місцевого самоврядування власних видів податків.
Делегування органам місцевого самоврядування окремих державних функцій і повноважень (а також делегування органами місцевого самоврядування окремих власних функцій іншим рівням влади) може здійснюватися лише на договірній основі, разом з виділенням ресурсів (у т.ч. фінансових), необхідних для забезпечення виконання цих функцій та повноважень.
Вважаємо, що в рамках політичної реформи новий Президент покликаний докорінно змінити взаємовідносини у системі влада-громадяни, продумано стимулюючи особисту участь громадян у вирішенні місцевих, регіональних та загальнонаціональних проблем. Влада всіх рівнів повинна вести постійний публічний діалог з виборцями, всіляко підвищуючи обізнаність громадян щодо їхніх прав та обов’язків, щодо конкретного стану вирішення питань різного рівня й значення. Слід не придушувати ініціативу громадян, як це робить сьогоднішній владний режим, а послідовно формувати в них запит на ефективну місцеву, регіональну та загальнодержавну владу, який покликаний народити й відповідну пропозицію. Нарешті, від практики диктату слід перейти до практики партнерства всіх гілок і рівнів державної влади й органів місцевого самоврядування.
Відразу ж після свого обрання новий Президент зобов`язаний негайно покласти край практиці будь-якої прихованої чи відкритої цензури, особливо на електронних ЗМІ, припинити переслідування незалежних засобів інформації та журналістів.
Цей Президент повинен також сприяти вичерпному й повному розслідуванню резонансних політичних злочинів і зловживань нинішнього владного режиму, та домагатися покарання винних, а також власним прикладом і високою вимогливістю утверджувати в суспільстві атмосферу безумовної поваги до закону.

Ухвалено за основу Центральним Проводом УРП “Собор” 22 червня 2004 року як пропозиції до майбутньої програми Віктора Ющенка як єдиного кандидата від демократичної опозиції.

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1087983067.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua