Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 25-06-2004
:: ПОРА пiднятися! ПОРА звiльнитися вiд кучмiзму!

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1088132760.html

ЗВЕРНЕННЯ
київських активiстiв громадянської кампанiї "ПОРА!"

25 червня 2004 року

Шановнi громадяни!
Шановнi журналiсти, полiтики, вiйськовослужбовцi та всi, кому небайдужа доля Української Армiї!

НАСТАЄ ПОРА БОРОТИСЯ!

Кучмiзм - це система, яка охоплює все ширшi й ширшi сфери суспiльного життя, роздаючи народу щедрi подарунки - брехню, хамство, корупцiю, зневiру...

22 червня 2004 року, в лiтнiй день, коли 63 роки тому почалася Велика Вiтчизняна вiйна, кучмiзм отримав свiй черговий прояв у сферi вiйськової освiти. Мiнiстерство оборони прямо пiд час вiдбору майбутнiх офiцерiв вирiшило фактично знищити один з найкращих вiйськових навчальних закладiв - Київський вiйськовий лiцей iменi Iвана Богуна (колишнє Київське суворiвське училище).

Вступнi випробування було перервано, а лiтнiй набiр до лiцею скасовано. Абiтурiєнтам, їх батькам, викладачам i випускникам Лiцею, вiйськовим патрiотам Збройних Сил України подарували розчарування, зневiру, безнадiю. I все це прикрасили традицiйною для кучмiзму брехнею - Лiцей не закривають, його просто "зменшують" в три рази i переводять з Києва в Боярку. Лiтнiй прийом новобранцiв до Лiцею скорочується з 200 чоловiк до 50...

Ми глибоко обуренi подiбними дiями влади. Тим бiльше, що така наруга над святинею вiтчизняної вiйськової освiти здiйснюється пiд виглядом скорочення i реформування Збройних Сил України. Терпiти таке - це не поважати себе, свою честь i гiднiсть громадянина України.

Можна лише здогадуватися, якими мотивами керувалися посадовцi Мiнiстерства оборони, Адмiнiстрацiї Президента України, приймаючи рiшення про "утилiзацiю" Лiцею. Можливо, хотiли перехопити iсторичне примiщення в центрi Києва пiд Генеральний Штаб Мiноборони, або за хабарi вiддати цю землю Лiцею пiд забудову Познякижитлобуду.

Принаймнi, територiя колишнього стадiону та дитячого садочка Мiноборони вже забудована розкiшними елiтними житловими комплексами... Але очевидно, що дiї влади щодо Лiцею не мають нiчого спiльного з реформуванням армiї.

Пора вам особисто вiдповiсти на вiдверте запитання. Невже керiвництво держави збирається створити в Українi ПРОФЕСIЙНУ армiю шляхом скорочення i нищення навчальних закладiв?! А хто ж тодi буде захищати вас, ваших дiтей, вашу Батькiвщину?

Ми хочемо, щоб влада усвiдомила, що будь-яке скорочення Лiцею iменi I. Богуна призведе до втрати визначної вiйськової школи i до можливого розвалу всiєї системи вiйськової освiти. Зниження професiйного рiвня офiцерiв армiї очевидно призведе до погiршення обороноздатностi держави.

Акцiї протесту тривають вже три днi. До них долучаються новi й новi небайдужi люди. Вже були пiкети, блокування бульвару Лесi Українки. Акцiї будуть продовжуватись до тих пiр, доки влада не забере руки геть вiд Київського вiйськового лiцею.

Ми солiдарнi у вимогах iз абiтурiєнтами, їх батьками, викладачами - всiма захисниками Лiцею. Ми закликаємо i вас приєднатися, дати вiдсiч кучмiзму!

Вимоги нашi простi:

1. Припинити скорочення кiлькостi навчальних мiсць в Київському вiйськовому лiцеї iменi Iвана Богуна;

2. Вiдновити початкову кiлькiсть мiсць для лiтнього прийому вихованцiв Лiцею;

3. Вiдмовитись вiд планiв переведення Лiцею з iсторичної, символiчної будiвлi в центральнiй частини мiста Києва до мiста Боярки Київської областi.

Армiя, яка захищає Батькiвщину, сьогоднi сама потребує народного захисту. Ми закликаємо стати на захист Київського вiйськового лiцею iменi Iвана Богуна не лише випускникiв колишнього Київського вiйськового училища, але й усiх вiйськових, яких скорочують, по всiй Українi, всiх патрiотiв українських збройних сил!

ПОРА пiднятися! ПОРА звiльнитися вiд кучмiзму!

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1088132760.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua