Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 06-08-2004
Громадянська кампанія "ПОРА!": ЗАЯВА з приводу ситуацiї, яка склалася довкола пiшого студентського походу “Суми-Київ”

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1091754586.html

ЗАЯВА
з приводу ситуацiї, яка склалася довкола пiшого студентського походу “Суми-Київ”
************************************************************************

Протести сумських студентiв були викликанi непродуманими та поспiшними рiшеннями Президента України та Прем'єр-мiнiстра України по об'єднанню Сумського державного унiверситету, Сумського державного педагогiчного унiверситету i Сумського нацiонального аграрного унiверситету. Але ситуацiя значно погiршилась внаслiдок грубих та бездумних дiй мiсцевої влади в Сумськiй областi по виконанню цих рiшень центральної влади.

Формою студентського протесту було обрано пiший похiд на Київ, в якому реалiзується конституцiйне право громадян на вiльне перемiщення територiєю своєї держави. Тим не менше, мiсцева влада вдається до непопулярних дiй, якi лише загострюють ситуацiю. Студенти постiйно обшукуються, перевiряються, щодо них суди iменем України виносять ганебнi рiшення.

5 серпня 2004 року, о 23.32 за київським часом, працiвники мiлiцiї готуються зупинити силою пiший похiд на кордонi Сумської i Полтавської областей.

Мiлiцiя прикривається рiшенням Роменського районного суду, яке виносилося i оголошувалося таємно вiд учасникiв походу, тобто з процесуальними порушеннями, тому, як таке, не має юридичної сили. Всi дiї мiлiцiї по виконанню цього рiшення будуть незаконними i спрямованими на порушення прав громадян України - студентiв, якi йдуть пiшою ходою по територiї своєї Батькiвщини.

Ми заявляємо, що в ситуацiї, яка склалася на кордонi Сумської областi, будь якi дiї мiлiцiї з метою перешкодити сумським студентам перетнути кордон областi будуть вважатися провокацiєю. Затримання студентiв буде визнано репресiями. Застосування до студентiв сили з боку правоохоронцiв буде вважатися злочином i пiдлягатиме жорсткому громадському засудженню.

Вiдповiдальнiсть за дiї мiлiцiї ми покладаємо на Мiнiстра внутрiшнiх справ України i Начальника Управлiння МВД України в Сумськiй областi.

Якщо в нiч з 5 на 6 серпня пiший похiд студентiв буде припинено, хвиля громадського обурення спалахне по всiй Українi. Сьогоднi Суми - завтра вся Україна.

http://kuchmizm.info/weblog/archives/000257.html#more

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1091754586.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua