Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 25-11-2004
Київське юридичне товариство: Заява

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1101408617.html

ЗАЯВА

Ситуація в країні, пов’язана з процесом підрахунку голосів і оголошенням результатів голосування, реакцією на них народу України вимагає правової оцінки з точки зору Конституції, законів України і актів міжнародного законодавства.
У зв’язку з цим Київське юридичне товариство вважає за необхідне зазначити таке.
1. Учасники виборчого процесу стали свідками фальсифікації народного волевиявлення. Вона здійснювалась у таких масштабах, що практично немає жодної статті Закону "Про вибори Президента України", яка б не була порушена.
Мали місце перешкоджання здійсненню виборчого права насильством, погрозами, обманом, підкупом тощо, здійснювались підлоги виборчих документів, порушувалась таємниця голосування. Влада вишукала десятки нових технологій маніпулювання виборчими правами громадян. Це знищення бюлетенів у скриньках для голосування, різні способи збільшення частини недійсних бюлетенів, масове голосування, здійснюване "перевіреними" особами на користь провладного кандидата за мільйонами дійсних та фальшивих відкріпних талонів, вкидання бюлетенів у скриньки для голосування пачками тощо. З метою полегшення фальсифікації виборів створювались численні перешкоди членам виборчих комісій і офіційним спостерігачам від опозиції.
Фактично були підірвані основні засади виборів Президента України, якими, відповідно до Конституції України і ст. 1 зазначеного Закону, є обрання Президента України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Згідно з ст. 21 Загальної декларації прав людини, "Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах".
Центральна виборча комісія, яка, згідно з Законом "Про Центральну виборчу комісію", зобов’язана здійснювати контроль за діяльністю виборчих комісій, відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян України, будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності тощо, фактично відсторонилась від виконання своїх безпосередніх обов’язків і замість забезпечення гарантій виборчих прав громадян, взяла участь у маніпулюванні ними.
У статтях 13 і 16 Закону "Про Центральну виборчу комісію" зазначено: "Якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення у встановленому цим Законом порядку" і "у разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали".
Але ЦВК не помітила жодних порушень і не вжила жодних заходів для їх припинення. Це має кваліфікуватися як злочинна бездіяльність.
3. Чесні вибори, починаючи з рівного доступу кандидатів до засобів масової інформації, рівної можливості проведення зустрічей з виборцями, застосування правових санкцій за кожен випадок використання у виборчій боротьбі так званого "чорного піару" тощо і закінчуючи відсутністю будь-яких серйозних порушень в день голосування та під час підрахунку голосів, не гарантували і не могли гарантувати перемогу провладному кандидату.
Саме тому весь сенс нехтування владою виборчими правами громадян був спрямований на захоплення неконституційним шляхом державної влади, належної Президенту України.
Ці дії не можуть кваліфікуватися інакше, як за статтею 109 Кримінального кодексу України.
4. Народ України, маючи передбачене статтею 39 Конституції України право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації, реалізовує його в установленому законодавством порядку. Незаконне перешкоджання їх проведенню, вчинені службовою особою або із застосуванням фізичного насильства у будь-якій формі є злочином, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 340 Кримінального кодексу України.
Дії провокаторів під час мирних масових акцій громадян мають отримувати окрему, самостійну оцінку з точки зору Кримінального кодексу та інших законів України. Крім того, ці дії аж ніяк не перетворюють масові мирні акції на немирні.
5. Якщо від імені чинної влади щодо громадян, які зібралися на мирні акції протесту, буде здійснюватися будь-яке насильство, то такі дії влади, відповідно до Конвенції про запобігання злочинові геноцид та покарання за нього, не можуть розцінюватися інакше як геноцид, і згідно з міжнародною практикою, кримінальні справи про геноцид має розглядати Міжнародний трибунал.
6. Складання Віктором Ющенком у сесійній залі Верховної Ради України присяги Президента України є політичним актом, який має відповідне юридичне підґрунтя. У цьому акті реалізована воля українського народу, виявлена ним на виборах Президента України. Оскільки це волевиявлення не може бути оформлене відповідно до закону через неналежне виконання своїх повноважень Центральною виборчою комісією, складання присяги Віктором Ющенком є політичною констатацією дійсного волевиявлення народу.
Натомість абсолютно не правовим є спосіб, коли Центральна виборча комісія за сфальсифікованими даними про результати голосування визнає Президентом України особу, яка не набрала на виборах більшості голосів виборців. Не дивлячись на те, що форму закону у даному випадку буде дотримано, таку особу не можна буде вважати легітимним главою Української держави. Це випливає із ст. 8 Конституції України, згідно з якою в Україні визнається і діє принцип верховенства права.


Від імені
Київського юридичного товариства
голова Товариства Олег Березюк

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1101408617.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua