Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 13-12-2004
Група працівників нафтогазової галузі України: Звернення до Генпрокурора України.

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1102938115.html

<b>Генеральному прокурору України</b>


Останні події навколо Транснаціональної фінансово-промислової нафтової компанії ЗАТ «Укртатнафта» (м. Кременчук Полтавської обл.), підтвердили раніше висловлювані підозри про наявність закулісної домовленості між вищими чиновниками України і республіки Татарстан щодо незаконного відчуження активів даної компанії з державної власності України і Татарстану.

Передача пакету акцій, що належить державі ЗАТ "Укртатнафта" в Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" вже викликала вельми негативну реакцію парламентаріїв і фахівців.

Верховна Рада України двічі ухвалювала закони, що забороняли відчуження державної власності до прийняття програми приватизації. Передачу державного пакету акцій ЗАТ "Укртатнафта" в розпорядження "НАК Нафтогаз України" голова Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Валентина Семенюк охарактеризувала не інакше, як спробу провести тіньову приватизацію компанії.

При передачі пакету акцій ЗАТ "Укртатнафта" з власності республіки Україна у власність "НАК Нафтогаз України" були грубо порушені як закони України, так і нормативні документи компанії.

Відомі нам порушення законодавства в зв'язку з відчуженням акцій.

1) Згідно ст. 115 Цивільного Кодексу України, ст. 12 Закону України «Про господарські товариства» АТ "Укртатнафта" є власником майна, переданого йому учасниками у власність як внесок в статутний капітал (фонд).

Таким чином, при передачі державою акцій АТ «Укртатнафта» в статутний фонд "НАК Нафтогаз України" відбувається відчуження акцій, що знаходяться в державній власності, на користь юридичної особи, тобто зміна власника акцій і зміна форми власності на акції - з державною на колективну, тобто передача державою акцій НАК підпадає під визначення приватизації державного майна.

У відповідності з п. 2.2. «Положення про порядок здійснення підготовки до приватизації і продажу часткою (паїв, акцій), які належать державі в майні підприємств з іноземними інвестиціями і господарських товариств» ФДМУ, засновники товариств мають першочергове право на придбання державної частки (акцій) в процесі приватизації.

Стаття 7 Статути АТ «Укртатнафта» передбачає переважне перед третіми особами право акціонерів компанії і самої компанії на придбання акцій, відчужуваних акціонером АТ «Укртатнафта».

Наскільки нам відомо, перед передачею акцій не було отримано письмової згоди всіх акціонерів АТ "Укртатнафта" на передачу акцій, тобто були порушені закони і нормативні акти республіки Україна і Статут компанії.

2) При передачі держпакету акцій АТ "Укртатнафти" в "НАК Нафтогаз України" не був збільшений статутної фонд НАК, що суперечить господарському законодавству України.

3) Новим головою правління АТ "Укртатнафта" був призначений Сергій Глушко, який не є членом правління компанії, що суперечить Статуту компанії. При цьому за його призначення, з порушенням Статуту компанії проголосували представники України в Спостережливій пораді компанії і представники республіки Татарстан. Крім того, на момент призначення Сергія Глушко було оприлюднене визначення суду про заборону такого призначення.

4) На момент проведення зборів акціонерів компанії 12 листопада діяла постанова суду про заборону даних зборів.

5) На момент зборів акціонерів 12 листопада не було документальних свідоцтв про внесення акцій в статутній фонд "Нафтогаз України" і збільшення його статутного фонду на суму внесених акцій.

6) На збори акціонерів без будь яких законних причин не були допущені деякі акціонери товариства

ЗМІ, аналізуючи ситуацію з відчуженням акцій і результати зборів акціонерів 12 листопада, звертає увагу на узгоджені дії президента НАКа Юрія Бойка і віце-прем'єра Татарстана Равіля Муратова. Без згоди Равіля Муратова, виступаючої від імені Татарстану, як акціонера ЗАТ "Укртатнафта", була б неможливою передача державного пакету акцій в "НАК Нафтогаз України", незаконне призначення головою правління компанії Сергія Глушко, інші порушення.

Як повідомляють ЗМІ, на зборах акціонерів 12 листопада Равіль Муратов підтримав президента НАК Юрія Бойка по найважливіших для долі суспільства питанням - передача ведення реєстру емітенту, тобто самому товариству, і делегування права голові правління Сергієві Глушко самому розподіляти обов'язки між членами правління. Як відмічають ЗМІ, ці рішення явно суперечать інтересам Татарстану і інтересам інших татарстанских акціонерів ЗАТ "Укртатнафта".

Раніше в ЗМІ висловлювалися припущення про корупційні мотиви дій Равіля Муратова. Таким чином, відома сукупність фактів свідчить про узгоджені дії вищих чиновників України і віце-прем'єра Татарстану по зміні статусу ЗАТ "Укртатнафта", зміні його правління і контролю над фінансовими потоками.
Прошу Вас провести оцінку законності дій українських і російських посадових осіб по відчуження акцій ЗАТ "Укртатнафта" з власності республіки Україна у власність "НАК Нафтогаз України" і розслідувати можливий факт узгоджених дій вищих чиновників України і Татарстану з погляду відстоювання законних інтересів акціонерів компанії і загальноприйнятих правил ділового обороту.

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1102938115.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua