Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 14-12-2004
Національний інститут стратегічних досліджень: Прес-реліз

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1103041179.html

Ухвалення українським парламентом – за підтримки абсолютної більшості народних депутатів – Конституційної реформи успішно завершило понад дворічний надзвичайно складний шлях утілення в життя реформи політичної системи в Україні. Зроблено стратегічний крок у запровадженні європейських стандартів організації державної влади. Водночас досягнуто життєво важливий політичний компроміс і, таким чином, створено необхідне підґрунтя для подолання політичної кризи в Україні.

Нині провідним напрямом дій Української держави повинно стати відновлення керованості суспільно-політичними процесами і подолання негативних тенденцій у соціально-економічній сфері. Потребують негайного запровадження першочергові заходи відповідної спрямованості.

Найважливішим завданням слід визначити успішне проведення 26 грудня результативного голосування відповідно до європейських демократичних стандартів. Обрання легітимного Президента, який буде визнаний як українським суспільством, так і світовим співтовариством, повинно завершити кризу, надати поштовх позитивним процесам суспільно-політичного розвитку України. Водночас, виникнення конфліктних суперечностей у виборчому процесі і, насамперед, невизнання результатів голосування стороною, яка поступиться переможцю перегонів, призведе до нового витку суспільно-політичної нестабільності з важко передбачуваними наслідками.

Тому вже нині слід опрацьовувати програмні засади і конкретні заходи щодо реалізації стратегічних пріоритетів Української держави. Зокрема, потрібно розробити і внести до ВР проекти важливих законів «Про Президента України», «Про Верховну Раду України», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральний орган виконавчої влади», нових редакцій законів «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування» тощо.

Також потребують опрацювання і розробки нагальних практичних заходів щодо впровадження: Концепція державної регіональної політики, Концепція адміністративно-територіальної реформи, Концепція адміністративної реформи, Концепція реформування правоохоронних органів тощо.

Чи не найважливішим із цих пріоритетів слід визначити подальше поглиблення економічних перетворень, проведення «другої хвилі» реформ. Йдеться про забезпечення ефективності пенсійної реформи, запровадження механізмів страхової медицини, реформи системи оплати праці, житлово-комунальної сфери, запровадження адресної соціальної допомоги, доведення до логічного завершення земельної реформи та утвердження ефективного ринки землі тощо.

Реалізація цих заходів потребуватиме узгодженої продуктивної взаємодії вищих органів державної влади. Жоден із фаворитів президентських перегонів не має у Верховній Раді підтримки, яка б автоматично забезпечила йому необхідну політичну базу. Це потребуватиме від нового Президента України здійснення дієвих і, водночас, виважених кроків щодо узгодження політичних, економічних, соціальних та інших інтересів провідних громадсько-політичних сил, насамперед парламентських. Йдеться про формування достатньо стійкого балансу відносин між Президентом України, депутатськими фракціями і групами, впливовими громадсько-політичними організаціями і рухами та найбільш потужними бізнес-угрупованнями. Ключовим завданням стане формування сталої парламентської більшості, а на її основі – урядово-парламентської коаліції.

Принципово важливим також слід вважати здійснення заходів щодо забезпечення конструктивної взаємодії між опозицією та більшістю. При цьому необхідно враховувати, що у таборах обох провідних кандидатів існують настрої щодо продовження жорсткого протистояння і після президентських виборів.

Проблему розширення політичної бази державної політики потрібно враховувати і при вирішенні такого важливого і, водночас, складного та політично чутливого питання як кадрове оновлення державної влади. Потрібно визначити можливості і межі використання кадрового оновлення задля узгодження політичних, економічних, соціальних та інших інтересів провідних громадсько-політичних сил. Водночас, політичні чинники повинні загалом підпорядковуватися вимогам ефективності функціонування системи державної влади, реалізації життєво важливих пріоритетів і національних інтересів України.

Національний інститут стратегічних досліджень

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1103041179.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua