Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 25-12-2004
Львівська газета "Експрес": Новий поворот у справi Гонгадзе
http://www.expres.lviv.ua/numbers/gongadze.htm

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1103997153.html

Редакцiя львівської газети "Експрес" заявляє, що володiє переконливими фактами, якi можуть наблизити до фiналу слiдство у справi Гонгадзе.

Служба безпеки України, найiмовiрнiше, знає, хто i за що вбив Георгiя Гонгадзе, однак з певних причин досi не оприлюднила цiєї iнформацiї.

Чому вбили Георгiя Гонгадзе? За декiлька рокiв слiдство публiчно не назвало жодної версiї, яка б пояснювала, що могло стати причиною вбивства журналiста. Уже чимало сказано про те, що Георгiй не був яскравим критиком чинної влади, хоча вiдомо також, що вiн не мав до неї i жодних сантиментiв. Чи достатньо цього для зведення порахункiв з журналiстом у країнi, де щонайменше кожен другий не любить владу i готовий публiчно критикувати її?

Редакцiя газети "Експрес" заявляє, що володiє переконливими фактами, якi можуть наблизити до фiналу слiдство у справi Гонгадзе. Ми на 99,9 вiдсотка впевненi, що Георгiя вбили лише тому, що на той час вiн був носiєм надзвичайно важливої документальної iнформацiї, яка викривала механiзми вiдмивання грошей з державного бюджету. Найiмовiрнiше, з ним пробували домовитися, однак кожен, хто знав Георгiя, знає i те, що вiн не йшов на компромiси у справах, в яких бачив вiдверту несправедливiсть, чи, точнiше, ознаки злочину.

На пiдставi наявної iнформацiї, випадково отриманої в ходi журналiстського розслiдування, ми можемо стверджувати, що ключ до розв'язки справи Гонгадзе слiд шукати у кримiнальнiй справi N 565, яку в червнi 1999 року порушила Служба безпеки України.

Говорить головний редактор газети "Експрес" Iгор Починок: "Я зустрiчався з Георгiєм Гонгадзе за декiлька тижнiв до його вбивства, у Києвi. Ми проводили тодi акцiї протесту журналiстiв "Хвиля Свободи", i Георгiй попередньо погодився допомогти органiзувати їх восени 2000 року у столицi. Крiм того, ми мали довгу розмову, яка дала менi можливiсть доволi точно зрозумiти, чим вiн займається у цi днi. Однак лише тепер, коли деякi люди наважились заговорити, з'явився прямий зв'язок мiж тим, що вiн говорив тодi, кримiнальною справою N 565 та вбивством Георгiя.

Саме вивчення певних обставин цiєї справа, на наш погляд, дає змогу пояснити, за що вбили Георгiя, хто був зацiкавлений у вбивствi i чому. Мова може йти про величезнi кошти, мiльйони гривень, якi були незаконно отриманi з державного бюджету через фiктивнi пiдприємства за участю посадових осiб рiзних рiвнiв. Також, на нашу думку, мова може йти про iмовiрну причетнiсть до справи теперiшнього найближчого оточення Президента України Леонiда Кучми, яке, як випливає, у той час своєчасно зрозумiло, що Георгiй Гонгадзе, як джерело компрометуючої iнформацiї, для них, точнiше, для їхнiх родин, надзвичайно небезпечний, а вiрогiднiсть того, що вiн оприлюднить наявну у нього iнформацiю, -- дуже висока. Фактично це означало крах людей, якi сьогоднi входять до числа найвпливовiших полiтикiв країни.

Схоже, Георгiй мав стати першою людиною, яка дiстала змогу документально довести iснування у нашiй країнi повноцiнної мафiї, механiзмiв використання державних посад для вилучення коштiв з державного бюджету i, головне, погодилась цi факти оприлюднити. Звiсно, тут, мабуть, буде правильним припустити, що у пiдготовцi до цього кроку йому допомагали (правда, поки що не вiдомо, з якою метою) деякi працiвники Служби безпеки України.

У нас є всi пiдстави стверджувати, що Служба безпеки України, чи, точнiше, певнi особи цiєї служби, володiють iнформацiєю, яка потрiбна слiдству. Однак ми ще не знаємо точно, чому вони мовчать. Таких причин може бути двi. Перша -- це недовiра до тих людей, якi сьогоднi ведуть слiдство у справi Гонгадзе. Можливо, вони розумiють, що сьогоднi ще немає критичної маси обставин, якi змусять слiдчих Генеральної прокуратури реагувати на очевиднi речi. А тому поки що мовчать, бо їхня передчасна активнiсть може закiнчитися для них фатально. Доля Георгiя -- найкращий доказ цього.

Друга можлива причина їх мовчання тривожить бiльше. Вона може означати, що цi працiвники СБУ взяли на себе певнi зобов'язання перед людьми, якi не зацiкавленi у тому, щоб вони заговорили. Мова може йти також про знищення частини, пiдкреслюю, частини первинних доказiв. Аналiз кримiнальної справи N 565 показує, як це може працювати, як з чорного можна зробити бiле, як можна локалiзувати небезпеку на рiвнi так званих солдатiв мафiї, гвинтикiв у процесi вiдмивання грошей.

Ми готовi надати слiдству додатковi свiдчення, однак у нас поки що немає впевненостi у тому, що теперiшнє керiвництво Генеральної прокуратури зацiкавлене у тому, аби поставити крапку у справi Гонгадзе. Принаймнi дiї органiв прокуратури у кримiнальнiй справi N 565 не дають пiдстав для оптимiзму.

Ми також попереджаємо, що тиск, який чиниться на газету, щоб змусити її мовчати, абсолютно безперспективний: нiякi телефоннi погрози, нiякi кримiнальнi справи тут не допоможуть. Про всяк випадок я хочу публiчно повiдомити, що ми передали нашим друзям у рiзних країнах свiту нашi засвiдченi належним чином додатковi вичерпнi свiдчення, i у разi непередбачених обставин усе, що знаємо сьогоднi ми, у той чи iнший спосiб, рано чи пiзно стане вiдомо слiдству, яке буде здатне довести цю справу до кiнця".

Далi буде

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1103997153.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua