Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 26-12-2004
СЕКРЕТАРІАТ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Ніна Карпачова вважає, що Роз’яснення ЦВК відносно порядку голосування за межами приміщення не відповідає рішенню Конституційного Суду України, прийнятого 24 грудня 2004 р. (№ 22-рп/2004)

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1104056517.html

25 грудня 2004 р. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова направила Голові Центральної виборчої комісії Ярославу Давидовичу листа, у якому зазначила, що вона брала безпосередню участь як суб’єкт конституційного провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про особливості застосування Закону України «Про вибори Президента України» при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року» (справа про особливості застосування Закону України «Про вибори Президента України»).
На підставі цього Ніна Карпачова висловила своє відношення щодо Роз’яснення ЦВК відносно порядку голосування за межами приміщення, яке вимагає від усіх категорій виборців, які нездатні пересуватися самостійно «власноруч написаної заяви з проханням забезпечити їм голосування за межами приміщення для голосування та поданої до дільничної виборчої комісії разом з документом (копією такого документа), який засвідчує факт того, що виборець не здатний самостійно пересуватися, а саме: пенсійного посвідчення, довідку медико-соціальної експертної комісії, довідку, видану лікувальним закладом або органом соціального захисту населення. Копію зазначених документів може засвідчувати дільнична виборча комісія».
Це положення Роз’яснення ЦВК, на думку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, не відповідає рішенню Конституційного Суду України, прийнятого 24 грудня 2004 року № 22-рп/2004, адже в п.3.2 абзац 5 зазначено, що «вимоги ч.1 ст.6 Закону, яким визначено порядок, за яким факт нездатності пересуватися самостійно виборець має право підтвердити виключно завіреною у встановленому законом порядку, тобто нотаріусом або посадовою особою виконавчого органу місцевої ради населеного пункту, де немає нотаріуса, копією його пенсійного посвідчення або виданої йому довідки медико-санітарної експертної комісії. Зазначені копії можуть бути засвідчені також органом, який видав посвідчення або довідку. Вказані документи разом з заявою мають бути подані до дільничної виборчої комісії не пізніше 12 години дня, що передує дню голосування. Такі вимоги, на думку Конституційного Суду України, не сприяють реалізації виборчого права громадян, а навпаки, ускладнюють його здійснення.».
А тому пунктом 1 зазначеного рішення Конституційний Суд України «Визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення частини першої статті 6 Закону України «Про особливості застосування Закону України «Про вибори Президента України» при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року», що унеможливлюють голосування за межами приміщення для голосування всім іншим, крім інвалідів першої групи, виборцям, які не здатні пересуватися самостійно».
Український Омбудсман також звернула увагу Голови ЦВК на те, що мова йде не про неконституційність словосполучення «інвалідів першої групи», а про всі положення ч.1 статті 6 зазначеного Закону. В іншому випадку Конституційний Суд замість слова «такими положеннями» написав би слово «таким» (тобто в однині).
Сподіваюсь, що не потребує додаткових коментарів, що будь-яке рішення Конституційного Суду є цілісним документом і обов’язковим для виконання. Мотивувальна частина не протирічить постановлювальній, а є складовою такого рішення, - зазначила Ніна Карпачова.
Тому, на думку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Роз’яснення Центральної виборчої комісії в зазначеній частині ще більше ускладнило процес здійснення виборчого права зазначеними категоріями громадян і фактично, вживаючи заходи щодо реалізації цього рішення, довела це положення рішення у спотвореному вигляді.
Зважаючи на викладене, Уповноважений з прав людини запропонувала Центральній виборчій дільниці:
1. Скасувати своє Роз’яснення у зазначеній частині як таке, що не відповідає рішенню Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про особливості застосування Закону України «Про вибори Президента України» при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року» (справа про особливості застосування Закону України «Про вибори Президента України»).
2. Зважаючи на ст.24 Конституції України відповідно якої громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, а також п.4 зазначеного рішення Конституційного Суду України, яке є обов’язковим для виконання на території України, остаточним і не підлягає оскарженню, скасувати Роз’яснення у частині «власноручно написаної заяви з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування має бути подана до дільничної виборчої комісії разом з документом (копією такого документа), який засвідчує факт того, що виборець не здатний самостійно пересуватися, а саме: пенсійним посвідченням, довідкою медико-соціальної експертної комісії, довідкою, виданою лікувальним закладом або органом соціального захисту населення. Копію зазначених документів може засвідчувати дільнична виборча комісія».
З цього приводу 25 грудня 2004 р. Ніна Карпачова безпосередньо взяла участь у засіданні Центральної виборчої комісії.

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1104056517.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua