Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 02-02-2005
Проeкт Закону України: Про люстрацію

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1107361188.html

 

Проект

 

Вноситься народними депутатами України Червонієм В.М.,  Шкілем А.В. та Олексіюком С.С.

 

 

 

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

 

Про люстрацію

 

         Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення люстрації щодо громадян України, які претендують на призначення на керівні посади в органах законодавчої, виконавчої, судової влади, засобах масової інформації, політичних  партіях  і громадських організаціях в Україні.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Розділ І

Стаття 1. Поняття люстрації

Під люстрацією в цьому Законі розуміється процес, спрямований на встановлення відповідності правді свідчень громадян України, які претендують на керівні посади в органах законодавчої, виконавчої, судової влади, в дошкільних закладах, школах, гімназіях, коледжах, вищих навчальних закладах, виборчих комісіях, засобах масової інформації, політичних  партіях  і громадських організаціях в Україні, про непричетність до фальсифікації виборів Президента України 2004 року, свідомої і таємної співпраці з оперативними працівниками колишнього КДБ СРСР, а з 1991 року із спецслужбами інших держав в якості таємного інформатора чи помічника в оперативному отриманні інформації, поєднання амністії і мораторію щодо прийняття цих осіб у владні інституції на певний термін.

Стаття 2. Обۥєкти люстрації

Органи законодавчої, виконавчої, судової влади, представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи, Збройні Сили України, виборчі  комісії, засобах масової інформації, а також заклади в яких забезпечується  навчально-виховний процес нового покоління                        (дошкільні заклади, школи, гімназії, коледжі, вищі навчальні заклади, в тому числі навчальні заклади правоохоронних органів, Служби безпеки України та Збройних Сил України).

 Стаття 3. Субєкти люстрації

Державні службовці, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голови та їх заступники, голови  обласних, міських, районних у містах, районних рад, селищних рад та їх заступники, депутати обласних, міських, районних у містах, районних рад, керівники та їх заступники органів місцевого самоврядування, військовослужбовці Збройних сил інших військових формувань України, судді, працівники прокуратури,  інші особи, уповноважені на виконання функцій держави, редактори (заступники редакторів, відповідальні секретарі)  засобів масової інформації та інші громадяни України, які претендують (обіймають на момент набуття цим Законом чинності) на керівні посади в об”єктах люстрації, а також керівники (особи, які претендують на керівництво) політичних  партій  і громадських організацій, починаючи з обласного рівня, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя  і вище.

У вищих навчальних закладах під цими посадами маються також на увазі виборні посади.

Стаття 4. Межі дії Закону

Цей Закон встановлює певні умови щодо призначення чи обрання на посади керівників та заступників керівників в об”єктах люстрації, а також керівників (осіб, які претендують на керівництво) політичних  партій  і громадських організацій, починаючи з обласного рівня, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя  і вище.

Особи, які на час прийняття Закону України “Про люстрацію” перебувають на посадах в об”єктах, зазначених у ст.2 цього Закону, протягом 20 днів повинні подати до відповідної комісії з люстрації (далі Комісії) люстрацій ну заяву(зізнання). Ненадання, а також несвоєчасна подача без поважних причин такої заяви, протягом вказаного періоду. тягне за собою відсторонення даних осіб від займаних посад.

Передумовою для призначення ( перебування на  посаді) особи, яка є або була уповноваженою на виконання функцій держави і претендує на керівну посаду у нових владних інституціях є те, що ця особа:

·                   не співпрацювала з оперативними працівниками колишнього  КДБ СРСР до 1991 року в якості агента, резидента чи іншого негласного нештатного співробітника або помічника в оперативному отриманні інформації;

·                   не співпрацювала (не співпрацює з 1991 року) із спецслужбами інших держав в якості таємного інформатора чи помічника в оперативному отриманні інформації;

·                   не причетна до фальсифікації виборів Президента України 2004 року, в тому числі до політичних переслідувань, підкупу виборців, тиску на виборців з метою вплинути на їх волевиявлення, цензури і запровадження в засобах масової інформації “темників” та інших порушень виборчого законодавства;

·                   своїми умисними діями не закликала до сепаратизму... “федералізації, насильницького (військового) розвязання політичного конфлікту під час акцій масових протесту;

·                   не допускала порушень даної Присяги працівників  органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, органів прокуратури, судді  судової системи України, військовослужбовців Збройних сил України;

·                   не виступала в якості адвоката на стороні або в інтересах обвинувачення в судових засіданнях в процесах над учасниками ОУН-УПА, іншими учасниками визвольних змагань, патріотами України, звинувачуваними в “українському  буржуазному націоналізмі” та над учасниками правозахисних організацій в колишньому СРСР і Україні;

Люстрація не застосовується до осіб, які не претендують самі та не дають згоди на пропозиції обійняти або залишитися на посадах в об”єктах люстрації.

Питання про кримінальну відповідальність за протиправні діяння вирішується відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Стаття 5. Органи, які проводять люстрацію

Для перевірки відомостей, які підпадають під дію цього Закону утворюються комісії з люстрації у складі Голови, його заступника і п’яти членів комісії. 

Такі Комісії утворюються при Верховній раді України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних радах  Київській і Севастопольській міських радах та їх виконавчих органах, які і забезпечують їх функціонування.

Голови, заступники та члени комісій обираються та відкликаються за поданням Президента України на сесіях зазначених рад терміном на п’ять років. До складу комісій обираються громадяни України, які мають бездоганний авторитет і не є суб’єктами правовідносин, на момент обрання, передбачених цим Законом.

У випадку, коли член комісії стає суб’єктом дії цього Закону, він складає свої повноваження. Виконання обов’язків члена комісії є тим видом діяльності, що спрямована на забезпечення загального інтересу, за яку надається відпустка за основним місцем роботи з відшкодуванням заробітної плати.

 

Розділ ІІ Порядок проведення люстрації

Стаття 6. Спеціальні зобов’язання щодо кандидатів на керівні посади в органах законодавчої,  виконавчої, судової влади, засобах масової інформації, політичних партіях і громадських організаціях  в Україні

Громадяни України, перелік яких наведено в статті 2 цього Закону, зобов’язані скласти люстраційну заяву (зізнання), що стосується відомостей про співпрацю з оперативними працівниками колишнього КДБ СРСР до 1991 року, а з 1991 року з спецслужбами інших держав, в якості таємного інформатора чи помічника в оперативному отриманні інформації, а також про причетність до порушень виборчого законодавства під час виборів Президента України у  2004 році, в тому числі до політичних репресій        і переслідувань, цензури на  засобах масової інформації, багаторазового внесення одних і тих же виборців до списків у різних виборчих дільницях та округах, штучного створення перешкод здійсненню громадянином права обирати Президента України, внесення до списків виборців “мертвих душ” та умов для вимушеного голосування за відкріпними посвідченнями та інших протиправних діянь, які заборонені виборчим законодавством України.

Зізнання складаються в момент вираження особою згоди бути кандидатом на посаду керівника або заступника керівника в державному органі України та його апараті, а також перебування на якій передбачає здійснення організаційно - розпорядчих та консультативно - дорадчих функцій та подається особі чи органу, що уповноважений розглядати питання щодо кандидата на посаду, який протягом 3 днів з моменту отримання передає його до відповідної комісії з люстрації.

Зізнання кандидата в депутати Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим,  депутатів обласних, міських, районних у містах, районних, голів селищних і сільських рад, а також на виборні посади у вищих навчальних закладах передається до комісії з люстрації лише в тому випадку, якщо особа буде обрана.

Голови, їх заступники і члени комісій  з люстрації проходять люстрацію відповідно до вимог цього Закону. 

Стаття 7. Організація роботи комісії з люстрації

Засідання комісії проводяться при необхідності за наявності Голови або його заступника і не менше чотирьох її членів.

Комісія розпочинає своє засідання не пізніше 5 днів з дня надходження люстраційної заяви для перевірки і не пізніше 60 днів з початку провадження по матеріалах перевірки з питань люстрації надсилає рішення для вирішення питання про заборону зайняття тієї чи іншої посади, бути обраним до виборчого органу або закриває провадження за відсутності підстав на таку заборону з обов’язковим письмовим повідомленням особі чи органу, які запросили таку інформацію.

Комісія протягом 5 днів з моменту прийняття до розгляду люстраційної заяви кандидата формує списки кандидатів та направляє їх  для оприлюднення в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр”, регіональній пресі відповідних територіальних видань обласних, районних у містах і районних рад.

Одночасно Комісія направляє письмові запити щодо діянь, передбачених ст. 3 цього Закону до правоохоронних органів, які протягом 20 днів з моменту отримання запиту повинні надати до Комісії письмову відповідь. Відповідь на запит повинна бути складена та підписана у передбаченому законом порядку та містити в собі однозначну (ствердну чи негативну) відповідь на поставлені питання. Відповідь правоохоронного органу про відсутність відомостей не допустима.

Комісія має право звернутися до юридичних та фізичних осіб в Україні за отриманням інформації, надання якої передбачено правовими актами, які протягом 10 днів з моменту отримання запиту повинні надати до Комісії письмову відповідь.

Громадяни України, громадські організації, політичні об’єднання, протягом 20 днів з дня публікації списків кандидатів, можуть надати до Комісії свої письмові відомості щодо того чи іншого кандидата. Анонімні заяви на засіданні Комісії не розглядаються.

Стаття 8. Зберігання і використання зізнань та інших матеріалів з люстрації

Комісії з люстрації, правоохоронні органи та інші державні органи забезпечують зберігання люстраційних заяв та інших матеріалів з люстрації і нерозголошення наведених у них відомостей, окрім відомостей, які підлягають оприлюдненню.

У випадках, передбачених законодавством зізнання та інші матеріали з люстрації, видаються на письмову вимогу суду, судді, слідчого, органу дізнання, а також за письмовою заявою копії цих документів - самій особі, що подала це зізнання.

Стаття 9. Порядок розгляду люстраційної заяви.

Комісія з люстрації починає провадження у справі на підставі подання особи чи органу, що уповноважений розглядати питання щодо кандидата на посаду та  люстраційної заяви цього кандидата. Засідання Комісії є закритими для громадськості. Особа, справа якої розглядається, має право ознайомитися з усіма матеріалами по справі, включаючи письмові документи, які її стосуються. Під час засідання Комісії особі надається право висловлювати свою позицію щодо усіх наявних доказів. 

Стаття 10. Прийняття рішення комісією з люстрації

Комісія не пізніше 60 днів з початку провадження по матеріалах перевірки з питань люстрації приймає  рішення для вирішення питання про заборону зайняття тієї чи іншої посади, бути обраним до виборчого органу або про закриття провадження за відсутності підстав на таку заборону з обов’язковим письмовим повідомленням особі чи органу, які запросили таку інформацію.

Рішення про закриття провадження за відсутності підстав на заборону зайняття керівної виноситься, якщо кандидат на посаду не співпрацював з оперативними працівниками колишнього  КДБ СРСР до 1991 року, а з 1991 року із спецслужбами інших держав, не причетний до фальсифікації виборів Президента України 2004 року, не закликав до сепаратизму... “федералізації, насильницького (військового) розвязання політичного конфлікту під час акцій масових.

         Особи, що подали до Комісії люстраційну заяву в якій містяться відомості про причетність до діянь, передбачених ст. 3 цього Закону і якщо в їх діях не вбачається ознак корупції та злочину, за мотивованим рішенням Комісії підлягають амністії або позбавляються права обіймати відповідні посади протягом п’яти років.

         Особи, що подали до люстраційної комісії завідомо неправдиве зізнання за мотивованим рішенням Комісії позбавляються права обіймати посади, зазначені в ст. 2 на період до десяти років.

         У випадках коли у діях осіб вбачаються ознаки корупції та корупційного діяння або злочину Комісія направляє такі матеріали до правоохоронного органу за належністю для вжиття заходів відповідно до чинного законодавства.

Стаття 11. Оскарження рішень комісії з люстрації

Скарги на рішення  комісій з люстрації розглядаються апеляційними судами.

Зацікавлені особи можуть оскаржити рішення апеляційного суду до Верховного Суду України, який розглядає такі скарги протягом 30 днів з дня надходження.

 

Стаття 12. Державний реєстр суб”єктів люстрації

Державний реєстр суб”єктів, які пройшли процедуру люстрації (надалі Реєстр) створюється при Міністерстві юстиції. Підставою для включення осіб до Реєстру є мотивоване рішенням відповідної комісії з люстрації про позбавлення  особи  обіймати посади, зазначені в ст. 2  цього Закону.

         Реєстр складається, змінюється та обслуговується в Міністерстві юстиції України в межах трьох розділів:

-         перший  розділ: “Суб”єкти щодо яких прийнято рішення про  закриття провадження за відсутності підстав на заборону зайняття тієї чи іншої посади або бути обраним до виборчого органу”;

-         другий розділ; “Суб”єкти щодо яких прийнято рішення про заборону зайняття тієї чи іншої посади”;

-  розділ третій: “Суб”єкти щодо яких прийнято рішення про заборону бути обраним до виборчого органу”.

В повному обсязі інформація Реєстру оприлюднюється  на сайті Міністерства юстиції України. Всі суб’єкти люстрації  у кожному з трьох розділів представляються  в трьох форматах:

-         в алфавітному порядку прізвищ, імен та по батькові;

-         за датою народження (по зростанню дати);

-         за ідентифікаційним кодом (по зростанню номера  коду).

Виключення з Реєстру осіб можливе лише в трьох випадках:

-         рішення суду, що вступило в законну силу, про  скасування рішення відповідної комісії з люстрації;

-          завершення терміну про заборону зайняття тієї чи іншої посади або бути обраним до виборчого органу”;

-         смерті особи, що внесена в Реєстр.

 

Стаття 13. Обов”язки керівників органів законодавчої, виконавчої, судової влади та інших об”єктів люстрації.

Керівники органів законодавчої, виконавчої, судової влади та інших об”єктів люстрації зобов”язані проводити перевірку кандидатів на зазначені в статті 3 цього Закону посади на предмет наявності їх прізвищ у Державному реєстрі суб”єктів люстрації” і в разі включення їх до  другого або третього розділів Реєстру – відмовити в призначенні на посаду на підставі вимог цього Закону.

У разі відсутності кандидата на посаду в усіх трьох розділах Реєстру звернутися до відповідної комісії з люстрації з поданням про проведення процедури люстрації відносно кандидата на посаду.

Розділ ІІІ Відповідальність за правопорушення, пов׳язані з люстрацією
Стаття 14. Відповідальність посадових осіб

За ненадання, умисне затримування, надання недостовірної чи неповної інформації на запит Комісії з люстрації, а також неналежне (формальне) оформлення відповіді, керівники правоохоронних органів та інших державних органів несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Стаття 15. Відповідальність за розголошення відомостей, що містяться у люстраційній заяві та матеріалах її перевірки.

Розголошення відомостей, що містяться у люстраційній заяві, без письмової на те згоди того, хто подає зізнання, особами, яким дані зізнання стали відомими, тягне відповідальність цих осіб згідно з чинним законодавством України.

                                          Розділ ІV

Контроль і нагляд за виконанням законів у сфері люстрації

Стаття 16. Контроль за виконанням законів у сфері люстрації.

Контроль за виконанням законів у сфері люстрації здійснюється Президентом України.

Стаття 17. Прокурорський нагляд

Нагляд за виконанням законів у сфері люстрації здійснюється Генеральним прокурором України й  підпорядкованими йому прокурорами.

 

 

 Голова Верховної Ради

              України

 

 


Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1107361188.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua