Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 04-02-2005
БФ "Екоправо-Львів": Лист Президенту України пану Ющенко В.А. щодо незаконного будівництва каналу Дунай - Чорне море

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1107511104.html

Президенту України пану Ющенко В.А.
2 лютого 2005 р.

Шановний Вікторе Андрійовичу!

Хочемо звернути вашу увагу на будівництво каналу Дунай - Чорне море, який підриває міжнародний імідж нашої держави та ставить під загрозу існування Дунайського біосферного заповідника. Дунайський біосферний заповідник є частиною білатерального транскордонного україно-румунського резервату "Дельта Дунаю", який внесений до Всесвітньої мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО, визнаний екологічним серцем Європи (325 видів птахів і 75 видів риб, 38 з них - занесених до Червоної книги)

ПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ НЕСУМІСНІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ВИБОРОМ УКРАЇНИ
Будівництва каналу порушує міжнародні зобов'язання України, взяті нею при підписанні і ратифікації наступних конвенцій: Конвенції про охорону мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція), Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів, Конвенції щодо співробітництва по захисту і сталому використанню ріки Дунай (Дунайська конвенція); Конвенції про оцінку впливу на навколишнє природне середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспо); Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище мешкання водоплавних птахів (Рамсарська конвенція); Конвенції про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень і доступі до правосуддя з питань, які стосуються довкілля (Орхуська конвенція). В той же час, на відкритті каналу Президентом Л.Кучмою лицемірно було оголошено про дотримання Україною всіх екологічних вимог і норм законодавства, в тому числі міжнародних, під час будівництва каналу.

Експерти секретаріату Рамсарської конвенції та Бюро МАБ (ЮНЕСКО) дослідили ситуацію і висловили свою думку у спільному звіті. Вони дійшли до висновку, що варіант будівництва через гирло Бистре є найгіршим з екологічної (шкоди довкіллю) і економічної точки зору.

Європейська комісія, стурбована ситуацією з недотриманням Україною міжнародних зобов'язань, на запрошення України направила місію у дельту Дунаю 6 - 8 жовтня 2004 року. Об'єднаний звіт Європейської комісії та секретаріатів міжнародних конвенцій зазначає, серед іншого, про недотримання демократичних процедур залучення громадськості у процес прийняття рішень, і заподіяння невідворотної шкоди природі внаслідок будівництва каналу.

Справа щодо ігнорування думки громадськості і порушення її прав на участь в процесі прийняття рішення щодо екологічної експертизи проекту, була ініційована нашою організацією і слухалася 17 грудня 2004 р. у Комітеті з дотримання Орхуської конвенції. Уряд України не відповів на поставлені Секретаріатом конвенції запитання і не з'явився на засідання Комітету на запрошення ЄЕК ООН. Комітет знаходиться у процесі винесення рішення щодо невиконання ст. 6 Конвенції, про що буде оголошено на наступній Конференції Сторін 25 - 27 травня 2005 року.

НЕДЕМОКРАТИЧНІСТЬ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Процес планування та будівництва глибоководного суднового ходу Дунай - Чорне море через гирло Бистре на території Дунайського біосферного заповідника (ДБЗ) на визначається особливим цинізмом, недемократичністю та незаконністю.

Головним лобістом будівництва каналу виступило Міністерство транспорту України, яке шляхом маніпуляцій, зловживань, порушень законодавства, адміністративного тиску, дезінформації та неврахування громадської думки добилося початку будівництва. Одіозні плани колишнього міністра Г.Кирпи підтримували колишній Президент України Л.Кучма, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Проти будівництва каналу по гирлу Бистре виступали Національна Академія Наук, (у віданні якої знаходиться ДБЗ), численні громадські організації України та загальновизнані міжнародні організації, уряди США, Румунії, Європейська комісія, міжнародні експерти та громадяни.

Для спорудження каналу по варіанту вибраному Мінтрансом через гирло Бистре існувало чимало перешкод, зокрема законодавчих:
1) на момент планування будівництва гирло Бистре знаходилося в заповідній зоні ДБЗ, де заборонена будь-яка господарська діяльність (ст. 16, 18 Закону України "Про природно-заповідний фонд України"). Мінтранс ініціював прийняття Указу Президента від 2. 02. 04 р. "Про розширення території Дунайського біосферного заповідника", яким було змінено зонування заповідника та переведено біля 1000 га земель заповідної зони (включаючи гирло Бистре) в зону антропогенних ландшафтів, де дозволена господарська діяльність.
2) На момент планування будівництва каналу ДБЗ володів державним актом на право постійного користування землею, включаючи гирло Бистре. Мінтранс за допомогою місцевої ради ініціював судовий процес по визнанню недійсним державного акту ДБЗ на землі та шляхом ТИСКУ НА СУДДІВ ВСІХ РІВНІВ добився позитивного рішення по справі, мотивуючи це захистом інтересів місцевого населення. Мінтранс також підготував та добився підписання Президентом Указу від 10. 06. 03 р. № 502/2003, який вніс так звані „редакційні" правки і вилучив з території ДБЗ протоки і внутрішні водойми, в т.ч. гирло Бистре, чим поставив під сумнів саму доцільність існування ДБЗ як водно-болотного угіддя міжнародного значення.
3) Під час проведення державних екологічних експертиз ТЕОІ та робочого проекту каналу Дунай-Чорне море Міністерство охорони навколишнього природного середовища України свідомо порушило чинне законодавство, принципи проведення державної екологічної експертизи, такі як гласність, наукова обґрунтованість, об'єктивність, законність та врахування громадської думки. Міністерство, нехтуючи своїми обов'язками, схвалило вказане будівництво та поставило під загрозу існування ряду Червонокнижних видів рослин, тварин, промисловий вилов дунайського оселедця всіма причорноморськими країнами.
4) Під час прийняття рішень щодо будівництва каналу не було враховано громадську думку, створено перешкоди для участі громадськості в прийнятті рішень по каналу, постійно приховувалася правдива інформація та громадськості не надавалась можливість висловити свою точку зору, відмовлено у доступі до документів, що стосуються будівництва.
5) Про недопустимість реалізації господарських проектів за рахунок територій природно-заповідного фонду наголошувала Верховна рада під час парламентських слухань щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства в Україні у лютому 2003 року. Тому, будівництво каналу на унікальних природних комплексах Дунайського біосферного заповідника та водно-болотних угідь міжнародного значення є недопустимим.

Проти адміністрації Дунайського біосферного заповідника після 20 перевірок діяльності, які не виявили жодних порушень, була порушена кримінальна справа - без дотримань елементарних вимог Кримінально-процесуального Кодексу. Директору заповідника п. Олександру Волошкевичу, який відданий своїй справі і захищає заповідник, погрожували невідомі особи і розповсюджувалися чутки про його смерть. Міжнародний Союз охорони природи на своєму конгресі у листопаді 2004 року в Бангкоку прийняв спеціальну резолюцію, в який просив уряд України припинити переслідування п. Волошкевича і адміністрації заповідника.

У зв'язку з вищенаведеним та беручи до уваги численні рекомендації міжнародних експертів та зобов'язання уряду України перед міжнародним співтовариством, просимо Вас, шановний пане Президенте: - забезпечити проведення адекватного, повного та об'єктивного дослідження соціально-економічної, екологічної, правової обґрунтованості будівництва ІІ черги каналу Дунай-Чорне море з залученням експертів НАНУ, міжнародних експертів, з порівнянням альтернативних варіантів проходження каналу;
- скасувати: Указ Президента України "Про розширення території Дунайського біосферного заповідника" від 2.02.04 № 117/2004; Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 червня 2003 року "Про стан виконання Указу Президента України від 10 серпня 1998 року № 861 "Про створення Дунайського біосферного заповідника" та перспективи будівництва судноплавного шляху Дунай - Чорне море" від 10 червня 2003 № 502/2003 як такі, що не відповідають міжнародним зобов'язанням України, та порушують національне законодавство;
- закрити незаконно порушену Прокуратурою Одеської області кримінальну справу № 051200400099 проти посадових осіб ДБЗ;
- дати доручення провести об'єктивне розслідування та оцінку шкоди, завданої незаконним будівництвом першої черги каналу Дунай-Чорне море.

Ми упевнені, що вказані дії будуть сприяти відновленню авторитету України, як демократичної держави, в очах міжнародної спільноти.

З повагою, Президент БФ "Екоправо-Львів", проф. Кравченко Світлана МиколаївнаДОВІДКА: Благодійний фонд "Екоправо-Львів" - неурядова міжнародна організація, заснована у 1994 році з метою надання допомоги у захисті екологічних прав фізичним та юридичним особам, сприяння розвитку природоохоронної справи, екологічної освіти, науки та культури.

ПРИМ.: БФ "Екоправо-Львів" готовий надати додаткову інформацію чи копії згаданих у листі документів.

ПОДРОБИЦІ КАМПАНІЇ: http://www.seu.ru/projects/dunay/

КОНТАКТИ: Благодійний фонд "Екоправо-Львів": Ольга Мелень; тел.\факс: (0322) 97-14-46, , www.epl.org.ua

Підготовлено ЕкГ "Печеніги" Українська коаліція "За дику природу"

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1107511104.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua