Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 04-02-2005
О.В.БІЛЕЦЬКИЙ: Про нову Українську ідею

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1107511574.html

Матеріали 3-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції
"Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління", 4 - 9 листопада 2002 р., м.Харків


Про нову Українську ідею
О.В.БІЛЕЦЬКИЙ
історик, м.Харків

Мабуть, зараз банальним виглядає твердження про те, що стара національна ідея в Україні "не спрацювала". Що сьогодні у нас немає такої конструктивної ідеології, яка б змогла стати загальною, органічно об'єднати розрізнені верстви і групи нашого населення у справжнє суспільство та надати йому нове бачення власної історичної перспективи…

Проте, цю дуже актуальну проблему не так вже й важко вирішити, якщо підходити до неї не з вузьконаціональних чи партійно-класових позицій, як це переважно тепер і відбувається, а з позицій історичних, загально суспільних і системно-наукових. Виявляючи саме такий підхід, автор хоче запропонувати (звичайно ж, у найзагальніших рисах) власну концепцію нової суспільної ідеології, яку умовно можна назвати "патріотичним гуманізмом" або "новим народництвом".

Трьома основними складовими частинами цієї концепції являються:

1. ГУМАНІЗМ, для якого найбільш характерні: а) переконаність у необмеженості можливостей Людини та у її здатності до самовдосконалення; б) прагнення до оптимальної свободи, поваги та ефективного захисту гідності, природних прав та інтересів кожної людської особи, до турботи з боку всього суспільства про її індивідуальне благо і всебічний розвиток, до створення найбільш сприятливих соціальних умов для її життя та діяльності; в) принципова орієнтація на Людину, як вище творіння природи та творчо-створюючу силу, що здатна за допомогою розуму й при посередництві конструктивної і цілеспрямованої практичної діяльності перетворювати до кращого навколишню дійсність.

2. ПАТРІОТИЗМ, ідеалом якого є вільний та щасливий український громадянин, який живе повноцінним та змістовним життям, оптимально і творчо розкриває свої природні здібності, а також повністю реалізує себе на своїй рідній Українській Землі, - у оновленому, вільному, справедливому, процвітаючому, по-братньому об'єднаному суспільстві.

3. НАРОДНИЦТВО, що наголошує на прагненні реалізації невід'ємних прав єдиного й неподільного Українського народу, який складають усі громадяни країни, незалежно від їх етнічного походження, мови, расової приналежності, статі, інших соціально-демографічних факторів, ідейних переконань і т.п. Його головна ідеологічна формула: Ми не "ліві" й не "праві", не "западенці" й не "східняки", ми всі - українці! Ми різні, але ми - єдині!

Визнається, що швидка й докорінна зміна існуючих суспільних відносин є головною передумовою виходу України з сучасної кризи та її наступного піднесення до осяйних висот соціального прогресу. Наполягається на необхідності упровадження таких суспільних відносин, що засновуються на свободі, справедливості, рівності прав і можливостей, людяності, соборності, солідарності, плюралізмі, загальному консенсусі, співпраці, взаємоповазі, взаємодопомозі. Вважається, що тільки справжня свобода і самостійність кожної людської особи є підгрунтям свободи і незалежності всього народу. У дійсно демократичній країні, де влада безпосередньо належить народу, лише власна праця є основою особистого багатства. Тут не може існувати жодної форми експлуатації людини ким то не було: іншою людиною, групою осіб, державою чи суспільством в цілому. Тому належить побудувати саме таку нову Україну, в якій ніколи більше не буде ані холопа, ані пана!..

Сформулювати нову Українську ідею, як спільну мету, можна було б таким чином:

"Побудова в Україні нового, гуманного, солідарного та ефективного соціального устрою, при якому існують реальні умови й можливості для вільного, економічно забезпеченого, стабільного, безпечного, наповненого глибоким духовно-моральним змістом, щасливого буття, всебічного розвитку та самореалізації для кожного члена суспільства".

Досягти цієї мети можливо через прискорене й комплексне перетворення України на справжню НАРОДНУ РЕСПУБЛІКУ - незалежну, суверенну, правову, соціальну, плюралістичну, демократично розвинену, дієздатну, оптимально функціонуючу загальнонародну державу, що є провідником інтересів та суспільно-політичним інструментом не якогось панівного класу чи деякого кола осіб, а всього Українського народу.

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1107511574.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua