Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 16-02-2005
Іван Федорів: “КолишнІ” знову рвуться до влади

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1108589083.html

“КолишнІ” знову рвуться до Влади

(на цей раз у міністерстві освіти і науки)

Здавалося б Помаранчева революція закінчилась. Здавалося б колишніх владних корупціонерів відсторонено від управління державою…

Але раптом на сайті Державного департаменту інтелектуальної власності ми побачили інформацію про запланований форум “Новій Україні – достойне майбутнє”, в якому мають взяти участь шановні нами Віце-прем‘єр-міністр Микола Томенко та міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко… Нас в цьому повідомленні вразило, що основним організатором цього заходу виступає від імені новоутвореної громадської організації “Комітет майбутнього України” (яка пафосна назва) Голова Державного департаменту інтелектуальної власності ПАЛАДІЙ Микола Васильович…

Паладій М.В. (до речі, креатура загальновідомого депутата-олігарха Ігоря Шарова) – це відома в наукових та підприємницьких колах посадова особа, яка, з одного боку, несе персональну відповідальність за ті міжнародні негаразди, що їх мала Україна через порушення прав інтелектуальної власності, а з іншого боку, колишній полум‘яний прихильник В.Ф. Януковича.

Як здивувались ми – його ще не звільнили ?!! “Куди там… Його навіть планують призначити заступником міністра освіти і науки України в новому Уряді…” – повідомили наші джерела в Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

Що ж це діється! За що ми боролись і на що напоролись…
За коментарем з цього приводу ми звернулись до учасника Помаранчевої революції патентного повіреного України Крижанівського Олександра Васильовича.

Надані ним відомості становитимуть особливий інтерес у професійному середовищі. Але ми сподіваємося, що дана інформація буде цікавою і для широкого кола освічених небайдужих до майбутнього України відвідувачів “Майдану”.ДОПОВІДНА записка
ПАТЕНТНОГО ПОВІРЕНОГО УКРАЇНИ
Олександра КрижанівськОГО


Міфи
щодо виключної ролі відомства
у сфері інтелектуальної власності

1)Щодо ефективного використання та збагачення науково-технічного потенціалу України
2)Щодо вирішення питання комерціалізації інтелектуальної власності (далі ІВ), у т.ч. оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності (далі ОІВ)
3)Щодо захисту прав авторів, винахідників

Принципи, які порушувалися
Держпатент України у складі Державного комітету з питань науки та технології (далі ДКНТ) - Петров В.Л.,
Державний департамент інтелектуальної власності у складі Міністерства освіти і науки – Паладій М.В.

1)Включення патентного відомства, на яке покладені функції державної експертизи ОІВ, в структуру Міністерства освіти і науки України (раніше - ДКНТ) порушує принцип конфіденційності та незалежності від академічних наукових інститутів та інших організацій, установ та підприємств-власників прав на ОІВ, що прямо чи опосередковано підпорядковані.
2)Координація діяльності всіх інформаційних структур та фондів на функціональній основі у сфері накопичення, зберігання та надання у користування патентної інформації та документації, що повністю або частково фінансуються із бюджету.
3)ОІВ – віртуальні об‘єкти, які визначаються та описуються певними суттєвими ознаками. Оцінка ринкової вартості прав на ОІВ, що міститься у товарах (способах-технологіях, пристроях, матеріалах, речовині, обладнанні тощо) та послугах, що надаються, маркованих знаками для товарів і послуг, прямо залежить від їх конкурентноздатності, яка залежить від ціни, показників якості тощо.
4)Комерціалізація (у т.ч. оцінка) прав на ОІВ, які знаходяться у державній власності, належить до виключних прав їх власника або відноситься до компетенції державного підприємства, установи чи організації, які уповноважені органом державної виконавчої влади та управління розпоряджатися правами на ОІВ.

Системні помилки
у сфері державного управління

1) Бездіяльність відомства:
щодо збереження та ефективного використання регіональних та відомчих інформаційних фондів патентної документації та інформації
Щодо створення Фонду винаходів, захищених авторськими свідоцтвами СРСР, а також патентами України на винаходи корисні моделі, промислові зразки, права власності на які могли бути передані державі, але втрачені.
Щодо врахування вартості прав на ОІВ, права власності на які належать державі, під час приватизації підприємств та промислових об‘єктів та/або технологій, що знаходяться у державній власності.
Щодо створення міжвідомчого Фонду матеріальної підтримки авторів ОІВ та винахідників щодо об‘єктів ІВ, права на які знаходяться у державній власності, наприклад, за рахунок відрахувань частини коштів, що надійшли до держбюджету від приватизації підприємств та об‘єктів приватизації, що містять права на ОІВ.
Щодо визнання без рішення суду, що набрало чинності, відповідальності держави (угода США-Україна) за порушення у сфері інтелектуальної власності з боку суб‘єктів господарювання України.
2) Економічно необґрунтовані:
Лобіювання податкових пільг для власників охоронних документів на ОІВ.
Несвоєчасне підписання Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків для товарів і послуг (при позитивній тенденції зростанні експорту іноземного капіталу в Україну на початку 90-х років).
Бюджетні витрати:
на розробку документів Євразійської патентної конвенції та лобіювання приєднання до неї.
на розробку документів щодо угоди по товарних знаках в рамках ГУАМу і лобіювання її створення.
3)Незважена кадрова політика.
4)Ігнорування тісної співпраці із громадською організацією Всеукраїнська асоціація патентних повірених в питаннях удосконалення системи правової охорони. Корпоративна орієнтація на певних осіб – керівників суб‘єктів господарювання, які монополізували ринок послуг у сфері інтелектуальної власності, а також на так звані громадські організації – Українську асоціацію власників товарних знаків, Всеукраїнську асоціацію інтелектуальної власності, які створені за сприянням та участю керівника відомства, юридичних осіб - суб‘єктів господарювання або їх представників.
5)Монополізація державних інформаційних ресурсів у сфері патентної інформації і документації в організаціях і установах системи МОНу України свідчить про цілеспрямоване відторгнення від цих ресурсів представників інших сфер наукової громадськості і творців-індивідуалів. (Див. Додаток). Такі заходи призведуть до гальмування розвитку вітчизняної науки.

Додаток до Розділу „Системні помилки”:
1)Наказ Мону №590 від 15.12.2000: Луганський центр науково-технічної та економічної інформації реорганізовано у структурний підрозділ Луганського педагогічного університету;
2)Наказ Мону: Донецький центр науково-технічної та економічної інформації реорганізовано у структурний підрозділ Донецького національного університету;
3)Наказ Мону №581 від 15.10.2002: Одеський центр науково-технічної та економічної інформації реорганізовано у структурний підрозділ Одеської національної юридичної академії
4)Наказ Мону №...... від 26.02.2003: Кіровоградський центр науково-технічної та економічної інформації реорганізовано у структурний підрозділ Кіровоградського технічного університету;
5)Наказ Мону №3 від 09.01.2004: Вінницький центр науково-технічної та економічної інформації реорганізовано у структурний підрозділ Вінницького торговельно-економічного університету;
6)Наказ Мону №533 від 24.06.2004 „Про створення підрозділів комерціалізації об‘єктів інтелектуальної власності”. Затверджено типове положення про такі підрозділи вузів 3-4-го рівня акредитації. Орієнтовано документ тільки на Вузи, які будуть інформаційно забезпечені.
7)Наказ Мону №940 від 15.12.2004: Створено Державне підприємство „Фундація винаходів України”. Фінансування – бюджет. Предмет діяльності - комерціалізація інтелектуальної власності. (У Мін‘юсті наказ не зареєстровано).
8)Наказ Мону №968 від 28.12.2004: Затверджено форми договорів між суб‘єктами права інтелектуальної власності, які не узгоджуються міжнародними нормами. (У Мін‘юсті наказ не зареєстровано).


* * *
Одне тішить душу. Можливо наші нові урядовці просто не знають з ким мають справу? Але для цього є ми – “Майдан”. Саме ми маємо нагадувати їм проти чого і кого і за що ми разом з ними боролися… Про що не маємо права забувати і які цінності маємо не зрадити…
Шановні наші панове Ющенко, Тимошенко, Томенко і Ніколаєнко, будьте обережні підбираючи собі команду. Пам‘ятайте про нас, про Майдан і про Україну.

З повагою, Іван Федорів

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1108589083.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua