Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 19-02-2005
Ініціатори проекту "Рівні можливості для чесного підприємництва в Україні": "Захистити та підтримати чесного підприємця!" Декларація.

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1108794694.html

Ця Декларація покликана об’єднати та згуртувати прихильників ідеї утвердження в Україні рівних можливостей для чесного підприємництва та створення всіх необхідних умов для розвитку малого та середнього бізнесу – основи економічного зростання держави, підвищення життєвого рівня та покращення добробуту людей.

Ініціатори проекту, що протягом останніх десяти років здійснювали правовий захист інтересів різних суб’єктів підприємницької діяльності, далі в тексті – СПД, змушені констатувати, що в Україні за роки її незалежності бізнес фактично був приватизований окремими наближеними до колишньої влади особами та клановими угрупованнями, які без особливих зусиль вирішували на свою користь будь-які питання щодо становлення та розвитку власних підприємницьких структур. Водночас саме незалежні від олігархічних груп СПД і по сьогодні потерпають від надмірного податкового тиску, чиновницького свавілля та бюрократичної вакханалії, не мають взагалі або мають несправедливо обмежений доступ до кредитних ресурсів та інвестицій і, як наслідок, їх малий та середній бізнес не може ефективно розвиватися. Діяльність державних інституцій, що покликані опікуватися проблемами підприємництва, не задовольняє переважну більшість СПД.

Перемога Віктора Ющенка на президентських виборах без сумніву є передумовою докорінних змін у цій надзвичайно важливій сфері суспільних відносин. Але створення нових умов для розвитку бізнесу потребує невідкладних заходів та надзвичайно активних професійних консолідованих дій як з боку органів державної влади, так і з боку СПД, а також громадських, благодійних організацій та окремих фахівців, що причетні до вирішення проблемних питань вітчизняного підприємництва.

Головними завданнями проекту є:
1. Ініціювання у відповідних органах нової державної влади заходів щодо якнайшвидшого за безпосередньої участі СПД перегляду нормативно-правової бази, що регулює підприємницьку діяльність, скасування численних відомчих інструкцій, що суперечать закону та здоровому глузду, негайного прийняття податкового кодексу, що суттєво знизив би податкове навантаження на СПД та сприяв би детінізації економіки, внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо конкретної відповідальності посадових осіб органів державної влади та державних службовців за неправомірні дії чи бездіяльність при вирішенні будь-яких питань стосовно суб’єктів підприємництва.

2. Реформування вітчизняної регуляторної системи у сфері підприємницької діяльності з метою перетворення її з гальма на двигун розвитку малого та середнього бізнесу; впорядкування діяльності дозвільних та контролюючих органів, законна протидія методам “викручування рук” з боку представників цих органів, штучному створенню ними численних перешкод та застосуванню будь-яких санкцій до СПД умисно чи на підставі вільного однобокого тлумачення законодавчих актів, що спонукає підприємців до дачі хабарів; запровадження прозорих, максимально спрощених та зрозумілих для всіх правил і процедури входження в бізнес та здійснення підприємницької діяльності.

3. Організація “знизу” легальних заходів впливу на органи державної влади, що причетні до регулювання підприємницької діяльності, з метою викорінення проявів корупції, порушення законодавства, бюрократизму та непрофесіоналізму чиновників усіх рівнів, створення умов, коли жоден такий факт не повинен бути залишений без притягнення винної особи до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

4. Широке залучення засобів масової інформації до висвітлення фактів порушень закону з боку органів державної влади, державних установ та організацій, посадових осіб та окремих державних службовців при вирішенні різних питань щодо діяльності СПД, а також залучення соціологічних служб щодо систематичного дослідження проблем малого та середнього бізнесу з подальшими публікаціями результатів досліджень у ЗМІ.

5. Організація активної співпраці з нерезидентами, що бажають працювати на українському ринку, забезпечення кваліфікованого правового обслуговування та супроводження бізнес-проектів та інвестиційних програм ділових кіл іноземних держав в Україні; залучення міжнародних донорських організацій до більш активної підтримки в Україні проектів, спрямованих на розвиток малого та середнього бізнесу, та забезпечення умов рівного доступу СПД до програм міжнародної допомоги.

6. Підготовка та прийняття СПД “Кодексу чесного підприємця”, який би заклав підґрунтя для утвердження серед вітчизняних підприємців загальновизнаних у цивілізованому світі правил поведінки та принципів ділової репутації, зокрема таких, що стосуються сумлінності і чесності підприємців при сплаті податків, добросовісного виконання ними власних договірних зобов’язань перед діловими партнерами, забезпечення гарантованої якості виготовлених товарів, виконаних робіт чи наданих послуг, відповідальності за створення належних умов організації праці та своєчасної і в повному обсязі виплати доходів найнятим працівникам з урахуванням обов’язкових витрат на їх пенсійне та соціальне забезпечення.
Ініціатори проекту вважають, що в реалізації заходів за проектом, окрім переважної більшості СПД, повинна бути зацікавлена нова влада, від якої вся країна очікує негайних та рішучих дій в розбудові громадянського суспільства, як також свідомі того, що досягнення мети проекту неможливе без участі найбільш широкої громадськості.

Ініціатори проекту зацікавлені у конструктивній співпраці з політичними партіями, міжнародними неурядовими організаціями, об’єднаннями громадян та будь-якими іншими суб’єктами, небайдужими до стану вітчизняного підприємництва.

Ініціатори проекту пропонують СПД стати активними його учасниками, а іншим юридичним особам та громадянам – дієвими партнерами проекту.

Звертайтеся до нас у Києві:
пров. Артилерійський 5-В, офіс 202, 325, 313
тел./факс. (044) 456-1347; тел. (044) 456-0794
Е-mail: bdc2000@ukr.net або fund21@i.kiev.ua
Адреса для листування: а/с 79, м. Київ, 03113

Від імені ініціаторів проекту

Юрій Потійко - президент Благодійного фонду
підтримки та розвитку підприємництва “ХХІ століття”
та Юридичної консалтингової компанії
“Центр Розвитку Бізнесу”

Київ, 21/01/2005

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1108794694.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua