Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 10-03-2005
Максим Ісаєнко: Зверніть увагу на те, хто очолить одне із підприємств ВПК!

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1110465820.html

Чи варте перефарбування однієї людини знищення одного Державного підприємства “Науково-технічний центр артилерійсько-стрілецького озброєння” (ДП НТЦ АСО)?

24 лютого 2005 року Міністерство промислової політики (МПП) рішенням Апеляційного суду було зобов*язано поновити на посаді генерального директора ДП НТЦ АСО Комнацького О.Л., з яким Міністерство (на підставі звернення Солом*янської Державної адміністрації та неодноразових звернень колективу ДП НТЦ АСО) розірвало контракт у зв*язку з його невиконанням (дев*ятимісячна заборгованість з заробітної плати працівникам підприємства та великі збитки підприємства - більш 2,5 млн. грн.).

05.03.2005р. на цій підставі наказом Міністра промислової політики Шандри В.М. № 34-Д Комнацького О.Л. було поновлено на посаді генерального директора ДП НТЦ АСО згідно рішення Апеляційного суду.

Що відбувалося за цей тиждень?
28 лютого 2005 року з підприємства були направлені два листа, а саме: лист № 6-дск Міністру промислової політики Шандрі В.М. та лист № 7-дск Першому віце-прем’єр-міністру Кінаху А.К.. В цих листах, підписаних до речі двома заступниками генерального директора та головою профспілкового комітету, висловлювалася стурбованість, пов’язана з можливістю поновлення Комнацького О.Л. на посаді керівника підприємства.

Далі з тексту листів:
“…Справа в тому, що під час роботи Комнацького О.Л. генеральним директором підприємства були допущені великі порушення фінансової дисципліни на його користь. Так, перевіркою КРУ Мінпромполітики, станом на 08 жовтня 2004 р. було виявлено, що:
1. Річний Звіт керівника за 2003 р. про фінансовий стан підприємства має наступні викривлення.
Завищено:
 прибуток на суму 1929,8 тис. грн.;
 показник інвестицій в розвиток виробничої діяльності на 143,5 тис. грн.
Занижено:
 дебіторська заборгованість на 70 тис. грн.;
 кредиторська на 7060,2 тис. грн.
 заборгованість перед бюджетом на 58,6 тис. грн.;
 заборгованість перед цільовими фондами на 104 тис. грн.;
 заборгованість по заробітній платі на 294,3 тис. грн.
Звертаємо Вашу увагу на те, що фальсифіковані дані подавались тільки до Міністерства, що дозволяло Комнацькому О.Л. покривати істину ситуацію на підприємстві з метою скрити порушення умов контракту.
2. За перше півріччя 2004 р. занижені збитки на 574,2 тис. грн., занижений показник інвестицій на 28,0 тис. грн., занижений показник приросту обігових активів на 67,2 тис. грн., занижена дебіторська заборгованість на 250,6 тис. грн., занижена кредиторська заборгованість на 2037,4 тис. грн.
3. При розрахунку свого посадового окладу Комнацьким О.Л. було завищено місячну суму окладу на 480 грн., в разі чого йому було безпідставно нараховано і сплачено за час перебування генеральним директором (з 01.04.02 р. по 01.08.04 р.) 114750,80 грн.
4. Окрім цього комісією КРУ було виявлено ще ціла низка інших порушень звітності та використання державних коштів.
А також, після його звільнення нам стало відомо, що 16 грудня 2002 р. Комнацьким О.Л. був укладений договір уступки права вимоги боргу ТОВ "Укрбалкансервіс" на стягнення з МО коштів в розмірі 3848570,99 грн.. В вересні 2004 р. МО ці кошти були перераховані на рахунок ТОВ "Укрбалкансервіс". Але це товариство свої забовязання перед підприємством не виконало до цього часу, що викликає підозру в нелигитимності використання коштів з державного бюджету. По цьому факту підприємство зверталось в СБУ та Прокуратуру м. Києва. Невиконання ТОВ "Укрбалкансервіс" своїх обовязків привело до невиплати наших боргів співвиконавцям та кредиторам, що привело до арешту банківських рахунків підприємства.
Нам також відомо, що 28 грудня 2004 р. Судом Солом*янського району м. Києва Комнацькому О.Л. було винесено вирок за невиплату заробітної плати та перевищення своїх службових повноважень. Окрім цього, зараз ведеться слідство Прокуратурою Солом*янського району з питання незаконного завищення Комнацьким О.Л. своєї заробітної плати (слідство веде помічник прокурора Любенко Деніс Сергійович).
Звертаємо увагу також на те, що після звільнення Комнацького О.Л. в серпні 2004 р., вже в жовтні була погашена заборгованість по заробітній платі за 10 місяців, а в грудні 2004 р. була повністю погашена заборгованість по заробітній платі, а також заборгованість перед Державним та місцевими бюджетами, окрім штрафних санкцій за несвоєчасну сплату; а в грудні 2004 р. була успішно здана Міністерству промислової політики фундаментальна дослідницька робота по темі "Труба".
А також, за цей час з Міністерством Оборони України була підписана Мирова угода, якою врегульовані всі правові та технічні проблеми по продовженню проведення досліджень у рамках Державного Оборонного Замовлення.
У зв*язку з вищевикладеним, просимо Вас, шановні Анатоліє Кириловичу та Володимире Миколайовичу, знайти в цій складній ситуації вірне рішення і не допустити Комнацького О.Л. до можливості продовжувати обкрадання Держави, знущатись над колективом підприємства та руйнації єдиного в Україні провідного підприємства з напрямку розробки артилерійсько-стрілецького озброєння.
Додатки.
1. Аналітична записка що до Акту КРУ Мінпромполітики.
2. Акт КРУ Мінпромполітики (ксерокопія).
3. Договор №2/19-11 уступки права требования долга от 16.12.2002 г. с двумя Дополнительними соглашениями (ксерокопія).
4. Лист Начальнику Управління СБУ по м. Києву від 29.11.04 р. № 85-дск (ксерокопія).
5. Лист Прокурору м. Києва і Начальнику контрольно-ревізійного управління в м. Києві від 03.02.05 р. № 2-дск (ксерокопія)…. "

Такі листи отримали високоповажні українські урядовці.

З доданих до листів матеріалів хотілося б затриматися на Акті КРУ Міністерства промполітики та договорі з ТОВ «Укрбалкансервіс».
Так, у «Довідці про результати позапланової перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, ефективності використання бюджетних коштів та питань, піднятих у звернені МВС України, на ДП НТЦ АСО за період 2001-2004 років», складеній комісією КРУ МППУ в п. ІІІ.1.2. наголошується, що “…протягом ІІІ кварталу 2002 року – І кварталу 2003 року (Комнацький керував підприємством з 07.02.2002р. по 06.09.2004р.) зараховано і перераховано на користь юридичної фірми ТОВ “КТС Консалтинг” 1756929,39 грн. (договір № 05\09-02 від 12.09.2002р.). Акти виконаних робіт підписані на суму 1815634,19 грн.
По додатковій угоді №3А до цього договору юридична фірма зобов’язалася виконати роботи по правовому забезпеченню судового процесу в ході Апеляційного розгляду з Ліквідаційною комісією будівельно-монтажного тресту “Славутичатоменергобуд” (обсяг робіт по даному етапу судового засідання є незначним, в той же час винагорода на користь ТОВ “КТС Консалтинг” за участь в розгляді справи склала 330000 грн). На думку аудиторів, вартість юридичних послуг в прівнянні з послугами подібних організацій не відповідає об’єктивним трудовитратам і обгрунтованої рентабельності послуг.…
…У відповідності з Додатковою угодою № 3 від 20.10.2003р. до договору про надання правової допомоги №05\09-02 від 12.09.2002 року ТОВ “КТС Консалтинг” зобов’язалось виконати роботи по правовому супроводженню інтересів ДП НТЦ АСО в органах державної виконавчої служби, органах Держказначейства, Міністерства оборони з метою отримання грошових коштів від Міноборони. Сума винагороди складала 44% від отриманої суми (п.2.1. дод.угоди №3). Яких-небудь зобов’язань по строкам платежів з боку Міноборони ТОВ “КТС Консалтинг” не брав. По Акту виконаних робіт від 09.01.2003р. ТОВ “КТС Консалтинг” виконав послуги на суму 880000 грн. (44% от 2000000 грн.). В звіті виконання робіт не було указано, які безпосередньо дії були виконані Виконавцем для виконання робіт, тобто відсутня обгрунтованість виконаних послуг ТОВ “КТС Консалтинг” і отриманих результатів.
У відповідності з Додатковою угодою №1 б\д до цього ж договору “КТС Консалтинг” зобов’язалось виконати роботи по представленню інтересів ДП НТЦ АСО в державній виконавчій службі по утриманню грошових коштів по позову до МО. Вартість робіт визначена в сумі 20% от суми, яка надійде на рахунок підприємства.
Окрім цього, згідно з Актом звірки взаєморозрахунків між ТОВ “КТС Консалтинг” і ДП НТЦ АСО підписані акти виконаних інших послуг і перераховано кошти на суму 321329,02 грн….”

Як було зазначено вище, 16.12.2002 р. Комнацьким О.Л. був укладений договір уступки права вимоги боргу ТОВ "Укрбалкансервіс" на стягнення з Міністерства оборони коштів в розмірі 3848570,99 грн.. Ці кошти МОУ були перераховані на рахунок ТОВ "Укрбалкансервіс", але товариство свої забовязання перед ДП НТЦ АСО не виконало. По цьому факту НТЦ звертався в СБУ та Прокуратуру м. Києва з метою звернути їх увагу на те, що уступка права вимоги цих коштів була абсолютно економічно необгрунтованою, а також на те, що «Укрбалкансервіс» свої зобов’язання перед кредиторами ДП НТЦ АСО так і не виконав.
Все це наводить на певні сумніви, що бюджетні кошти Міністерства оборони України були використані за призначенням. До того ж, є інформація, що 3848570,99 грн. були витрачені “Укрбалкансервісом” на розрахунки з юридичними фірмами ТОВ “Янга” та ТОВ “Юркон-сервіс” з використанням вексельних схем (це не суперечить умовам договору уступки права вимоги боргу та додатковим угодам до нього, але викликає великі сумніви до законності цієї операції). У зв’язку з цим виникає питання до пана Комнацького О.Л.- Олександре Леонідовичу, навіщо цей договір був потрібен саме НТЦ АСО?
Враховуючи економічну недоцільність договору (заробляють усі, окрім ДП НТЦ АСО), є вірогідність того, що майже 4 млн. грн. бюджетних коштів була використана не для підтримки державного підприємства, а осіла в кишенях “розумних, юридично-підкованих хлопців”, СБУ та Генеральна прокуратура України просто зобов’язані провести ретельне розслідування доцільності цих договорів для Держави та відслідувати куди ж все-таки поділися чималенькі державні кошти. Є ж у них справжні фахівці з економічних питань та корупційних дій. Незважаючи на можливе тиснення (це до того, що відповіді на листи НТЦ АСО до СБУ та Прокуратури м. Києва до цього часу не отримані), бо є певні сумніви.
Також дуже хочеться з’ясувати- хто ж все-таки реально стоїть за голосною назвою “Укрбалкансервіс”, бо за цей час змінилося декілька директорів цього підприємства. Щось підказує- хлопці з правоохоронних органів, як почнете ретельно займатися цією справою, то: або вийдуть з тіні справжні герої, або вийде “пан Фукс” (вибачте за каламбур).

А що ж робить пан Комнацький О.Л.?
Як вже було зауважено, вигравши Апеляційний суд з питання свого незаконного звільнення з посади генерального директора ДП НТЦ АСО, помандрував до Міністерства промислової політики України (до речі питання до судій суду, вибачте, другої інстанції, а ви бачили документи щодо звільнення Комнацького? Бо на момент цього самого звільнення (серпень 2002 року) на підприємстві була реальна заборгованість за 9 (дев’ять) місяців по заробітній платні, а також мільонні збитки. А саме за такі кепські справи по умовам контракту керівника з МППУ, міністерство має право розірвати договір на займання високої посади достроково).

Так от, Олександр Леонідович приходить у Міністерство - в якому, до речі, змінилося керівництво - з рішенням суду і, згідно інформації високих чинів МПП, розповідає, що контракт з ним було розірвано, не тому що він був поганим керівником, а тому що:
- По-перше, він “герой” помаранчевої революції, за що і був звільнений ще влітку 2004 року старим “проянуковичським” керівництвом міністерства. До того ж, ті хлопці, які керували НТЦ після нього, замість того, щоб виплачувати робітникам заробітну плату, перерахували близько 500 тис. грн. до передвиборчого фонду Януковича. Оце прикол - ці гроші шукали з превеликим інтересом (на збитковому підприємстві таку суму платежів сховати неможливо) разом з робітниками МППУ по всіх банківських виписках ДП НТЦ АСО та таких платежів знайдено не було. Така собі чорна піар-акція пана Комнацького! Що ще може краще характеризувати цю людину?

Комнацький в кабінетах міністерства розповідав також, як він прийняв “вбитий” Центр і за два з половиною роки “підняв” його. Але чомусь нікому не казав, що за ці два з половиною роки була майже призупинена наукова діяльність підприємства, не було відкрито ні однієї нової науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи, а підприємство по інерції працювало по напрямках, які залишилися від попереднього керівництва, як скривалися від міністерства ще в 2003 році (про що сказано вище) реальні цифри діяльності НТЦ.
Згідно акту КРУ МППУ “…середньомісячна продуктивність праці в еквіваленті повної зайнятості складає за роками: 2001р.- 3012,8 грн, 2002р.- 1238,2 грн., 2003р.- 2087,5 грн., І пів. 2004р.- 979,6 грн., тобто продуктивність праці зменшилася за 2001-2004рр. більш ніж втричі (на 207,6%)…”
Згідно того ж акту “…станом на 01.07.01р. заборгованість із заробітньої плати становила 967,0 тис.грн., а вже на 01.01.02- відсутня; на 01.07.02- 118,0 тис.грн., а вже на 01.01.03- відсутня; на 01.07.03- 173, тис.грн., а на 01.01.04- 289 тис.грн.; на 01.07.04- 516 тис.грн.
Якщо пригадати, що керівництво Комнацького прийшлося з 07.02.2002р. по 06.09.2004р., то зрозуміло, що саме на час “правління” Олександра Леонідовича прийшося падіння показників діяльності підприємства. Коментарі, як кажуть, зайві.

- По-друге, він відмовився продати один з виробничих корпусів ДП НТЦ АСО під тиском високих чинів МППУ. І щоб віддати цей цех “поганим хлопцям” колишній міністр зняв чесну людину з посади.
Заради справедливості треба відзначити, що, справді, після звільнення Комнацького в серпні, саме цей корпус в жовтні 2004 року був переданий з балансу ДП НТЦ АСО згідно наказу міністра Неустроєва Олександра Леонідовича (тезки “героя”) на баланс ДП НДІ прикладної акустики, підпорядкованого тому ж міністерству. Остання організація успішно здала цех в оренду під супермаркет. До речі за час “правління” пана Неустроєва така участь спіткала декілька виробничих корпусів по Україні, але це вже тема наступної публікації.
Такий собі білий піар Комнацького! Але є маленьке “але”. Саме при керівництві Олександра Леонідовича Комнацького, згідно його вказівкам, була спроба спочатку здати частину того самого корпусу в оренду відомому “Миронівському хлібопродукту” (всі документи є на ДП НТЦ АСО), а потім здати увесь корпус, а це більш 18000 кв.м., в оренду ТОВ “H.C.M. Industry”, а ще пізніше була спроба провернути “скриту приватизацію” корпусу під егідою отримання кредиту близько 2 млн. грн. під залог корпусу, реальна вартість якого декілька мільйонів доларів США, від того ж самого ТОВ “H.C.M. Industry” (ці документи є не тільки на НТЦ, а й в міністерстві і в СБУ м. Києва). Здається, що О.Л. Неустроєв розкусив наміри О.Л. Комнацького і спритно “вивів з гри” конкуруючу фірму. От так білий піар переходить в чорний! І благородні балачки про непокору колишньому міністру Неустроєву перероджуються в бажання “героя помаранчевої революції” вдарити “під дих” вже викинутого з рингу конкурента.
Необхідно підкреслити, що на цей час той самий наказ міністра Неустроєва про передачу корпусу відмінений, але знову ж без участі Комнацького (постаралися сусід ВАТ “Більшовик” та колектив ДП НТЦ АСО). Та мабуть, і це приписують собі “колишні герої”.

До речі, пан Комнацький страшенно любить власні піар-акції. І іноді його “заносить”. Бо інакше як пояснити статтю в “газете Всеукраинского Союза рабочих “Рабочий класс” в № 8 за лютий 2004 року на сторінці № 2 під назвою “Как умирают заводы” (інтернет-версія: http://www.rk.org.ua). В цій статті незовсім коректно йдеться про “нашеукраїнців”- “…сопровождает гид-нашеукраинец- во всем оранжевом, антикоммунист, с модным американским акцентом…”. А чого варта фотографія з майдану Президента Ющенка та Прем’єр-міністра Тимошенко на фоні статті про військові дії в Іраці та пoв’язані з цим відносини США з НАТО та ООН, яка так і називається “Украина как образец распространения демократии по-американски”. Але про Комнацького йдеться розмова, як про національного героя, який не давав нікому розграблювати свій завод.

Дуже цікаво, Олександр Леонідович розповідав браттям-комуністам про своє героїчне помаранчеве минуле? Чи діє принцип: ніяких принципів. Хто б ні писав, аби тільки одне - тільки Комнацький може врятувати підприємство.
Є в статті і така цитата - “…все эти факты говорят о дефиците правдивой информации…”. Дуже хочеться запитати у автора статті А.В. Бондарчука, який до речі є і головним редактором газети: а в кого Ви перевіряли правдивість інформації про колишній та нинішній стан справ на підприємстві, про реальні факти діяльності та й про правдиве відношення Комнацького до продажу корпусу. Чому неможливо було звернутися до колективу підприємства та отримати потрібну правдиву інформацію? Соромно, товариші комуністи!

Ще цитата з цієї ж статті: “…Соломенская прокуратура г. Киева возбудила- совершенно безосновательно!- уголовное дело против А. Комнацкого…”. І знову незрозумілі факти. По-перше, якщо згадати заборгованість по заробітній платі на ДП НТЦ АСО за дев’ять місяців, а також те, що при розрахунку посадового окладу Комнацького було завищено місячну суму окладу на 480 грн., в разі чого йому було безпідставно нараховано і сплачено за час перебування генеральним директором (з 01.04.02 р. по 01.08.04 р.) 114750,80 грн.
А по-друге, враховуючи це, чомусь зовсім не дивує той факт, що, згідно інформації з Солом’янського районного суду м. Києва, Комнацький О.Л., 1958р.н., був засуджений вироком суду від 28.12.2004р. за ст.ст. 175 ч.1, 382 ч.2 КК України до 5-ти років позбавлення волі, 2-х років позбавлений права займатися організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбуття покарання строком на 1 рік. Звісно, в Комнацького є час подати до Апеляційного суду. А там знову - “герой помаранчевої революції”…

І зовсім не дивує те, що робітники міністерства промислової політики кажуть, що йде тиск на них- терміново поновити на посаді генерального директора ДП НТЦ АСО Комнацького О.Л. згідно рішення Апеляційного суду. Кажуть, що були дзвінки і від народних депутатів України, і з Кабінету Міністрів, і з Прокуратури. І пан Комнацький казав, що в своїй боротьбі за “справедливу справу” від дійде до Президента України В.А. Ющенка, щоб доповісти як зневажають помаранчевих героїв та рішення суду.
Хоча крім заступників генерального директора підприємства та голови профкому, частина колективу ДП НТЦ АСО також звернулася після рішення Апеляційного суду до Міністра з листом, де просила не поновляти колишнього директора Комнацького на посаді. До цих слів в міністерстві поки що чомусь не прислуховуються.
Експеримент, який йшов на НТЦ АСО близько 2,5 років, продовжується.

Загалом що ми маємо?
Людина з не зовсім, так будемо казати, красивим минулим, яке частково доведено документально (інше, можливо, розплутають правоохоронні органи), призначає себе Людиною нової формації, борцем за “помаранчеву революцію” - і це спрацьовує.
Спочатку рішення суду, потім наказ Міністра промислової політики Шандри В.М. про поновлення на посаді, і все повертається на свої “прибиті” місця, де все схоплено- і незрозумілі юридичні договори, і підтасовка даних для Міністерства, щоб не позбутися посади (раніш це все чомусь в міністерстві проходило і ніхто не задавав “дурних питань”, а що буде зараз?), і невиплата заробітної плати при тому, що генеральний директор отримував страшенні переплати тієї ж зарплати, і невиконання планів і занепад виробництва.

Невже все повертається? Невже це можливо? Пане Міністр, Ви прийняли вірне юридичне рішення згідно рішення суду і поновивши Комнацького на посаді, але у Вас є всі вищезазначені документи, Ви повинні бачити що це за людина, і її теперішній колір не має значення.
Багато людей сподіваються на Ваше виважене рішення, Ви маєте право зараз же звільнити Комнацького О.Л. за ті порушення, які він припустив в своїй діяльності, поки він не втік (як завжди було раніше при якихось перевірках) на лікарняний з черговим “інфарктом” або “подагрою”. Залишивши його на два-три місяці з можливістю “показати себе”, Вам набагато раніше буде соромно дивитися в очі багатьом людям, які працювали та працюють на цьому підприємстві, а також людям, які співпрацюють з ДП НТЦ АСО. Ви маєте право призначити гідного фахівця на цю посаду, але поновити та залишити працювати таку людину - чи витримає підприємства такий експеримент?

І найголовніше - такі “герої помаранчевої революції”, ким би вони не були, не мають права на таке перефарбування і повернення до влади, бо це образа для всього Майдану. І для людей, які були й не були на Майдані, навіть далеких від ДП НТЦ АСО, ця ситуація, як лакмусовий папірець для нової влади.

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1110465820.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua