Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 09-04-2005
Операція ДЛЯ ДРУКУ!: Відписка Зінченка

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1113062493.html

До уваги всіх, хто приєднався до операції ДЛЯ ДРУКУ та підписався під відкритим листом Євгена Захарова http://www2.maidan.org.ua/n/petit/1107202424 . Не пройшло і трьох місяців з моменту відправлення першого листа, як секретаріат надіслав першу відписку.

Як зазначає Євген Захаров:

"Так само відповідали декілька років тому з Адміністарції, хіба що не
було останнього абзацу, а так - змін не спостерігається. Зауважте, що ані слова немає про зняття незаконних грифів з нормативно-правових актів, прийнятих за часів Кучми."

----

Державний секретар України
__________________________________________________________________________________

“04” 04 2005 р. №02-02/576

Співголові Харківської правозахисної групи
Є.Захарову


Шановний Євгене Юхимовичу!

За дорученням Президента України повідомляємо, що Ваше звернення стосовно реалізації права громадян на інформацію розглянуто.
Як відомо, Президент України В.Ющенко неодноразово наголошував на необхідності утвердження принципів відкритості, гласності та прозорості у діяльності Президента України, органів державної влади. Саме на таких принципах, на думку глави держави, мають ґрунтуватися відносини між владою та громадянами.
Впровадження такого підходу в діяльність глави держави, органів державної влади є однією з гарантій реалізації конституційних прав громадян брати участь в управлінні державними справами, а також вільно збирати, зберігати. Використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Водночас слід ураховувати, що згідно зі статтею 34 Конституції України здійснення громадянами права на інформацію може бути обмежене, зокрема, в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку.
Ураховуючи зазначену конституційну норму, а також статтю 57 Основаного закону, за якою обов’язковим є доведення до відома населення законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права і обов’язки громадян, Указом Президента України від 10 червня 1997 року 503 затверджено порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності. При цьому передбачено, що акти Верховної Ради України, президента України, Кабінету Міністрів України, які не мають загального значення чи нормативного характеру, можуть не публікуватися за рішенням відповідного органу. Ці акти та акти з обмежувальними грифами офіційно оприлюднюються шляхом надіслання відповідним державним органам та органами місцевого самоврядування і доведення ними до відома підприємств, установ, організацій та осіб, на яких поширюється їх чинність (стаття 7).
Укази Президента України від 28 січня 2005 року № 116 та №117, про які йдеться у вашому зверненні, жодним чином не визначають прав і обов’язків громадян, не є нормативно-правовими актами, тобто не мають ознак, за якими вони відповідно до Конституції України повинні бути обов’язково доведені до відома населення. Ці Укази не мають також загального значення, а є актами індивідуального характеру стосуються призначення на посаду та звільнення з посади керівників регіональних органів Служби безпеки України. За таких умов оприлюднення зазначених Указів було здійснено шляхом надіслання їх до відома відповідних установ, організацій, а також осіб, на яких поширюється їх чинність.
Водночас повідомляємо, що президент України з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення прозорості та відкритості діяльності глави держави, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, недопущення безпідставного обмеження реалізації права громадян на доступ до інформації доручив Кабінету Міністрів України підготувати з урахуванням положень міжнародно-правових актів, світового досвіду пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регулює відносини в інформаційній сфері.
Крім того, за дорученням Глави держави в Секретаріаті Президента України змінено інструкції, які штучно і безпідставно обмежували доступ громадян до інформації.

З повагою

О,ЗІНЧЕНКО

---

Обговорити на форумі http://www2.maidan.org.ua/n/free/1113062744

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1113062493.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua