Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 24-04-2005
Юрій Менцинський: Вчити українську допомагає Австралія або "Школи Донбасу Допоминаються!"

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1114295663.html

А що ми скажемо?
22.04.05
За останні два місяці біля 20-и директорів державних народних шкіл з Донбасу, доцентів або професорів вищих учбових закладів, засипали Видавницто Рідна Мова в Мельборні цікавими домаганнями - вислати їм кілька тисяч Букварів та читанок для навчання української мови в їхніх школах!!! Чи це уже виразний показник чого вимагали маніфестанти на вулицях Києва ?

2. Чому це так склалося? Досить проста відповідь – ті директори, мабуть, бачили на свої очі позитивні висліди навчання української мови в тих школах їхнього регіону, де вже через останні два роки видавництво «Рідна Мова» висилало по кілька десятків кожній школі Букварів Марії Дейко або читанок Ріднe Слово чи Волошки.
3. Завдяки попередньої акції в Австралії, жертовні громадяни та ФУСА (Фундація Українознавчих Студій в Австралії), СУБ (Союз Українців Британії), Кооператива Дністер в Австралії, кілька банків з за окену і чимало приватних жертводавців зложили кошти, щоб доставити поверх 5000 тисяч згаданих букварів і читанок школам в Донбасі або Криму. Вони, можна тепер повірити, мали не абиякий успіх.

4. Причиною такої популярности були результати з науки, бо ці підручники є писані багато простішою мовою, ніж нові букварі в Україні, писані для дітей, котрих розмовна родинна мова є українською. Марія Дейко, педагог неабиякої слави, писала їх в Австралії (маючи око на Канаду та США), для дітей, яких першою мовою була англійська мова, а не українська.

5. Подібно буває в Україні, особливо на Донбасі чи на півдні, бо там російська мова перемагала або зовсім домінувала через кілька поколінь. Ну, скажете, що це лише крапля в морі, якщо допомогла М. Дейко. А, може, не так . Може, це були і є паростки української весни . Може, люди в Україні, ані ми, не розраховували на помаранчеву революцію чи зріст свідомости в новій українській державі за останніх 10 років.

6. Віками населення східних і південних регіонів особливо, не бачили перспективної зміни державної, цебто государської політики від її русоцентристської залежности, від бажань правітельства в Москві – чи то за батюшки царя, вождів типу Сталіна, чи Брежнєва, а згодом, навіть, ніби власного якогось Кучми, котрий сам був яскравим продуктом русскоязичної системи.

7. Не диво, що українське місцеве чи наїздне населення Донбасу чи Криму, будь-якого походження, не бачило будь-якої причини вивчити цю дивовижну украа-їїнску мову (ілі наречіє), котра звучала для майже кожного знівеченою матірною (цебто російською) мовою. Звісно ж, втовкмачувано усім, що “русский язик” Пушкіна ілі Ґорького був самий культурніший да передовой в мире.

8. Отже, навіщо комусь здалася б якась українська мова. В школі? На роботі? Для розваги в кіно чи театрі? Може, для розмови з тренером спорту? Або, скажім, чи була б вона корисна для кар’єриста-політики Донбасу - навіть в незалежній Україні? Напевно, нікому не потрібно було мати ярлик “он бандєровец.”

9. Тому то, майбутнє української мови, як державної так і розмовної, буде залежати від економічних, культурних та розвагових факторів як: телебачення, модерна музика, кіно або театр. Ще перейдуть роки, поки зайдуть значні зміни і початки не прийдуть легко. Але вони почнуться вдома та в школі, з засвоєнням таки української мови, тими що виступатимуть в тих усіх сферах.

10. Пам’ятаймо також, що перші кроки будівництва такої могутної суперпотуги як США були природні рішення запровадити англійську мову, як мову спілкування в державі – не французьку, якою користувалися в Люізіяні, еспанську, як на Флориді, або голяндською, якою балакали в Ню Йорку від 1650 до 1700.р. Памятаймо також, що американські університети та коледжі стали багатими в наслідок фундацій різних міліонерів, котрі замолоду були мисливцями або гірниками.

11. Наша спільнота колись заснувала таку інститіцію, як ФУСА дотаціями $2,000,000 звичайних громадян, тепер пенсіонерів. Ця інституція також колись причиниться – але міжчасом я пропоную радикальну пропозицію - за короткий час двох до трьох місяців зібрати ґлобально малу частину того – до $200,000 щоб перевидати за 3 місяці три початкові підручники видавництва «Рідна Мова», кожний 20,000-им тиражем.

12. Чи це зможе помогти в вивченню української мови на сході і півдні ? Цілком просто так! Буквар Марії Дейко і другі читанки, писані для дітей, котрих українська мова була і є майже чужою, забирає пересічно 80 навчальних годин, щоб пройти одну книжку на рік ( по 2 години за 40 субот ).

13. Коли б використовувати одну книжку по 2 год денно 5 днів на тиждень, дає 10 год на тиждень через 8 тижнів, що рівняється 80 годин. Три підручники за 24 тижні, однак щоб не перенасичити або перетягнути струну, скажім, за 40 тижнів дає можливість забезпечити 60,000 першокласників ( або другого класу) відповідними посібниками для підставового вивчення української азбуки та так званої кухонної мови, на підставі, що один підручник перейде через 3 пари рук за один рік. В подальших класах тексти українських видань освітньої системи країни будуть продовжувати навчання.

14. Скажете, чому Україна не видасть такі книжки ? Чи це, що ми так поступимо, якось заподіє тому стану? Можна подумати, що так! Доставка таких підручників забезпечила б учнів двох до трох областей на один рік, за кошти добродіїв діаспори. В Україні таких книжок під сучасну пору немає, взявши до уваги, що букварі та перші читанки дуже часто пишуться для україномовної більшости.. Державні кола мають часто ще інші пріоритети, і процес може бути дуже повільним. Такі інституції роду ФУСА також часто настирливо обстоюють свої статутові вимоги і не відразу реаґують. Але вони також можуть долучитися пізніше. Підручників потрібно не обмаль.

15. Між часом виклик! Хіба не знайдеться в нас українців по світі філантропів – бізнесменів, котрі, Діаспори, як і знов кілька соток звичайних робітників або навіть пенсіонерів, які зложили б других кількадесять тисяч, по пересічній сумі $100 - $200. Це все разом могло б дати до $200,000 – достатню суму, щоб надрукувати цих 60,000 примірників.

16. Таким способом осягнули б ми закордонні українці, щось позитивного. Ділом і кишенею, а не лише словами чи наріканням, доказали б такі фундатори їхню конкретну підтримку тим виборцям в Україні, котрим Помаранчева Революція мала відкрити вікно на захід, та що українська мова може мати великі перспективні користі в національно свідомій державі.

17. Вибори відбулися, і політичний двобій між Донбасівським Віктором та Сумським Віктором скінчився перемогою останнього. Весь світ застановлявся, яким буде вибір українського виборця – утвердити власну державну і національну політику, запровадивши багатовекторну економічну та життєву політику зворотом до західно европейських структур і вимірів, чи дальше плентатися, як далека провінція Росії – чужої тепер держави. Чи дійсно хотіли б останнього вибору виборці Донбасу?

18. Щодо нагляду над громадськими грішми, громадянство може бути запевнене. Всі активи і пасиви фінансових конт видавництва «Рідна Мова» були і є перевірювані публичним авдитором. Головний директор і видавець идавництва «Рідна Мова» п. Володимир Дейко не отримує жодного гонорару або зарплати з яких-небудь допливів видавництва від 1963 року. Протилежно, лише додає до покривання витрат зі своєї державної австралійської пенсії. Громадська надбудова українців в Австралії (СУОА) може допильнувати цю контролю.

19. То ж Ви наші Українські бізнесмени - Слово за Вами !

Коли б знайшлося хоч 10 серед Вас ( один на чотири тисячі з осіб українського походження з 40,000 в Австралії, або колективно один на 400,000 (з 4,000,000) в цілій діаспорі, котрі призначили б по $10,000 пересічно, я певний що 1000 знайдеться (один на 40, 000) котрі склалиб по $100 пересічно. Це досягне намічену суму, забезпечивши підручники від початку навчального року.

20. Імена і прізвища філантропів могли б бути поміщені на одній дедикованій сторінці кожного примірника, а імена і прізвища других фундаторів були б поміщені на зворотній сторінці. Свідома українська Діаспора в цей спосіб завершить колосальний крок до освідомлення сьогоднішної ґенерації українських дітей про собівартість освоєння української мови – мови їхньої Батьківщини.

21. Уже одна надійна установа в Україні зголосилася, що постачені «Рідною Мовою» контейнером в Київ читанки і словники безкоштовно розішле школам, що чекають їх в Україні і в Близькій Діяспорі.

22. Другі списки шкіл і бажаних ними читанок і словників «Рідної Мови» готуються.

23. Ознайомтесь з виданнями «Рідної Мови» на вебсайді www.ridnamova.com

Координати «Рідної Мови» для звязку і отримання переказів такі:
Ridna Mova Publishing
10 Savaris Court, Donvale Vic., 3111, Australia,
Tel/Fax (03) 9873 2085
E-mail: dejko@ridnamova.com Website: www.ridnamova.com
А наш банківський рахунок такий:
Commonwealth Bank of Australia, Mitcham, Vic.,
Branch 063146, Account 10203827


Юрій Менцинський , Сідней , Австралія

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1114295663.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua