Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 10-05-2005
Анатолій Босенко: Хто підставив Президента Ющенка, або як ошукали військових пенсіонерів

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1115732942.html

Неоднаразово перед парламентом у пікетах стояли пенсіонери Збройних Сил та інших силових структур, проходили мітинги та демонстрації. На погляд цивільної людини майже не зрозуміло, чим не задоволені військові. Адже у них дуже “гарна” пенсія, а вони ще й нездоволени. Чого ж вони вимагають? А вимоги лише одни - переглянути пенсійне забезпечення та вирішити проблеми диспропорцій у пенсійному забезпеченні військовослужбовців. Все це, як і всі проблеми, отримані в спадщину від режиму Кучми, бо за щоб не бралися “кучмісти”, то усе доводять до абсурду. Хіба не абсурдною є ситуація, коли генерал-майор, звільнений за радянських часів, отримує пенсію 440 грн., а прапорщик, який пійшов на пенсію рік-другий тому, 880 грн.?

Проблема диспропорцій у пенсійному забезпеченні військовослужбовців виникла майже 10 років тому і загострялась кожного разу від нововведених додаткових видів грошового забезпечення та порядку виплати їх діючим військовослужбовцям, що в свою чергу зумовляло і порядок включення їх у розрахунок пенсій. І як наслідок - загострення соціальної напруги серед військових пенсіонерів та у Збройних Силах взагалі. Рахункова палата Українидійшла до такого висновку:

“... діюча система пенсійного забезпечення військовослужбовців не створює зазначеним особам рівних, незалежно від відомчої належності та часу звільнення зі служби, умов реалізації права на цю конституційну гарантію. Відсутність єдиних підходів до поліпшення матеріального забезпечення військовослужбовців впродовж 2000-2004 років призвела до утворення значних диспропорцій у розмірах пенсій. У межах одного військового формування розміри пенсій військовослужбовців, які звільнилися зі служби у 2004 році, перевищують розміри пенсій осіб, які займали рівнозначні посади, мали однакову вислугу років та складність служби і звільнились у 1992 році, в середньому у 2,3-5,2 рази. Різниця у розмірах одночасно призначених пенсій військовослужбовцям різних силових структур коливається в межах від 1,2 до 1,7 раза. Основною причиною зазначеного є зростання протягом останніх років частки додаткового грошового забезпечення у грошових виплатах, з якого обчислюється пенсія, з 17 - 35,7 відсотка до 41,8 - 52,4 відсотка, у залежності від військового формування. Окрім того, в ході перевірки зафіксовано, що управління бюджетними асигнуваннями й коштами, що спрямовувалися у 2003-2004 роках на пенсійне забезпечення військовослужбовців, на усіх етапах - від планування, розподілу, перерахування їх і до призначення та виплати пенсій, - здійснювалося не на належному рівні та супроводжувалося порушеннями. Міністерство фінансів України як головний розпорядник бюджетних коштів, призначених на виплату пенсій та допомоги військовослужбовцям, не забезпечило ефективного управління ними”.

Тобто підполковник, звільнений за рядянських часів, отримує пенсію 350 грн., а підполковник, який має ту ж саму вислугу років і таку ж саму посаду, але звільнився у 2004 році, отримав пенсію 1600 грн. І тому виникає законне питання: де соціальна справедливість? І хто винен? Хоча слід зазначити, що Міністерство Оборони в цьому питанні ніякої провини не має, а заслуги в штучному утворюванні проблеми слід присудити Гаранту Конституції та Верховному Головнокомандувачу Збройними Силами Кучмі Л.Д., який обіймав цю посаду більше 10 років. Верховна Рада України тричі приймала у новій редакції Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, яким передбачалося вирішення найбільш гострих проблем пенсійного забезпечення військовослужбовців, однак кожного разу Президент ветував його. Замість упорядкування грошового забезпечення військовослужбовців, шляхом підвищення посадових окладів та окладів за військими званнями, Уряд і Президент пішли шляхом введення різноманітних та штучно створенних надбавок та “премій”:

1. Так, з 1 липня 1995 року військовослужбовцям встановлена щомісячна надбавка в розмірі 40 відсотків посадового окладу, та премія в розмірі 33,3 відсотка від посадового окладу, згідно Указу Президента України від 14.07.95 року № 615/95 “Про надбавки до грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України”, та наказу Міністра оборони України від 28.07.1995р. №184 “Про надбавки до грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України”. Але розмір пенсії, відповідно до частини третьої ст. 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”, не був перерахований військовим пенсіонерам Збройних Сил в сторону збільшення.

2. Згідно вимог Указу Президента України від 4 жовтня1996 року № 923/96 “Про грошове забезпечення військовослужбовців” до складу грошового забезпечення військовослужбовців включено надбавку за вислугу років. Відповідно до Додатку №4 згаданого Указу розмір надбавки до окладів грошового утримання за вислугу років при вислузі 25 і більше років встановлена в розмірі 40% від окладу грошового утримання. Крім того, цим Указом встановлена премія в розмірі 33,3 відсотка від посадового окладу. Але і в цьому випадку розмір пенсії, відповідно до частини третьої ст. 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”, не був перерахований військовим пенсіонерам Збройних Сил в сторону збільшення.

3. З 1 вересня 1999 року військовослужбовцям встановлена щомісячна надбавка за службу у Збройних Силах Україні в розмірі 40 відсотків посадового окладу (так звана президентська надбавка), згідно Указу Президента України від 14.07.99 року № 847/99 “Про додаткові заходи щодо впорядкування грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України” та постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 року №1695 “Про порядок нарахування та виплати щомісячної надбавки за службу у Збройних Силах”. Але розмір пенсії військовим пенсіонерам Збройних Сил, відповідно до частини третьої ст. 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців...”, не був перерахований в сторону збільшення.

4. Згідно вимог Указу Президента України від 16 травня 2000 року №685 “Про впорядкування грошового забезпечення військовослужбовців” та постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2000 року №829 “Про грошове забезпечення військовослужбовців”, до складу грошового забезпечення військовослужбовців включено надбавку до окладів грошового утримання за вислугу років. Відповідно Додатку №4 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2000 року №829, розмір надбавки до посадових окладів грошового утримання за вислугу років при вислузі 25 і більше років встановлена в розмірі 40% від окладу грошового утримання. Але розмір пенсії військовим пенсіонерам Збройних Сил, відповідно до частини третьої ст. 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців...”, не був перерахований в сторону збільшення.

5. З 1 січня 2003 року відповідним категоріям військовослужбовців, згідно Указу Президента України від 23.02.2002р. №173/2002 “Про посилення соціального захисту військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ” взамін щомісячної надбавки за службу у Збройних Силах у розмірі 40 відсотків від посадового окладу (згідно Указу Президента України від 14.07.99 року № 847/99), встановлена щомісячна надбавка у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення . Але розмір пенсії, відповідно до частини третьої ст. 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців...”, не був перерахований в сторону збільшення.

6. Згідно вимог Указу Президента України від 5 травня 2003 року № 389 “Про надбавки військовослужбовцям Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України та Управління державної охорони України за безперервну службу” з 1 травня 2003 року до складу грошового забезпечення військовослужбовців включено відповідну надбавку. Умови і порядок виплати зазначеної надбавки викладені в “Інструкції про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за безперервну військову службу в Збройних Силах України”, яка затверджена наказом Міністра оборони України від 26.05.2003 № 149 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 2003 р. за № 411/7732).

Розмір зазначеної надбавки грошового забезпечення залежить від вислуги років. Так, при вислузі років 25 років і більше, вказана надбавка повинна виплачуватись у розмірі до 90% від розміру грошового забезпечення. Телеграмою Міністра оборони України від 30 листопада 2003 року встановлено, що щомісячна надбавка за безперервну військову службу в Збройних Силах України враховується при обчисленні пенсії військовослужбовцям. Але і в цьому випадку розмір пенсії, відповідно до частини третьої ст. 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”, не був перерахований військовим пенсіонерам Збройних Сил в сторону збільшення.

Згадані надбавки не стосуються військових пенсіонерів, які під час своєї служби не отримували надбавки на день звільнення з військової служби. Їх обчислюють виходячи з останніх 24 місяців військової служби перед звільненням.

Військові пенсіонери пішли масово подавати судові позови до колись рідного військового відомства і вигравати судові справи. Очевидно, що бюджетом не були передбачені кошті на виплати перерахованих за рішеннями судів пенсій. І коли кількість позовних заяв та відповідних рішень по ним сягнула за кілька тисяч, нарешті був ухвалений Закон України від 15 червня 2004 року “Про внесення змін до статті 43 Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”. Згідно з цим законом, принцип визначення бази нарахування військових пенсій став єдиним для всіх військовослужбовців, незалежно від часу їхнього звільнення. Тобто, колишній військовий, чи офіцер, чи прапорщик отримав право на пенсію за окладами і надбавками, що діють сьогодні, а не тими, коли сталося звільнення, десять чи двадцять років тому, що і було передбачено чинним законодавством і, в першу чергу, Конституцією України.

Нарешті з‘явився довгоочікуваний пенсійний закон, спрямований на ліквідацію ганебних диспропорцій у пенсійному забезпеченні військовослужбовців у залежності від часу їх виходу на пенсію. Крім того, з прийняттям цього Закону військовослужбовці набувають однакових прав щодо порядку нарахування пенсій, встановленого державним службовцям, суддям, прокурорам, окремим категоріям військовослужбовців, яким такі норми нарахування пенсій були встановлені окремими, раніше прийнятими законами. При цьому була визначена поетапна виплата перерахованих пенсій: 50% з 1 січня 2005 року та 100% з 1 січня 2006 року.

Пенсійні органи силових міністерств протягом серпня - грудня 2004 року перерахували пенсії. При цьому, як і було передбачено зазначеним Законом, пенсії були перераховані, виходячи з розміру грошового забезпечення за останньою штатною посадою перед звільненням, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених чинним законодавством.

Коли нарешті в січні цього року військови пенсіонері отримали довгоочікувану пенсію, то знову відчули себе ошуканими - розмір пенсії виявився нижчим, ніж відповідно до Закону України від 15 червня 2004 року. Велики черги людей похилого віку знову з‘явились до військкоматів дізнатись, що трапилось з їхніми пенсіями. Виявилось, що “кучмісти” напослідок зробили військовим пенсіонерам „подарунок” під час ухвалення “Бюджету-2005”, де несподівано з‘явилася стаття 39, яка внесла корективи до положень Закону України від 15 червня 2004 року. Вимоги цієї статті встановлюють: щомісячна надбавка за безперервну військову службу, яка за прийнятим пенсійним законом у повному розмірі включається до нової бази нарахування пенсії, на 2005 рік має бути зменшена наполовину. І це при тому, що, як вже було зазначено, за тим же пенсійним законом, не тільки ця надбавка, а і весь розмір перерахованої пенсії на 2005 рік вже зменшено у два рази. Тобто зменшення вказаної надбавки становить вже не два, а чотири рази. І знову військові пенсіонери вимушені були організовувати пікети, демонстрації та мітинги – тепер уже з вимогами про скасування статті 39 бюджетного Закону.

З цього приводу не можливо не відмітити і позицію органів судової влади. Чому так стається, що коли військові пенсіонери звертаються до суду з позовною заявою про перерахунок раніше призначеної пенсії та поновлення порушеного права, то частину позовов задовольняють, а частину відхіляють? До речі, значна кількість судових позовов була задоволена у місті Київ, а в Харкові , як мені відомо, таких випадків не було.

Нарешті 1 лютого 2005 року стаття 39 була скасована. Але довгоочікувану пенсію військові пенсіонери не отримали ні в лютому, ні в березні, оскільки лише 22 березня 2005 року “Урядовий кур'єр” - № 51 надрукував цей Закон і військові пенсіонери знову були здивовані – адже цей Закон був підписаний Президентом 1 лютого 2005 року. Таким чином, затримка від моменту підпису до моменту друку сягнула 49 діб, через що військовим пенсіонерам за 2 місяця (лютий та березень) була знижена перерахована пенсія. І знову виникають запитання: чому таке могло статися при новій владі? І чому мовчать з цього приводу депутати, чому не лунає голос Генерального прокурора та Міністра юстиції? Що це? Саботаж? Навмисні дії? Прогалини в законодавстві? Тобто, слід очікувати, що важливі для людей та суспільства закони Президент буде своєчасно підписувати, а друкуватися вони будуть через 2-3 місяця, а то і через півроку, а може і через рік?

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1115732942.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua