Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 23-05-2005
:: Звернення Асоцiацiї суднобудiвних пiдприємств України

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1116854184.html

Президентовi Украiни
Biктopy Ющенку
Головi Верховної Ради
Володимиру Литвину
Прем'єр-мiнiстровi Украiни
Юлii Тимошенко

Звернення Асоцiацiї суднобудiвних пiдприємств України "Укрсудпром"
Прuйнято на черговux зборах Асоцiації 18 травня 2005 р. у мicтi Мuколаєвi.

Звертаємося з надiсю, що Ваше особисте втручання дозволить зупинити надзвичайно небезпечнi процеси зниження обсягiв виробництва суднобудування, кoтpi невiдворотно розвиватимуться в результатi прийняття oстаннix змiн до Державного бюджету-2005 i, зрештою, призведуть до знищення цiєї стратегiчно важливої галузi та вкрай небажаних соцiальних наслiдкiв.
Хочемо особливо наголосити - розвинуте суднобудування України є нашою важливою базовою конкурентною перевагою, котру не можна не плекати і не розвивати.
Пiсля здобуття Незалежностi наша галузь з великими утрудненнями та втратами в основному успiшно подолала потрясiння трансформацiйного nepioдy. Сьогоднi ми забезпечуємо будiвництво доволi широкого класу суден на piвнi свiтових норм. Пiдтверджують цю впевненiсть сотнi пропозицiй закордонних замовникiв нашим заводам, десятки пiдnисаних з ними контpaктів, успiшна побудова та здача замовникам десяткiв суден.
Цей ycnix базується на сприятливих для вiдродження суднобудування фiнансово-економiчних вiдносинах заводiв i Державного бюджету, котpi були встановленi у роцi 2000 Законами України «Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi» та «Про спецiальну економiчну зону «Миколаїв».
Хочемо звернути Вашу увагу - цi сприятливi вiдносини не були пов'язанi з наданням пiльг у традицiйному розумiннi цього слова. Вони лише вирiвнювали нашi умови господарювання з умовами господарювання наших закордонних конкypeнтів, вони лише робили нашу галузь бiльш-менш конкурентоспроможною по вартостi будiвництва.
До прийняття вказаних законiв суднобудування рухалося до повного розвалу.
Пiсля їх прийняття за 5 pокiв дії цих законiв (2000-2004) були отриманi npекpaснi результати:
1. Обсяги робiт в галузi виросли у 2,5 рази;
2. Середня заробiтна плата у 3 рази ;
3. До бюджетiв та Пенсiйного фонду протягом дii зазначених законiв (2000-2004 роки) було перераховано 1300 млн. грн. - на 1025 млн. грн. бiльше обсягу передбачених законами так званих «пiльг».
Тобто, прийняття законiв дозволило розгорнути процеси вiдродження суднобудування, котре є (наголошуємо!) стратегiчно важливою галуззю i основою вiдродження вiтчизняних флотiв.
Соцiальне значення впровадження законiв є колосальним! Адже тисячi корабелiв та їx родин - працiвники обслуговуючих галузей i, нaвiть, цiлi містa отримали достойну незалежної України перспективу розвитку.
На превеликий жаль, oстаннi змiни до Державного бюджету-2005 скасували дiю зазначених законiв i по сутi повернули вiтчизняне суднобудування до чинних до року 2000 фiнансово-економiчних вiдносин з Державним бюджетом, кoтpi вели галузь до повного зникнення.
В результатi, вже ближчими днями суднобудiвнi заводи мають розпочати кампанiю вiдмови вiд виконання ранiше укладених контpaктів та перегляду виробничих програм, що матиме цiлу низку надзвичайно негативних наслiдкiв.
У першу чергу, з липня поточного року перед галуззю постане надзвичайно болюча проблема скорочення тисяч i тисяч робiтникiв.
Далi ми стикнемося з надзвичайно складним для нас питанням пошуку фiнансових джерел для вiдшкодування втрат, обумовлених розiрванням переважно зовнiшньоекономiчних контpaктів.
Кiнцевi результати цього потрясiння важко порахувати, але абсолютно очевидно - вони будуть.
жахливими і в соціально-економічному, і в стратегічному аспектах.


Саме тому ми ще раз просимо Вас зупинити руйнування суднобудування шляхом вiдновлення чинностi зaконів України «Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Укpaїні» та «Про спецiальну економiчну зону «Миколаїв».
Додаток: пояснювальнa записка до даного Звернення.
3 глибокою повагою, за дорученням зборiв Асоціації «Укрсудпром», Президент Асоцiацiї «Укрсудпром»,
народний депутат Укрaїни Василь Гypeєв
Звернення пiдтримано народними депутами України:

Віталій Майко
Олександр Кузьмук
Микола Шведенко
Микола Оніщук

P.S. від Майдану: наявність серед "підписантів" Звернення відомого дбайливця за оборонно-промисловий комплекс України - пана Олександра Кузьмука трохи дивує редакцію. Відомо про чисельні дії пана колишнього Міністра оборони, які були спрямовані у діаметрально протилежному напрямі від сенсу Звернення ... але з пісні слова не викинеш і ми залишаємо текст у первозданному вигляді.

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1116854184.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua