першановинистаттізахідцентрвостокпівденькримфорум пошукконтакти  

ЗВЕРНЕННЯ

08-11-2006 16:44 Донеччина // URL: http://maidan.org.ua/static/narnews/1162997076.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

ЗВЕРНЕННЯ
учасників громадського обговорення
«Моніторинг та оцінка ефективності виконання передвиборних програм місцевих організацій політичних партій (блоків), які перемогли на виборах 2006 та сформували Донецьку обласну раду»
до Донецької облдержадміністрації, Донецької обласної ради, голів міських рад та райдержадміністрацій, керівників обласних організацій політичних партій та їх місцевих осередків, лідерів громадських організацій, ЗМІ

Минуло півроку роботи місцевих рад, обраних за партійними списками. Ми, представники громадських організацій регіону, політичних партій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, науковці обговорили проблеми взаємодії партій, влади і громади в нашому краї. Констатуємо: виконання передвиборних програм політичними партіями, які сформували місцеві ради, стикається зі значними проблемами, вплив громадськості на суспільні процеси залишається доволі незначним. Відсутність ефективного діалогу між політичними партіями, владою та широким колом громадськості, слабка обізнаність громадян про основні положення програм політичних партій та результати їх виконання утруднюють чітке визначення пріоритетів розвитку громади Донецької області та суспільства, породжують песимізм і апатію у ставленні до суспільно-політичного життя.
Проведені дослідження громадської думки щодо програм політичних партій, моніторингу та оцінки діяльності довели необхідність постійного діалогу політичних партій з громадськістю та врахування її інтересів і потреб в процесі розробки та реалізації партійних програм і прийняття рішень в Радах.
Опікуючись розвитком демократії в регіоні та усвідомлюючи важливу роль громадських організацій в цьому процесі, прагнучи забезпечити сталий розвиток громади та збільшити рівень участі громадян і НДО в процесі прийняття рішень, ми дійшли згоди щодо необхідності партнерства в процесі взаємодії влади, політичних партій та НДО.
Заслухавши думки експертів, результати здійсненого моніторингу, обговоривши у вільній дискусії та у робочих групах проблеми взаємодії в регіоні політичних партій, органів місцевого самоврядування та громадських організацій

РЕКОМЕНДУЄМО:

1. Запровадити в практику постійно діючий суспільний діалог з проблем формування та впровадження місцевої політики між владою та представниками громади, громадськими організаціями та політичними партіями на обласному і місцевому рівнях. Забезпечити прозорість, відкритість та рівні партнерські умови всіх учасників діалогу.
2. Задля збільшення рівня прозорості і відкритості влади суттєво розширити і реально забезпечити доступ до інформації та процесу прийняття рішень представників громадськості. Гарантувати доступ до ЗМІ комунального підпорядкування різних політичних партій для інформування щодо своєї діяльності.
3. Задля збільшення рівня прозорості і відкритості влади оприлюднювати ВСІ, без виключень, рішення, які приймаються обласною, міською, районними Радами; забезпечити функціонування Internet-ресурсів, які б надавали повну інформацію про стан реалізації проектів і прийнятих місцевою владою рішеннях та загальну діяльність депутатського корпусу. Це дозволило б громадянам мати вільний доступ до інформації про розподіл місцевого бюджету, декларації про доходи обраних ними депутатів, позиціях депутатів і партійних фракцій при голосуваннях тощо.
4. Забезпечити подальше вдосконалення місцевої нормативної бази з метою комплексного визначення цілей, завдань, правил, механізмів та форм співпраці між органами місцевого самоврядування, політичними партіями та неурядовими організаціями. Зокрема вдосконалити процедуру голосування в місцевих Радах таким чином, щоб громадськість мала реальну можливість отримати інформацію щодо позицій кожного депутата і партійних фракцій.
5. Місцевим організаціям партій та партійним фракціям у Радах удосконалити механізми зв’язків з виборцями. Підвищити рівень відповідальності партійних фракцій у місцевих Радах по виконанню своїх передвиборних зобов’язань зокрема через впровадження щоквартального публічного звітування за конкретним графіком.
6. Обласним осередкам політичних партій приділити особливу увагу розбудові партійних організацій та кадровій політиці. Сприяти впровадженню якісної системи залучення фахівців з сучасним державницьким поглядом, достатнім рівнем фахової освіти, досвідом у вирішенні місцевих проблем.
7. Налагодити партнерську співпрацю місцевої влади із громадськими організаціями. Забезпечити участь громадян у процесах підготовки та прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Залучити інтелектуальний потенціал громадських організацій до вивчення місцевих проблем та пошуку оптимальних шляхів для їх вирішення.
8. Регулярно проводити громадські й експертні обговорення суспільно значимих питань розвитку громади та враховувати їх результати при прийнятті рішень.
9. В процесі прийняття рішень враховувати результати моніторингів та досліджень суспільної думки, що визначають першочергові проблеми мешканців регіону. Постійно вдосконалювати місцеві програми політичних партій. Дотримуючись принципу актуальності проблем для місцевих громад, замінити декларативні положення чіткими механізмами вирішення проблем.
10. Впровадити систему соціальних замовлень - різновидів договору, спираючись на які орган місцевого самоврядування передаватиме певній неурядовій організації право надавати громадськості окремі послуги.
11. Задля контролю з боку громади за діями влади, їх правомірністю та відповідністю потребам населення, пропонується запровадити постійний моніторинг з боку громадських організацій дій органів влади та виконання партіями, які створили їх, своїх передвиборних зобов’язань.
Результатом реалізації означених рекомендацій має бути:
1. Вдосконалена система партнерських стосунків влади та політичних партій з громадою міста.
2. Зростання рівня відповідальності, авторитету та впливу неурядових громадських організацій і рівня зрілості громадянського суспільства в регіоні.
3. Підвищення рівня включеності громадян в процес прийняття рішень.
4. Підвищення довіри з боку суспільства до діяльності органів влади.
5. Підвищення рівня відповідальності, прозорості та ефективності владних структур.
Відслідковування виконання запропонованого на даному громадському обговоренні беруть на себе всі його учасники з зобов’язанням публічно інформувати громаду про зроблене.
Ці позиції будуть доведені до відома органів місцевого самоврядування області, політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, громадян.

Донецьк, 7 листопада 2006 року.
Прийнято одноголосно учасниками громадського обговорення


Захід був організований Донецькою обласною громадською організацією „Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу” (ДІСДПА) в рамках проекту “Вплив недержавних організацій на формування та впровадження партійної політики” Міжнародного центру перспективних досліджень за підтримки за підтримки Інституту Сталих Спільнот (ISC), Мережі Громадянської Дії в Україні (UCAN).

08-11-2006 16:44 Донеччина // URL: http://maidan.org.ua/static/narnews/1162997076.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Увага!!! Сайт "Майдан" надає всім, хто згадується у новинах, можливість розмістити свій коментар чи спростування, за умови належного підтвердження особи. Будь ласка, пишіть нам на news@maidanua.org і вказуйте гіперлінк (URL) новини, на яку ви посилаєтся.
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2017. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua