першановинистаттізахідцентрвостокпівденькримфорум пошукконтакти  

Новорiчний ...геноцид потерпiлих вiд катастрофи на ЧАЕС!

29-12-2007 16:35 // URL: http://maidan.org.ua/static/narnews/1198938904.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Под шумок,под видом сокращения
льгот "высокопосадовцям"...пропихивается фактическое аннулирование
льгот ...всем чернобыльцам Украины...на коммунальные услуги,а также...резко снижены проценты от минимума,утвержденные действующим чернобыльским ЗУ:
1 категория:
"1) у статті 20:
пункт 21 виключити;
у пункті 26 слова “гарантованою виплатою стипендії, підвищеної на 100 процентів” замінити словами „виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України”;
пункти 29 і 30 виключити;
б) доповнити частиною третьою такого змісту:
„Пільги, передбачені пунктами 11, 15, 19, 28, частини першої та частиною другою цієї статті надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу збільшену на коефіцієнт 1,5 у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”.
2 категория:
"у статті 21:
а) у частині першій:
пункт 2 викласти в такій редакції:
„2) першочергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок чи одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України”;
пункт 7 виключити;
б) доповнити частиною третьою такого змісту:
„Пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою цієї статті щодо пільг, передбачених пунктом 11 статті 20, пунктами 4, 5, 9 частини першої надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу збільшену на коефіцієнт 1,2 у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”;"
3 категория:статті 22:
а) у частині першій:
пункт 2 викласти в такій редакції:
„2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України”;
пункт 5 виключити;
у абзаці другому пункту 6 слова „стипендії, підвищеної на 100 процентів” замінити словами „підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України”;
пункти 7 та 12 виключити;
пункт 13 викласти в такій редакції:
„13) особам, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - надання пільг, передбачених пунктом 18 статті 20, а також позачергове безплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України”;
б) доповнити частиною третьою такого змісту:
„Пільги, передбачені пунктом 14 частини першої та частиною другою цієї статті щодо пільг, передбачених пунктом 11 статті 20 надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу збільшену на коефіцієнт 1,1 у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України ”; "
4 категория:
"у статті 23:
а) пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
„2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України”;
б) доповнити частиною четвертою такого змісту:
„Пільги, передбачені пунктом 4 частини першої надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”;
********************
Другие льготы:
) у статті 30:
а) у частині першій:
друге та третє речення абзацу другого пункту 5 викласти в такій редакції: „У разі неможливості надання путівки виплачується компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, а також розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України”;
у пункті 6 цифри та слова „50 процентів мінімальної заробітної плати” замінити словами „в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України”;
у пункті 8 слова „мінімальної заробітної плати” замінити словами „в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України”;
перше речення абзацу третього пункту 10 виключити;
пункт 12 викласти в такій редакції:
„12) виплата грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні, здійснюється в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України”;
б) у частині третій:
у пункті 4 слова „гарантованою виплатою підвищеної на 100 процентів стипендії” замінити словами „виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України”;
пункт 10 викласти в такій редакції:
„10) щорічне безплатне забезпечення дитини-інваліда та одного з батьків чи особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку. У разі неможливості надання путівки виплачується компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України”;
в) доповнити частиною сьомою такого змісту:
„Пільги, передбачені пунктами 3, 5 частини першої та пунктами 1, 8, 9 частини третьої надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу збільшену на коефіцієнт 1,1 у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”;
6) статтю 31, пункти 5, 6 частини першої, частину четверту статті 35 виключити;
7) у статті 36:
у частині першій:
у пункті 1 слова „у розмірі трьох мінімальних заробітних плат” замінити словами „в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України”;
пункт 5 виключити;
8) текст статті 37 викласти в такій редакції:
„Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Перелік населених пунктів, жителям яких виплачується щомісячна грошова допомога, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Ця допомога виплачується щомісячно органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Виплата за два і більше місяців забороняється”;
9) частини першу та другу статті 39 замінити однією частиною такого змісту:
„Громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України”.
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною другою;
10) статті 42 і 46 виключити;
11) текст статті 48 викласти в такій редакції:
„Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, щорічна допомога на оздоровлення виплачується в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України”;
12) текст статті 50 викласти в такій редакції:
„Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірах:
інвалідам I групи - 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
інвалідам II групи - 20 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначається на момент виплати додаткової пенсії згідно із законом про Державний бюджет України і не може коригуватися іншими нормативно-правовими актами”;
13) текст статті 51 викласти в такій редакції:
„Особам, віднесеним до категорії 2, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається в розмірі 15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Особам, віднесеним до категорії 3, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається в розмірі 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Особам, віднесеним до категорії 4, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається в розмірі 5 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначається на момент виплати додаткової пенсії згідно із законом про Державний бюджет України і не може коригуватися іншими нормативно-правовими актами”;
14) у статті 52:
у частині першій слова „50 процентів мінімальної пенсії за віком” замінити словами ‘‘10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність”;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
„Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначається на момент виплати компенсації згідно із законом про Державний бюджет України і не може коригуватися іншими нормативно-правовими актами”.
У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою;
15) частини третю і четверту статті 54 замінити чотирма частинами такого змісту:
„У всіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:
для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році:
по I групі інвалідності - 220 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
по II групі інвалідності - 200 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
по III групі інвалідності - 180 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1987 - 1990 роках та осіб, евакуйованих у 1986 році із зони відчуження:
по I групі інвалідності - 160 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
по II групі інвалідності -150 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
по III групі інвалідності - 140 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
по I групі інвалідності - 130 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
по II групі інвалідності - 120 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
по III групі інвалідності - 110 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
дітям-інвалідам - 70 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Пенсія в разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі:
на одного непрацездатного члена сім'ї - 50 процентів пенсії по інвалідності померлого годувальника;
на двох та більше непрацездатних членів сім'ї - 100 процентів пенсії по інвалідності померлого годувальника, визначеної згідно із зазначеною статтею, що розподіляється між ними рівними частками.
До непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника належать особи, зазначені у статті 36 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначається на момент виплати пенсії згідно із законом про Державний бюджет України і не може коригуватися іншими нормативно-правовими актами”.
У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною сьомою;
16) текст статті 63 викласти в такій редакції:
„Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, та інших джерел, незаборонених законодавством”;
17) частину третю статті 67 викласти в такій редакції:
„Максимальний розмір пенсій, призначених відповідно до цього Закону (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцять мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”."
**************************
Авторами проекта бюджета нарушены:
ст.71 ЗУ 796-12;

Конституция Украины:
"
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод."

29-12-2007 16:35 // URL: http://maidan.org.ua/static/narnews/1198938904.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Увага!!! Сайт "Майдан" надає всім, хто згадується у новинах, можливість розмістити свій коментар чи спростування, за умови належного підтвердження особи. Будь ласка, пишіть нам на news@maidanua.org і вказуйте гіперлінк (URL) новини, на яку ви посилаєтся.
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2017. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua