першановинистаттізахідцентрвостокпівденькримфорум пошукконтакти  

Судова битва за Дунай триває

04-06-2008 14:35 // URL: http://maidan.org.ua/static/narnews/1212579324.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Судова битва за Дунай триває

24 червня 2008р. відбудеться новий судовий розгляд позову ЕПЛ проти Мінприроди щодо оскарження висновків екологічної експертизи щодо спорудження каналу Дунай-Чорне море. Справа буде слухатися у Господарському суді Львівської області.

Ще в кінці 2006року ЕПЛ подала позов про оскарження висновків Мінприроди щодо спорудження каналу Дунай-Чорне море, ІІ черга. Проте судді, що розглядали справу, зробили висновок про неможливість розглядати даний позов за правилами Кодексу адміністративного судочинства і відповідно господарським судом Львівської області. Після оскарження ЕПЛ такого рішення в апеляційному порядку, апеляційна інстанції не погодилася із такими висновками і направила справу на новий розгляд по суті до суду першої інстанції.

Розгляд питання щодо законності побудови другої черги каналу Дунай Чорне море набуває особливої актуальності саме зараз, коли уряд України пообіцяв міжнародній спільності на зустрічі сторін конвенції Еспо в Бухаресті в травні переглянути остаточне рішення щодо спорудження ІІ черги каналу.

МБО «Екологія-право-людина»,
контактна особа: Мелень О.М., керівник юридичного відділу

Судебная битва за Дунай продолжается

24 июня 2008г. назначено судебное заседание по иску ЭПЛ против Минприроды относительно оспаривания заключения государственной экологической экспертизы сооружения канала Дунай-Черное море. Дело будет слушаться в коммерческом суде Львовской области.

Еще в конце 2006 года ЭПЛ подала иск о признании недействительными заключения экспертизы Минприроды относительно сооружения каналу Дунай-Черное море, ІІ очередь. Но судьи, что рассматривали дело, сделали неправильные выводы о невозможности рассмотрения этого спора за правилами Кодекса административного судопроизводства и соответственно хозяйственным судом Львовской области. После оспаривания ЭПЛ такого решения в апелляционном порядке, апелляционный суд не согласился с такими выводами и направил дело на новое рассмотрение по сути в суд первой инстанции.

Рассмотрение вопроса законности строительства второе очереди каналу Дунай -Черное море набирает особенной актуальности сейчас, когда правительство Украины обещало международному сообществу на встречи сторон конвенции Еспо в Бухаресте в мае этого года пересмотреть конечное решение о строительстве ІІ очереди канала.

Court battle for the Danube continues

On 24of June 2008 the court scheduled its hearing of the suit filed by EPL against the Ministry of Environmental Protection of Ukraine challenging its ecological expertise decisions of the Danube-Black Sea canal construction (phase II). The case will be heard by the Lviv Commercial Court.

In the end of 2006 EPL filed suit challenging legality of the ecological expertise decisions of the Environmental Ministry concerning construction of the phase II of the Danube-Black sea canal. But judges considering this case made wrong decision on non-applicability of the Code of Administrative Proceedings in this case and thus the lack of jurisdiction of the Lviv Commercial Court over this case. EPL filed an appeal and appeal court did not support this opinion. Appeal court sent this case back to the first instance court for consideration.

Consideration of the issue of lawfulness of construction of the phase II of the Danube-Black Sea canal is becoming very important these days because the government of Ukraine made a promise to international community during the meeting of the parties of ESPOO convention in May 2008 in Bucharest to reconsider its final decision concerning phase II.

04-06-2008 14:35 // URL: http://maidan.org.ua/static/narnews/1212579324.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Увага!!! Сайт "Майдан" надає всім, хто згадується у новинах, можливість розмістити свій коментар чи спростування, за умови належного підтвердження особи. Будь ласка, пишіть нам на news@maidanua.org і вказуйте гіперлінк (URL) новини, на яку ви посилаєтся.
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2017. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua