першановинистаттізахідцентрвостокпівденькримфорум пошукконтакти  

Незаконність дій Генпрокуратури підтверджено суддями двічі

04-06-2008 14:39 Миколаївщина // URL: http://maidan.org.ua/static/narnews/1212579562.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Незаконність дій Генпрокуратури підтверджено суддями двічі

3 червня 2008року відбулося останнє засідання у справі за позовом ЕПЛ до генеральної прокуратури України щодо оскарження бездіяльності прокуратури. ЕПЛ оскаржило в суді бездіяльність Генпрокуратури щодо розгляду скарги ЕПЛ на постанову Кабінету Міністрів України про надання НАЕК «Енергоатом» 27 га земель РЛП «Гранітно-Степове Побужжя»(Миколаївщина). Генеральна прокуратура, без проведення належної перевірки аргументів, викладених у нашій скарзі щодо незаконності постанови КМУ, направила нам чергову відписку що «все добре».

Так як така бездіяльність Генпрокуратури є не поодиноким фактом, ми вирішили із цим боротися в судовому порядку. Позов було подано у 2006р. з вимогою визнати бездіяльність Генпрокуратури протиправною, та зобов’язати їх провести належну перевірку нашого звернення.

Суд першої інстанції виніс рішення на нашу користь, проте після апеляційного оскарження такого рішення Генеральною прокуратурою, апеляційний суд повернув справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

І сьогодні, 3 червня 2008р. судді Господарського суду Львівської області знову погодилися із висновками своїх попередників та визнали бездіяльність Генпрокуратури протиправною. Очевидно, Генеральна прокуратура знов буде подавати апеляцію, але є сподівання, що такі однозначні висновки суддів першої інстанції будуть підтримані суддями апеляційної інстанції.

МБО «Екологія-право-людина»,
контактна особа: Мелень О.М., керівник юридичного відділу

Незаконность действий Генпрокуратуры подтверждено судьями дважды

3 июня 2008 года имело место последнее заседание в деле за иском ЭПЛ к Генеральной прокуратуре Украины относительно обжалования бездеятельности прокуратуры. ЭПЛ обжаловала в суде бездеятельность Генпрокуратуры по рассмотрению жалобы ЭПЛ на Постановление Кабинета Министров Украины об выделение НАЕК «Энергоатом» 27 га земель РЛП «Гранитно-Степное Побужжя»(Николаевская обл.). Генеральная прокуратура, без проведения надлежащей проверки аргументов нашей жалобы относительно незаконности постановления КМУ, направила нам очередную отписку что «все хорошо».

Так как такая бездеятельность Генпрокуратуры не является единичным фактом, мы решили бороться с этим в суде. Иск было подано в 2006г. с требованиями признать бездеятельность Генпрокуратуры незаконной, и обязать их провести надлежащую проверку нашего обращения.

Суд первой инстанции вынес решение на нашу пользу, но после апелляционного обжалования такого решения Генеральной прокуратурой, апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

И сегодня, 3 июня 2008г. судьи Хозяйственного суда Львовской области снова согласились с выводами своих коллег и признали бездеятельность Генпрокуратуры незаконной. Очевидно, Генеральная прокуратура снова будет подавать апелляцию, но есть надежда, что такие однозначные выводы судей первой инстанции будут поддержаны судьями апелляционной инстанции.

Unlawfulness of General Prosecutors Office was proved twice by judges

On 3 of June, 2008 the last court hearing of the suit filed by EPL challenging the lack of actions of General Prosecutors Office of Ukraine took place. EPL challenged in court lack of actions from the General Prosecutor side concerning consideration of EPL complaint. EPL asked prosecutor to review the lawfulness of the decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine granting land rights to Energoatom on the land-plot (27ha) situation within regional landscape park “Granitno-Stepove Pobygga” (Mykolaiv region). General Prosecution Office without proper consideration of our arguments of unlawfulness of CMU decision replied that everything is “OK”.

Lack of any actions of General Prosecutors Office is systematic and we decided to challenge this in court. We filed suit in 2006 and asked court to declare lack of actions of prosecutors illegal and to oblige them to conduct proper consideration of our complaint.

The court of first instance decided on our favor. After appellate consideration of this decision the appeal court sent this case back to the court of first instance.

Today, on 3rd of June, 2008 judges of the Commercial court of Lviv region again confirmed the conclusions of their colleagues and declared the lack of actions of the General Prosecutors Office illegal. Its evident, that they will again file the appeal, but we hope that the appeal court will sustain the unambiguous decisions of judges of first instance.

04-06-2008 14:39 Миколаївщина // URL: http://maidan.org.ua/static/narnews/1212579562.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Увага!!! Сайт "Майдан" надає всім, хто згадується у новинах, можливість розмістити свій коментар чи спростування, за умови належного підтвердження особи. Будь ласка, пишіть нам на news@maidanua.org і вказуйте гіперлінк (URL) новини, на яку ви посилаєтся.
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2017. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua