першановинистаттізахідцентрвостокпівденькримфорум пошукконтакти  

Що робити, якщо водоканал відключає воду?

30-06-2009 12:53 Івано-Франківщина // URL: http://maidan.org.ua/static/narnews/1246355581.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

В будинку № 8 на Північному Бульварі в Івано-Франківську воду не відключили!

Вся справа в тому, що організації, які надають житлово-комунальні послуги, за чинним законодавством України взагалі не мають права відключати жилі приміщення громадян та об'єкти соціальної сфери від тепло-, електро, газо- і водопостачання. Й особливо - у разі несплати громадянами цих послуг з поважних причин (наприклад, через малозабезпеченість сім'ї, фактичний сукупний доход якої є нижчим за гарантований державою прожитковий мінімум).

Спробую це пояснити.

Насамперед, згідно Загальної декларації прав людини (ст. 25) та Конституції України (ст. 48), прямим функціональним обов'язком нашої держави є щомісячне забезпечення усього населення країни якісними житлово-комунальними послугами у певних і чітко визначених (достатніх) обсягах.

Отже, за своєю суттю дії житлово-комунальних служб такого роду, як відключення, є не лише протиправним посяганням на конституційці права і свободи громадян, але також і протиправним зазіханням на відповідні функції та зобов'язання (міжнародні та конституційні) нашої держави.

Дії такого роду з боку цих служб вступають у прямий конфлікт із статтями 1, 3, 8, 21, 22, 27, 47, 48, 49, 50, 64, 68 Конституції України.

Відомо, що норми нашої Конституції є нормами прямої дії. Отож, будь-які нормативно-правові акти (наприклад, ті ж відомчі правила, на які звичайно й посилаються у випадках відключень постачальники житлово-комунальних послуг), якщо вони прямо чи опосередковано суперечать положенням Конституції і законів, або ж протиправно обмежують конституційні права і свободи громадян, апріорі являються неконституційними (ст. 8, 22, 64, 68). Тобто, вони не можуть мати на території України юридичної сили, а їх виконання є правопорушенням, що підлягає покаранню у відповідності до закону (ст. ст. 19, 60 Конституції).

Треба звернути увагу й на ту обставину, що у ст. 4 нового Цивільного кодексу України, який діє з 01.01.2004 р., сказано таке:

"1. Основу цивільного законодавства України становить Конституція України (254к/96-ВР). 2. Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України. Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) та цього Кодексу (далі - закон)… 3. Цивільні відносини можуть регулюватись актами Президента України у випадках, встановлених Конституцією України (254к/96-ВР). 4. Актами цивільного законодавства є також постанови Кабінету Міністрів України. Якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням цього Кодексу або іншому закону, застосовуються відповідні положення цього Кодексу або іншого закону. 5. Інші органи державної влади України, органи влади Автономної Республіки Крим можуть видавати нормативно-правові акти, що регулюють цивільні відносини, лише у випадках і в межах, встановлених Конституцією України (254к/96-ВР) та законом. 6. Цивільні відносини регулюються однаково на всій території України".
Далі. Примусове відключення населення суперечить вимогам базового Закону України "Про прожитковий мінімум" (№ 966-XIV від 15.07.1999 р.) та Закону України "Про державні соціальні cтандарти і державні соціальні гарантії" (№2017-III від 05.10.2000 р.). У відповідності до них, наша держава також зобов'язується постійно дбати про забезпечення всім громадянам необхідного для збереження їхнього життя та здоров'я рівня споживання продуктів харчування і непродовольчих товарів, а також надавати їм достатні житлово-комунальні послуги.

Відключення населення є прямо забороненим діючою Постановою Верховної Ради України № 512-IV від 18.03.1999 р., в пункті 2 якої говориться: "Заборонити Кабінету Міністрів України, місцевим органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам і організаціям незалежно від форм власності відключати жилі приміщення від енерго-, тепло-, водо- і газопостачання та відселяти із житла громадян у разі невнесення ними плати за житлово-комунальні послуги в зв'язку з невиплатою заробітної плати або пенсії і непризначенням субсидії".

Також у пункті 4 Постанови Верховної Ради України № 2456-III від 07.06.2001 р. сказано: "До виконання цієї Постанови Кабінету Міністрів України, органам державної влади та органам місцевого самоврядування не застосовувати [будь-які! - О. Б.] санкції за несплату житлово-комунальних послуг, крім сімей, фактично отриманий сукупний доход яких перевищує сукупний прожитковий мінімум членів цих сімей".

Статтею 6 Закону України "Про прожитковий мінімум" (№ 966-XIV від 15.07.99) передбачено, що: "Посадові особи, винні у порушенні законодавства про прожитковий мінімум, несуть відповідальність згідно з законами".

Окрім того, необхідно привернути увагу ще й до того, що у Законі України "Про основи національної безпеки України" (№ 964-IV від 19.06.03) під поняттям "національна безпека", насамперед, розуміється "захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, при якій забезпечується стабільний розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізація реальних і потенційних загроз національним інтересам" (ст. 1). На перше місце серед усіх пріоритетів наших національних інтересів цей Закон ставить "гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина" (ст. 6). А от серед внутрішньополітичних загроз - "порушення з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування Конституції і законів України, прав і свобод людини і громадянина" (ст. 7).

Отже, об'єктивна правова оцінка та можливі юридичні наслідки для такого роду дій, як незаконне відключення тепло-, електро, газо- та водопостачання від жилих приміщень та об'єктів життєзабезпечення міст і сіл, що брутально порушує конституційні права і свободи громадян України, посягає на соціальні функції та гарантії держави, а також суттєво загрожує національній безпеці держави, думається, цілком зрозумілі.

Тепер кілька слів про те, що належить робити у випадках відключень.
Якщо Вас відключили від енерго-, тепло-, газо- і водопостачання, то неодмінно одразу ж звертайтеся з відповідними письмовими заявами до органів центральної державної і місцевої влади, які повинні здійснювати постійний нагляд за додержанням вимог чинного законодавства та захищати від неправомірних посягань "гарантовані Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи людини та громадянина" (ст. 4 Закону України "Про прокуратуру").
В будинку № 8 на Північному Бульварі в Івано-Франківську воду не відключили!

images.jpg

30-06-2009 12:53 Івано-Франківщина // URL: http://maidan.org.ua/static/narnews/1246355581.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Увага!!! Сайт "Майдан" надає всім, хто згадується у новинах, можливість розмістити свій коментар чи спростування, за умови належного підтвердження особи. Будь ласка, пишіть нам на news@maidanua.org і вказуйте гіперлінк (URL) новини, на яку ви посилаєтся.
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2017. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua