першановинистаттізахідцентрвостокпівденькримфорум пошукконтакти  

Маріупольчанка перемогла у конкурсі "Перший крок до успіху"

25-06-2010 22:18 Україна // URL: http://maidan.org.ua/static/narnews/1277493531.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Яна Вертеба – керівник відділу прав людини Ліги політологів-міжнародників "ДИПКОРПУС" та студентка спеціальності "Міжнародні відносини" свій вільний час присвячує впровадження навчальних і розвиваючих проектів для дівчат. Головна мета – подолання стереотипів про другорядну соціальну роль жінки. Адже загальновідомо, що хоч дівчата набагато активніше хлопців у всіляких волонтерських заходах в студентські роки, згодом до керма в житті приходять саме представники сильної статі. Причому, нерідко не через ліпший набір управлінських якостей чи навичок, а лише через переконання суспільства, у тому, що керувати можна "сильною чоловічою рукою". Сам приклад нашого Маріуполя доводить дефіцит жінок на ключових постах влади чи бізнесу.

Ідея конкурсу "Перший крок до успіху" досить проста і зрозуміла: відбір дівчат, які використовують свої лідерські здібності на благо всього суспільства – через створення громадських організацій, волонтерську, благодійну діяльність. З метою зміцнити юні таланти у своїх устремліннях їм надається можливість пройти серію семінарів, тренінгів, зустрічей з успішними жінками з метою обміну досвідом. Але і це ще не все. Оскільки відбірковим етапом у конкурсі "Перший крок до успіху" є конкурс есе про соціальний проект, який конкурсантки мріють втілити в життя, то в якості матеріального заохочення їм надаються гранти на реалізацію мрії. Яна подала на конкурс проект короткострокової бізнес-школи для молодих маріупольчанок за участі маріупольських бізнес-леді.

Цього тижня близько 50 фіналісток проекту з усієї України зібралися на установчу конференцію в Києві. Дівчата спілкувалися з послом США з глобальних питань жіночим Мелані Вервір, актрисою Наталією Сумською, співачкою Анджелікою Рудницькою, бізнес-леді Наталією Яресько, заст. голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ларисою Мудрак і іншими відомими жінками. Для повноти відчуттів була організована і екскурсія до Верховної Ради України, яка, до речі, жодного разу за роки незалежності ще не керувалася жінкою (а ось в останній період існування Верховної Ради УРСР спікером була Валентина Шевченко). Безумовно, величезний досвід дало і саме спілкування, обмін досвідом і враженнями в середовищі самих ініціативних молодих активісток.

До честі легаток "ДИПКОРПУСУ" відзначимо, що перемога наших колег в престижному всеукраїнському конкурсі "Перший крок до успіху" – добра традиція Ліги "ДИПКОРПУС". Колега Яни Вертеби по Лізі "ДИПКОРПУС", нинішній керівник організації Олена Іванців спільно із Першим заступником директора Київського департаменту Ліги Наталією Сад отримали лаври переможців конкурсу ще у 2008 році. Тоді результатом реалізації гранту переможця стало проведення у Києві та Маріуполі унікальної "Кінофабрики лідерок", що зібрала молодих людей, які презентували власні гендерні фотороботи, а також знімали в маріупольських міських реаліях короткометражні фільми про досягнення рівноправності і плідну співпрацю хлопців та дівчат у побудові здорового суспільства. 2009 року у вищезгаданому конкурсі перемогу виборола Уповноважений представник Ліги "ДИПКОРПУС" у м. Запоріжжя Ірина Горбачова.

Яна Вертеба – руководитель отдела прав человека Лиги политологов-международников "ДИПКОРПУС" и студентка специальности "Международные отношения" свое свободное время посвящает внедрению обучающих и развивающих проектов для девушек. Главная цель – преодоление стереотипов овторостепенной социальной роли женщины. Ведь общеизвестно, что хоть девушки гораздо активнее парней во всяческих волонтерских мероприятиях в студенческие годы, впоследствии к рулю в жизни приходят именно представители сильного пола. Причем, частенько происходит это не благодаря лучшему набору управленческих качеств, а исключительно из-за предубеждения общества, видящего в роли свого поводыря только обладателя "сильной мужской руки". Сам пример нашего Мариуполя доказывает дефицит женщин на ключевых постах власти или бизнеса.

Идея конкурса "Первый шаг к успеху" достаточно проста и понятна: отбор девушек, которые используют свои лидерские способности во благо всего общества – через создание общественных организаций, волонтерскую, благотворительную деятельность. С целью укрепить юные таланты в своих устремлениях им предоставляется возможность пройти серию семинаров, тренингов, встреч с успешными женщинами с целью обмена опытом. Но и это еще не все. Поскольку отборочным этапом в конкурсе "Первый шаг к успеху" является конкурс эссе о социальном проекте, который конкурсантки мечтают воплотить в жизнь, то в качестве материального поощрения им предоставляются гранты на реализацию мечты. Яна подала на конкурс проект краткосрочной бизнес-школы для молодых мариупольчанок у участием состоявшихся мариупольских бизнес-леди.

На этой неделе около 50 финалисток проекта со всей Украины собрались на учредительную конференциюв Киеве. Девушки общались с послом США по глобальным женским вопросам Мелани Вервир, актрисой Натальей Сумской, певицей Анджеликой Рудницкой, бизнес-леди Натальей Яресько, зам. главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ларисой Мудрак и другими известными женщинами. Для полноты ощущений была организована и экскурсия в Верховную Раду Украины, которая, кстати, ни разу за годы независимости еще не руководилась женщиной (а вот в последний период существования Верховной Рады УССР спикером была Валентина Шевченко). Безусловно, огромный опыт дало и само общение, обмен опытом и впечатлениями в среде самих инициативных молодых активисток.

К чести легаток "ДИПКОРПУСА" отметим, что победа наших коллег в престижном всеукраинском конкурсе "Первый шаг к успеху" – добрая традиция Лиги "ДИПКОРПУС". Коллега Яны Вертеба по Лиге "ДИПКОРПУС", нынешний руководитель организации Елена Иванцив совместно с Первым заместителем директора Киевского департамента Лиги Натальей Сад получили лавры победителей конкурса еще в 2008 году. Тогда результатом реализации гранта победителя стало проведение в Киеве и Мариуполе уникальной "Кинофабрики лидеров", собравшая молодых людей, которые презентовали собственные гендерные фотоработы, а также снимали в мариупольских городских реалиях короткометражные фильмы о достижении равноправия и плодотворном сотрудничестве парней и девушек в построении здорового общества. А в 2009 году ввышеупомянутом конкурсе победу одержала Уполномоченный представитель Лиги "ДИПКОРПУС" в г. Запорожье Ирина Горбачева.

25-06-2010 22:18 Україна // URL: http://maidan.org.ua/static/narnews/1277493531.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Увага!!! Сайт "Майдан" надає всім, хто згадується у новинах, можливість розмістити свій коментар чи спростування, за умови належного підтвердження особи. Будь ласка, пишіть нам на news@maidanua.org і вказуйте гіперлінк (URL) новини, на яку ви посилаєтся.
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2017. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua